Zdravé svetlo žiary

Zdravé svetlo žiary je zodpovednosť rozvíjať sa v každej oblasti. Zrada je klamstvo, internetový vírus, nepravdu prezentovať za pravdu, tým blokovať seba, obec, štát, kontinent /orgán tela/, planétu Zem – svoje telo. Pre poučenie položme si otázku: Ktorá planéta v Univerzum je sebecká? – planéta požiera planétu – ojedinelý jav v Univerzum. Ktorý človek je […]

Os života

Os života je žiara gazdovského rozumu, ako v nebi – Univerzum, tak i na zemi – planéta Zem. Planéta Zem a orgány tela spolu znejú v harmónií života. Ázia – pľúca, hrubé črevo Amerika – obličky močový mechúr Európa – pečeň, žlčník Afrika – srdce, tenké črevo Austrália – žalúdok, pankreas, slezina Severný pól – […]

Som, kto som

Učíme sa používať kvantovú fyziku pod mikroskopom miliónkrát tenšiu ako papier do tlačiarne, aby sa včelie mriežky /bunky/ samoopravovali – obnovovali – liečili, to je informácia pre rozum, akej mierke sa nachádza spravodlivosť Boha Univerzum. Každý a všetko je strážcom pokladu, má otáčací hrot, pred všetkým s detskou zvedavosťou sa rozžiari svetlo, bez záujmu detskej […]

V tieni citu rúk nájdeš skryté tajomstvo

Kde pracovitý človek má tieň tajomstva? V cite zmyslov napájať sa na tajomstvá viery čohokoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek, kamkoľvek, k čomukoľvek … . Emócia je hrot citu meča, ktorý odhaľuje v človeku riadený, alebo neriadený guľový blesk – svetla a tmy/pravá a ľavá strana dĺžky meča, meč sa uchopí rukou, kde je kríž, nájsť svoje vyššie […]

Guľový blesk v praxi

Kde nájdeme indície pre guľový blesk? Indície pre guľový blesk nájdeme v podsvetí, kde si ctíme slobodu psychiky a fyziky, seba a blížneho, tým dodržujeme základ významu vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Hľadaním riešenia tvoríme mierové podmienky pre seba, rodinu, obec, štát, kontinent, planétu zem v spojitosti s Univerzum. V opačnom prípade tvoríme […]

Múdrosť psychiky a fyziky v podsvetí, v nebi a na zemi je guľovým bleskom

Univerzálna Božia múdrosť má stály základ v kolobehu kompasu rovnocennosti pre rovnodennosť 24 hodín dennodenne na planéte Zem, pre prijímanie nových poznatkov, ktoré sa ukotvia v mysli zdravého rozumu. Známkou zdravého rozumu je živý kompas pre spracovanie nálad – temperament k dosiahnutiu celistvosti diania s ohňom kolobehu života, nazývaným guľový blesk. Dnešný dátum 29.05.2023 nás […]

Prehrávač rozumu

Rozum je prehrávačom dokonalosti Božej, prechádza EKG spracovaných i nespracovaných nálad, ktoré nazývame temperament: melancholik flegmatik cholerik sangvinik Skúsme priradiť cez EKG temperament človeka cez kolobeh života, kde sa sám človek blokuje: ponižovaním – zanedbaných sedem sviatostí povyšovaním – sedem hlavných hriechov samozrejmosťou – svätá omša Každý z nás má svoj temperament, aby nezaspal na […]

Úmysel

Úmysel je viera v hĺbku života spojená s pohybom s otcom Univerzum a matkou planétou Zem, to nám prináša plodné výsledky diela, mojej, tvojej tvorivej práce. Náboženstva odklonili túto Božskú silu systému EKG pre nevedomosť, vloženú do človeka a do všetkého, na čo pozrieš, počuješ, voniaš, chutnáš, hmatáš má pevné jadro DNA a prehrávač – […]

Kresadlo ohňa

Kresadlom ohňa je veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ pre spracovanie emócií. Emócie ,,Nie“ sú ,,sedem sviatostí“ – štart pre nové ciele: ,,PROS“ Emócie ,,Áno“ sú sedem hlavných hriechov – cieľ cesty človeka: ,,ĎAKUJ“ Cestou človeka je takzvaná obrazná svätá omša v bežnej praxi, ktorá má tak isto sedem bodov: 1. prvé čítanie – […]

Pozícia rozumu

Pozícia rozumu vedie k štyrom krokom: gazdovský rozum/myseľ/, zdravú plodnosť života /slovo/, zdolávať emócie – žánre života /skutok/, kráčať po vytýčenej ceste v kolobehu života /odbornosť/. Rozum je prehrávačom programov, kde si nastavujeme pre seba, rodinu, obec, štát, kontinent emocionálne programy, kde matka Zem a otec Univerzum sleduje v človeku: A – besnotu, B – […]

© 2023 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG