Odkaz Jupitera a Saturna z dňa 21.12.2020

Zdravý prebudený duch človeka slovom prosím, obháji kvet života – spojenie s Univerzom: “ Prišiel nápad.“ Slovom ďakujem za obnovenie a spevnenie zdravej bunky plodu života: pohyb tela, realizovanie a vychytanie skutku. Tabuľky, mantinely života pre štvôr – cíp, základ statiky človeka: spiaci duch – myseľ – osivo života – zima – nádej prebudený duch: […]

Plán pre celý svet.

Maj celosvetový program – vstupenky do neba – zvládnutie každej príležitosti. V celosvetovom pláne sú dvakrát štrnásť zvládnuté autosugescie, dvakrát štrnásť je dvadsaťosem, je to ovládanie hormonálneho systému – kohúta v tele. Zveľaďujem si psychiku, používam štrnásť autosugescií pre svojho ducha tela rozumu a zveľaďujem si fyziku, používam štrnásť autosugescií pre svoje bunky, dokonalý internet, […]

Štvrtá adventná nedeľa.

Štvrtá adventná nedeľa: „ Žatva života – Kraľovanie“. Úspešný charizmatický človek je nezávislý, čistokrvný, ako v rozprávke. Zvíťazí čistota zvládnutého pokrokového učiva v obore, dosiahnuté vyššie Ja v obore, bije v hrudi človeka čistá krv: v myšlienke, v slove, v skutku, v odbornosti. Dnešný človek je závislý na bodoch, ktoré určujú výšku platu, kariéru. Zrádzajú […]

Najlepší kamarát Boh – Univerzum.

Poďme spoločne zvládnuť pandémiu s Bohom! Prechod cez zvieraciu ríšu (zvieracia – viera živá, obháj, zvládni mäkčeň a palicu života – obháj cit života). Pandémie zvládneme so spoločným kamarátom s Bohom, s pánom Univerza. Božia správa sa nedá kúpiť! Božia správa je spojenie s Bohom! A. Žiješ vo zvieracej ríši, kde srdce je tvrdé – […]

Otváraj dvere dokonalosti a maj dvere dokonalosti.

Všetko, čo sa nám nepáči žijeme oko za oko, zub za zub. Volá sa to strážca pokladu. Stíšme sa. Udržujme Váhy dokonalosti múdrosti. Hľadajme dokonalosť univerza. Nájdeme pokrokové informácie pre zachovanie celku. Nájdeme pána situácie – dokonalosť. Inač otráviš svoje bunky, svojho ducha. Všetko, čo sa nám páči, to sme objavili poklad univerza. Našli sme […]

Tretia adventná nedeľa.

Tretia adventná nedeľa, zapálila tretiu sviečku života, pripomína nám priateľstvo s Univerzom. Boh je tvorcom, do človeka vložil tvorivosť. Tvorivosť voláme skutkom, praxou, kde vznikne odbornosť. Do ľudského telíčka Univerzum zabudoval všetky inžinierske siete, (Orgánové a iné funkčné sústavy človeka – systémy tela: nervový, svalový, cievny, lymfatický…). Dokonalé funkčné inžinierske siete brúsime praxou ako tlmiče. […]

Dokonalosť v človeku.

Boh je jeden celok. Ľud je puzzle – čiastočkami Boha. Človek je jednou čiastočkou nanotechnológie. Môžeme si to povedať takto: funkčný, Boží zákon je postavený na Matrioške. Boh je maxi – vesmírom . Človek je vesmírom. Bunky sú mikro – vesmírom. Starostlivosť o Matriošku je v rukách človeka, ako podporuje svojou originalitou ľud – celok […]

Človek prebúdza človeka.

Poďme sa ukotviť, prebúdzať – udržiavať si imunitný systém. Viackrát sa mi snívalo, že ma chcela obrovská guľa spáliť, kričala som, držte ma, aby ma svetlo nespálilo. Teraz viem, že všetko, čo vyvyšujeme, to znamená, opierať sa o istotu, spáli ma, ťa. Všetko beží v pokroku. Tak, poďme si prebudiť, ukotviť energiu, podľa vety a […]

Duch človeka je rytierom slova a skutkami systémov.

Človek maj v sebe rytiera lásky, nikomu nepatríš. Slovo postav rytiersky, aby sa ti dalo hýbať a blížny ti dali dôveru. Pokrokovému slovu rozumieš, je teplým slovom, hýbe tvojim telom a telom blížnych. Nikomu nepatríš, ale slovom dávaš silu všetkým okolo seba. Rozosievaš slovo, aby si žal pohyb. Čo láme ducha človeka? Zvládnite svoje emócie, […]

© 2023 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG