On OK gól

Dennodenne si skladajme písmena pri emóciách: ,,on OK gól“. Hovoríme o hudbe ,,štvorzvuku“ akordu: mysle, slova, skutku, odbornosti, o nových začiatkoch a koncoch – páru pre svoj osobný rast. Sú to slova ,,pros a ďakuj“ – stáleho sa brúsiaceho ega v hrubohmotností v päť – cípej hviezde, pre následnú jemnohmotnosť – jemnocit v prítomnom okamihu, poznávať rovnocennosť čistoty hudby života v následný tanec – pohyb v šesť – cípej hviezde: ,,prvá, druhá, tretia, štvrtá“.

Všetko má kontrolnú otázku nebeskej hudby života: ,,kto, prečo, načo, začo“

  1. prvá: myseľ – kto. Kto dostal gól? Ja alebo Ty, pracujem/š/ so živlom vzduch
  2. druhá: slovo – prečo. Kto sa pýta, že nerozumie situácií? Ja alebo Ty, pracujem/š/ so živlom oheň
  3. tretia: skutok – načo. Kto trénuje remeslo? Ja alebo Ty, pracujem/š/ so živlom voda
  4. štvrtá: odbornosť – začo. Kto sa stáva odborníkom? Ja alebo Ty, pracujem/š/ so živlom zem – ktorá mne/tebe/ v harmónií slúži

Dnešný dátum 07.05.2024 /07. máj 2024/ nás varuje pred celistvosťou slova ,,onkológ“ – on OK gól:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre detskú zvedavosť: ,,pros a ďakuj“, brúsim/š/ alebo udržiavam/š/ v zdravej kondícií svoje ego – váhy života
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre nový štvorzvuk Božskej hudby vo svojom tele
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, blížni sú štartovacia alebo pristávacia dráha lúča lásky pre môj/tvoj/ osobný rast
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, mám/š/ vždy na pamätí: ,,on OK gól“, vetu pre dokonalé váhy lúča lásky, stvorené dokonalým systémom pre dokonalosť brúsenia: Ja sa brúsim tvojou existenciou, Ty sa brúsiš mojou existenciou
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, hovoríme o štvorzvuku nebeskej hudby: ,,myslí, hovor, trénuj, ukazuj“, počíta palec prsty na pravej i ľavej ruke, počíta to veľký palec na pravej i ľavej nohe. Prvá – myšlienkami, druhá – slovami, tretia – skutkami, štvrtá – odbornosťou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.05.2024 /07. máj 2024/

Vytlačiť Vytlačiť