Začnime od školských lavíc.

Človek začína v školských laviciach, preto zmením autosugescie aj pre deti: Som supermanom Zvoní zvonček na hodinu vyučovania Sadám, všetci sadajú do lavíc, každý má svoje miesto a čas – jasle, škôlka, škola, stredná škola, vysoká škola, život tvorivého človeka Každý čaká na nové vzdelanie – pokrok Príde pán učiteľ – učiteľka Rozpráva, a žiaci […]

Riaď v sebe štyri živly života.

Buď, buďme originálni, začnime pracovať so štyrmi živlami. Zvládneme svoj kríž – statiku – svoj originálny kompas – zvládnutie kohúta v sebe. Kohúta v sebe zvládneme, keď spracujeme emócie. To, čo sa nám nepáči, potrebujeme prijať, modernizovať – poznávať nové – pokrokové. To, čo sa nám páči rozvíjame, spoznávame všetky zátišia – vychytáme, až sa […]

Brús orlí zrak svojho ducha rozumu.

V tabuľkách orlí zrak rozumu zastupuje dve autosugescie: Vytrvalosť pre päť – cíp, poznávanie dobra, poznaná hĺbka života – horizontálne a zvládnuté pokrokové učivo v šesť – cípe, v rutine života – poznanie vertikálne. Biblia Ťa obdarí vodcom Mojžišom, pre vodcovské napredovanie pokroku. Vodcovský Mojžišov prístup je zdravá krv, zvládnutá emócia Nie – dutá žila […]

Sedem dni v týždni na sebe pracuješ:

Je šťastím prebúdzať svoju myseľ, pomalým tichým dýchaním. Je zdravím, prebúdzanie seba slovom, ktoré nám dáva nové pokrokové ciele. Si v psychickej pohode, že smieš trénovať, realizovať tréningom pokrokové slovo. Si v živle života, keď vidíš a počuješ hlad po tvojom umení. Odovzdávaš umenie, ktoré si svojim životom dosiahol, každé umenie má rozkvet vrcholu, kde […]

Odkaz Jupitera a Saturna z dňa 21.12.2020

Zdravý prebudený duch človeka slovom prosím, obháji kvet života – spojenie s Univerzom: “ Prišiel nápad.“ Slovom ďakujem za obnovenie a spevnenie zdravej bunky plodu života: pohyb tela, realizovanie a vychytanie skutku. Tabuľky, mantinely života pre štvôr – cíp, základ statiky človeka: spiaci duch – myseľ – osivo života – zima – nádej prebudený duch: […]

Plán pre celý svet.

Maj celosvetový program – vstupenky do neba – zvládnutie každej príležitosti. V celosvetovom pláne sú dvakrát štrnásť zvládnuté autosugescie, dvakrát štrnásť je dvadsaťosem, je to ovládanie hormonálneho systému – kohúta v tele. Zveľaďujem si psychiku, používam štrnásť autosugescií pre svojho ducha tela rozumu a zveľaďujem si fyziku, používam štrnásť autosugescií pre svoje bunky, dokonalý internet, […]

Najlepší kamarát Boh – Univerzum.

Poďme spoločne zvládnuť pandémiu s Bohom! Prechod cez zvieraciu ríšu (zvieracia – viera živá, obháj, zvládni mäkčeň a palicu života – obháj cit života). Pandémie zvládneme so spoločným kamarátom s Bohom, s pánom Univerza. Božia správa sa nedá kúpiť! Božia správa je spojenie s Bohom! A. Žiješ vo zvieracej ríši, kde srdce je tvrdé – […]

Otváraj dvere dokonalosti a maj dvere dokonalosti.

Všetko, čo sa nám nepáči žijeme oko za oko, zub za zub. Volá sa to strážca pokladu. Stíšme sa. Udržujme Váhy dokonalosti múdrosti. Hľadajme dokonalosť univerza. Nájdeme pokrokové informácie pre zachovanie celku. Nájdeme pána situácie – dokonalosť. Inač otráviš svoje bunky, svojho ducha. Všetko, čo sa nám páči, to sme objavili poklad univerza. Našli sme […]

Dokonalosť v človeku.

Boh je jeden celok. Ľud je puzzle – čiastočkami Boha. Človek je jednou čiastočkou nanotechnológie. Môžeme si to povedať takto: funkčný, Boží zákon je postavený na Matrioške. Boh je maxi – vesmírom . Človek je vesmírom. Bunky sú mikro – vesmírom. Starostlivosť o Matriošku je v rukách človeka, ako podporuje svojou originalitou ľud – celok […]

Človek prebúdza človeka.

Poďme sa ukotviť, prebúdzať – udržiavať si imunitný systém. Viackrát sa mi snívalo, že ma chcela obrovská guľa spáliť, kričala som, držte ma, aby ma svetlo nespálilo. Teraz viem, že všetko, čo vyvyšujeme, to znamená, opierať sa o istotu, spáli ma, ťa. Všetko beží v pokroku. Tak, poďme si prebudiť, ukotviť energiu, podľa vety a […]

© 2021 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG