Parfén

Vysoko kvalitný životodarný vnútorný parfén menom ,,kyslík“. Zahrajme sa s materiálom slova ,,parfén: pár – fén“, vo všetkom hľadám/š/ pár, pomalým dýcham/š/, všetko má svetlo poznania – druhý breh, je to fenomén pokroku: ,,Život je umelecký tvorivý prejav“, opísaný príbehom ,,Mojžiš“ – život je ,,môj ži“, preto sa stíšim/š/ ,,š“. V príbehu Mojžiš sú opísané […]

Na konci tunela je svetlo

Skutočnosť spomienok na sny, na ktoré si spomínam, ktoré trvali desať rokov: ,,na konci tunela je svetlo“, až som do svetla došla a videla a počula tu krásu, ktorá mi vo vízií a v ušiach znie aj po tridsaťpäť rokov. Tunelom môžeme chodiť s rýchleným spôsobom: ,,toto má riešenie, toto má svetlo života, Bože Ty […]

Radosť celku

Každá situácia v prítomnom okamihu je materiálom pri stavbe pokroku psychiky – zvládať guľáš v hlave, aby fyzika celku bezchybne fungovala. Múdry človek počuje, vidí, hmatá, chutná, čuchom dýcha v prítomnej chvíli novú šancu a tým posilňuje svoje fyzické telo. Dnešný dátum 13.04.2024 nám pripomína materiál psychiky pre výkon fyziky: 2 x 0. = pevný […]

Vývoj v čiernych komorách

Každá situácia je novou fotografiou, ktorú rozum zaznamenáva a treba ju vyvolať v tmavej komore. Kritikou do tmavej komory púšťame svetlo – vypálime obraz – fotografia je svetlom zničená. Človek je vývoj – vývojka, kde stíšením sa, vidí jasne fotografie – hlasité filmy pokroku. Tu ma napadá úryvok kostolnej piesne: ,,ale o tajomstve pochybovať nesiem, […]

Svetlo poznania

Človek človeku a všetkému je svetlom poznania, v sebe zapaľuje oheň detskej zvedavosti: ,,Ráno nesľubuj večer a večer rána“. Detská zvedavosť je mesiacom, ktorá zatemňuje slnko 24. hodín dennodenne otvára informačné polia a tým brúsy inteligenciu – vedomie človeka. Dnešný dátum 11. 04. 2024 /11. apríl 2024/ nám pripomína pozeranie sa do slnka: ,,Bohu do […]

Vytrvalosť ôsmych čísel

Dátum sa skladá s ôsmych čísel každého dňa, ktoré sa počítajú od novu po spln pre zvládnutie statiky inteligencie. Jedno, kde si sa svojím životom zaradil/a/, počujem/š/ a vidím/š/ hmatateľné vône chutí v každej profesii, prechádzam/š/ po základoch 14-tich čísel: robotník roľník kresťan dospelá inteligencia detská inteligencia karty šachy zverokruh čísla od novu po spln […]

Postoj človeka

Zvedavý postoj človeka k človeku vytvára liečivú silu, sprístupňuje nové informačné poľa pre pokrok ľudstva. Otázka znie. Sme len inteligentné stroje, ktoré zachytávajú ľudskú dokonalosť a tak vytvárajú umelú inteligenciu? Alebo všetko vysvetľuje podobizeň slov: umelo imelo Mám/š/ pevný zem pod nohami? Alebo sa vyhováram/š/ na čokoľvek, kdekoľvek? Dnešný dátum 09.04.2024 /09. apríl 2024/ nám […]

Dva smery života

Kráčam/š/ dvoma smermi: tvorca – výroba kyslíka kritika – výroba jedovatých plynov Dnešný dátum 08.04.2024 /8. apríl 2024/ nám pripomína smery života: tvorivé a jedovaté 3 x 0. = pevné smery života pre svoj vlastný organizmus: A – pozitívnym myslením tvorím/š/ kyslík, B – negatívnym myslením, hovorením, konaným, rozkladám/š/ svoje telo toxickými látkami pôsobiacimi na […]

Kyvadlo nového zrodu

Všetko má svoj vrchol zrodu, kde je nastavené kyvadlo menom láska. Úcta a dôvera tvorí lásku, ktorá kontroluje extrém ,,začiatok a koniec“ – emóciu ,,Nie a Áno“. Vždy bude vidieť a počuť kráľa citu a šaša bezcitu – večného bojovníka, ktorý likviduje ľudské hodnoty. Dnešný dátum 07.04.2024 /07. apríl 2024/ nás vyzýva k meditácií, hľadať […]

Kyvadlová ochrana pohybu

Posvätná inteligencia má hlavu a pätu pevného ukotveného kyvadla ochrany, tvoriacich desať kruhov – desať Božích prikázaní, laicky povedané ,,plná dôvera“. Dnešný dátum 06.04.2024 mám preveruje charakter dôvery pri očiste seba, blížneho na planéte Zem pre prijatie spojitosti so slnečnou sústavou, byť živou informačnou inteligenciou: 3 x 0. = pevný základ pre možnosť čestnosti načúvania […]

© 2024 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu