Človek je chrám boží s dokonalým internetom

Kostol, katedrála sa skrýva v človeku s dokonalým internetom, poďme si pomenovať chrám Boží v človeku, každý je vo svojom tele najvyšším duchovným pastierom, kde všetko overuje s Bohom Univerzum – dokonalým internetom: chór – vždy tam bude nám vyhrávať piesne minulosti: ,,pamäť minulosti“ lavice pre veriacich – ľudské emócie, pokoriť každú nevedomosť s vedomosťou […]

Rozdelenie kostola v človeku

Dnes sa cez emócie rozhliadneme v kostole – Božom chráme, aby sme našli konštruktívne riešenie života. Kostolné miesta majú priamy vplyv na človeka. Pomenujme si časti v kostole, začneme odzadu s uvedomením, že sú len dva smery: tvorivosť – spevňuje statiku a pružnosť človeka a rozklad – človek svojou neposlušnosťou emócií NIE – štart = […]

Neobmedzený časopriestor

Každý, kto rieši problém mení v sebe charakter zvieracieho pudu na ľudský cit, a tak následne sa dostáva cez duchovnú čarovnú stenu dokonalosti, kde človek vstupuje do neobmedzeného časopriestoru, pod duchovnú žiaru reflektoru hadej korunky života. Poďme pekne po poriadku. Keď človek v dnešných časoch nechce byť len konzument – prizerať sa a žiť chaos […]

Čistá myseľ získava afrodiziakum

Žijeme v časoch, kde každý tvrdo bojuje s čistou mysľou, aby dosiahol čistý nádych: ,,afrodiziakum“, preto som trochu zmenila rozprávku o Pinocchiovi. Vždy, keď sa nám niečo nepáči: na sebe, na blížnom, alebo na systéme, čistá energia „afrodiziakum“ spí. Spia kmitočty kvantovej fyziky. Človek prijíma zákazku života, aby následne spoznával novú vôňu, ktorú prebudí, otvorí […]

Život je premiéra

V človeku sa mení hadia sila dvadsaťštyri hodín denne, ako vojenské hodnosti (vieš vojenské hodnosti vymenovať, pozri si tabuľky zo dňa13.1.2021). Pre vedomý život v premiére, chceš vždy správne zložiť slovo: „prežiť deň = prezident“ (riešený chaos života = slovanský Boh Perún, alebo príbeh biblického Lóta), na najvyššej úrovni a v plnej vybavenosti a kvalite […]

Hľadaj charizmu života

Poslaním a cieľom života človeka je žatva života – charizma. Každý z nás so svojou nespokojnosťou štartuje na ceste svojho života svoju inteligenciu, skáče od nespokojnosti ako kozľa s mliekom na brade – objaviť – vynájsť niečo nové, aby človek v sebe zrodil svetlo života a tak z toho následne vznikne dojná krava – spokojnosť, […]

Vykúpenie človeka

Človek sa vykúpi: Pozitívnym pohľadom človek na človeka a na systém, sa vykúpi, tak spláca dlh: mysle, slova, skutku a odbornosti, žije každý moment v kolobehu života – používa Boží klinový remeň – kvantovú fyziku, sýti posilňujúcou energiou seba, aj blížnych, z toho jasne vyplýva, že každý pre každého je slovom otcom života a skutkom […]

Čistota svetla v človeku

Dnes si pripomenieme biblického neveriaceho Tomáša v človeku, ktorý je určený pre živú prirodzenú detoxikáciu pri každej pochybnosti, pre čisté riešenie pravdy, biblia Ján, kapitola 20: Keď sa s nimi stretol a oni mu povedali, že Ježiš žije, Tomáš nechcel uveriť, dokiaľ … do rán po klincoch svoj prst a svoju ruku do jeho boku nevložím, neuverím. Pri každej spokojnosti udržujeme […]

Prirodzená detoxikácia

Každý človek je jadrom a zdravé jadro života nepozná žiaden únik, pre zdravé jadro neexistuje kompromis, je to systém o kvantovej fyzike kmitočtov príjmovej energii – plynový pedál = detoxikácia, a o výdajovej energii pre telo – brzdný pedál – zdravá imunita človeka. Prebudená vedomá duša – jadro si uvedomuje, že funguje na chémii, ktorá […]

Práca s imunitou

Človek od stvorenia sveta dostal do vienka prácu s kolobehom života prírody, v štyroch ročných obdobiach, spracováva svoju kúru detoxikácie a následne tvorí, a udržiava si zdravú imunitu, preto si každý sám volí cesty svojho života: Človek je „strom poznania“, rešpektuje vetu: „miluj svojho blížneho, ako seba samého“, tak následne štartér hadej sily je v […]

© 2021 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG