Pozorovanie

Človek pozorovaním zvláda kolobeh života, preberá žezlo Božie, aby kraľoval vo svojom tele, podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho – otváranie informačného poľa cez blížneho, ako seba samého – udržiavanie informačného poľa – poznanie a poznávanie ducha pravdy“. Poďme sa pozrieť na tabuľky – rozšírenie vedomostných programov: mala ručička hodín: Matka planéta Zem je učiteľkou svetla […]

Krídla človeka

Krídla človeka sú našuchorenie perie váh, k štartovacej a pristávacej ploche spracovania emócií. Dávajme pozor na tyraniu k úpadku hystérie, ničí štartovaciu a pristávaciu plochu a tak riskujeme svoje perie pre krídla váh statiky. Učíme sa stíšiť, správne využívať slovo ,,Čiech – cech vi“ pri naštartovaní a ubrzdení darov rôznorodostí. Vždy nám ide o moch […]

Kto skladal názvy štátov

Kto a kedy skladal názvy štátov pre význam slov v slovenčine. Vyzerá to tak, že ľudia vedeli, kde a kedy môže ľudstvo vyzrieť z divochoch – prekonávanie vedomej hystérie a spustiť novú éru ,,super schopností“, dočkať sa času a písať novú históriu. Spojitosť slov: Čiech a Slovensko Čiech – cech vi /každý človek je malá […]

Sila bozku

sila – sial bozk – zob k Dnešný dátum 06.12.2023 nás posilňuje: Mikuláš – šálu mik /zvládnutý informačný prelet slov pre pohyb tela/ 2 x 0. = pevný základ ohraničenia ducha bozku – riešiť – siať – mať teplý informačný šál slov spojenia, pracujeme so živočíšnou vegetáciou bolesti ,,ia, ka“ pre vtačí zob radosti ,,ok, […]

História a hystéria

Históriu prepisuje zvládnutá hystéria v hľadaní Boha Univerzum. Boh Univerzum vládne súhvezdiam, galaxiám …, človek vládne svojmu telu – zmyslom a následne orgánom, trením človeka s človekom. Každý má za sebou svoju históriu – životopis, ako zvládal hystériu – napredovanie. Dnešný dátum 05.12.2023 nám pripomína uvedomenie si živočíšneho tyrana – hystériu, prepisovať svoju históriu v […]

Srdce a rozum

Srdce a rozum sú dokonalým párom človeka. Srdce získavame – dávame do pohybu v päť – cípej hviezde – chceme poznávať nové a nové. Zdravý rozum používame v šesť – cípej hviezde, vieme: pár – rovnodennosť a rovnocennosť začať – kompas predviesť – učiť exportovať – letí to do celého sveta bonus – lietajúci tanier […]

Učiteľkou planéta Zem

Najväčším učiteľským vzorom je matka planéta Zem, živí, sýti, zveľaďuje všetko cez štyri ročné obdobia. Zdolať vrchol kalvárie /dodržať štrnásť bodov nádychu/ a tak následne zísť dole do jaskýň, utekať, ukryť sa pred sírou Sodomy – Gomory /dodržať štrnásť bodov výdychu/. Mať v poriadku lanovku, vyviesť sa bezpečne na vrchol a zísť dole do hlbín […]

Mínus a plus

V slovenčine pracujeme s mäkkým ,,i“ a tvrdým ,,y“, v matematike pracujeme so znamienkami mínus a plus, vždy je to práca s emóciami ako: nadýchnuť sa: vyjsť hore kalváriou, práca tvrdosťou znamienka mínus, na vrchol poznania od novu po spln vydýchnuť: utekať pred ohňom síry Sodomy – Gomory, práca s mäkkosťou znamienka plus, k vrcholu […]

Dar dychu života

Dar dychu života je v rozpoznávaní a spracovávaní emócií: nádych – kyslík: minulosť, prítomnosť, budúcnosť, pros o riešenie, otváram/š/ kyslík: sebe a blížnemu pre radosti života výdych – kysličník uhličitý – síra Sodomy – Gomory: minulosť, prítomnosť, budúcnosť, ďakuj za riešenie pre užívanie a udržiavanie krás radosti života, zatváram/š/ kyslík v sebe a ku blížnemu […]

Kostol človeka

Človek je kostol: kostol – ok stvol /hľadám/š/ úctu k blížnemu/ sok Lot – kritizujem/š/ – spím/š/ v minulosti a tým zanedbávam/š/ nové pokrokové učivo, spúšťam/š/ síru Sodomy -Gomory kos Lot – utekám/š/ – chránim/š/ si myseľ pred kritikou, hľadám/š/ nové nápady – spojenie s Bohom Univerzum Čo sa skrýva za tajomstvom hĺbky slova ,,kalvária“? […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu