Rešpekt dotyku pred všetkým

Všetko, čo svojimi zmyslami zachytávame má nadzmyslové riadenie, poznáme to pod slovom úmysel: tvoriť – chápať – rozumieť všetkému, že všetko má kolobeh života vedomého, podvedomého, karmického, dedičného rastu likvidovať – nechcieť pochopiť, že všetko má a kráča kolobehom života, kritikou, alebo pýchou sa sami staviame na cestu rozkladu: vedomé, podvedomé, karmický, dedične, kde ktosi, […]

Spravodlivosť osudu

Všade číha spravodlivosť k otváraniu a zatváreniu dverí k pokroku, alebo k zániku, dôležitý je úmysel človeka dobí, hľadať a nachádzať česť slová premenený – zhmotnený v skutok. Vo svojom vnútri vedieť rozpáliť oheň plodnosti slnka v rukách a na nohách, mať chladič mesiac v ústach, alebo slovo vetroplacha: dajte mi ľudí ja to urobím […]

Procesy človeka

Človek zdieľa pozitívny, alebo negatívny proces života, kde sa chváli – horí – vyhorí, alebo podceňuje – rozkladá sa – hnije. Medzitým sa nachádza cesta života, ktorá rozpaľuje oheň procesu rastu a udržiava proces rutiny reálneho života. Dnešný dátum 23.09.2023 nás posilňuje: 2 x 0. = pevný základ procesov rastu a udržiavania inteligencie v čase […]

Nadzmyslové informácie

Stíšením sa, človek prechádza cez nadzmyslové informácie Sodomy – Gomory pre rozpoznávanie síry v uhlíky s dotykom na čisté včelie mriežky – diamanty – zdravé funkčné bunky v tele. Dnešný dátum 22.09.2023 nás posilňuje: 2 x 0. = pevný základ pre vytvorenie včelej mriežky s prácou na sebe pre nadzmyslové informácie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou […]

Mimozmyslové vnímanie

Veľakrát udržiavanou poznámkou: ,,Ani v päte to nemá“, je mimozmyslové vnímanie galaktickej súhry v bunkách, pomenovanej: ,,mafia – má – fí – á“ má filipa v hlave, zabíja neznalosť a otvára vedomie – zaznamenáva pohyb v systéme. Dnešný dátum 21.09.2023 nás posilňuje: 2 x 0. = pevný základ súhry buniek včelej mriežky – diamantovej doby […]

Časy slobody

Spojitosť slov ,,Časy slobody“ vyžadujú poprehadzovanie písmen podľa slovanských obyčajov, kde tvrdé ,,y“ nemalo miesto, lebo používali rozum – prehrávač programov a dokonalý internet dušu, zatni zuby pre detskú zvedavosť, tak otvorím/š/ v sebe Slnko pre slnečnú sústavu – Amorov lúč lásky – desatoro Božích prikázaní, pre slinu vyvolanú v ústach pre trávenie a následne […]

Čas slovaplodnosti

Dokonalá inteligencia svojou detskou zvedavosťou kreše posvätný oheň plodnosti duše svojím dotykom. Dlhodobá vytrvalosť načítava a realizuje sa, tým si tvorí zdravú vitalitu plodnosti pre: seba, rodinu, obec štát, národ, kontinent, planétu Zem. Som, si planéta Zem – fyzika – telo, pre chrám Boží, lebo používam lúč lásky v čakrách, čo je to slnečná sústava, […]

Sila diamantu

Človek je baterkou, od pása dole je v pozícii mínus – neviem, učím sa a od pása hore je v pozícii plus – viem, odovzdávam skúsenosti. Všetko má štartovaciu dráhu, kedy začnem/š/ riešiť hlad ,,Kaina“ – temnotu, označením písmena ,,A“ a tak dosiahneme sýtosť ,,Ábela“ – žiaru lúča svetla, označením písmena ,,Z“, tak vznikne koordinovaný […]

Mária

Slovo ,,Mária“ čítaj – M ÁRIA /v mysli ti hrá ária – opera/, kde ruky, nohy dávajú ramenám krídla a kolenám kolesá, som, si spútaný opaskom Jánošíka: od pása dole – neviem – Kain – hľadám pohyb – som pevným kmeňom pre korunu stromu úspešného vynaliezavého človeka od pása hore – viem – Ábel – […]

Celibát

Celibátom sú slová: ,,Nie“ – štart – pros – spracovávame toxický plyn v sebe a ,,Áno“ – cieľ – ďakuj za vytvorené čisté prostredie, v ktorom žiješ a chceš sa realizovať“ /v opačnom prípade si spáliš krídla/. Každý má svoje právo rozumového celibátu, vidíme a počujeme ako mám/š/ v hlave upratané. Spracované slovo prechádza procesom […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu