Rovnodennosť pre rovnocennosť človeka

Fázy tvorivosti človeka zohrávajú významnú úlohu v rovnodennosti pre rovnocennosť kompasu života, ktorý nám pripomína štyri fázy pre celistvosť človeka: myslí, hovor, slovo overuj v praxi, ukazuj – poriadna robota učí sama. Opakujúc sa štyri frázy recyklujúc a produkujúc oheň svetla poznania v slove, ktoré hýbe telom: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Všetkému trvá čas prebúdzajúc sa v myšlienkach, myšlienka rozhýbe slová na jazyku, slovo overujúce skutok, rozhýbe telo a nachádza koordinovaný pohyb – odbornosť. Zopakujeme si to ešte raz: ,,Keď sa to naučili a zvládli iní, naučím/š/ a zvládnem/š/ to i Ja“ – vyjadrená chcelosť, vyžaduje vytrvalosť. Zručné opakovateľné realizovateľné situácie sa nazývajú ,,Védy“

Dnešný dátum 26.04.2024 nám pripomína rovnodennosť rovnocennosti – prebúdzanie nového:

  1. 2 x 0. = základom života je prebúdzať mozog pri emócii ,,Nie“: myslieť, hovoriť, konať, pozitívne ukazovať oheň svetla poznania. Stálym historickým príkladom je ,,Ježiš“, rodí sa vo mne/ v tebe/ malý Ježiško s emóciou ,,Nie“, pod mikroskopom, otvorí vo mne/v tebe/ nový zrod – driemajúce nové informačné pole, s úmyslom slova prosím: ,,oheň svetla poznania“. Smrť je slovo ďakujem, poznaný vychytaný realizovaný vrchol – kvalitne spracovaná situácia – zažitá radosť – sýpka plodného rozumu
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, udržiavam/š/ výkon inteligencie – štyri fázy kvality života
  3. 2 x 4. = všetko v tme drieme, vo dne prináša úžitok plodnosti v rukách, tam kde stojím/š/, alebo vykročím/š/
  4. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, rešpektuj nový zrod ohňa svetla poznania, hľadaného pod mikroskopom, v štyroch fázach života pre zdravú výživu tela: A – myseľ priamo pracuje s čuchom – pľúcami, hrubým črevom, B – slovo priamo pracuje so sluchom – obličkami, močovým mechúrom, sluch kontroluje chuť – žalúdok, pankreas, slezinu, ako mám/š/ múdro uchopenú situáciu. Žiara spracovanej situácie hostí ohňom svetla poznania: mňa, teba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem, s kontrolou slnečnej sústavy a Univerzum, C – skutok pracuje so zrakom – pečeňou, žlčníkom, overuje úmysel čistoty rozumu, pre cirkuláciu chodu citu hmatu – srdca, tenkého čreva, D – odbornosť, každá nová situácia je potravou chutí pre žalúdok, pankreas, slezinu, pros a ďakuj, práca pre výkon a výrobu kyslíka pre hmat – srdce, tenké črevo. Všetko má celistvosť, takzvanú dávku paliva, chystanú v srdci, kontrolovanú v mozgu, pre nádobu okysličenia, dávka meraná a overovaná v pľúcach

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Poľsku Wloszczowa: 26.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť