Plodný guľový blesk človeka

Dnes si urobíme úvahu o emóciách, ktoré nazveme počasím hromov, bleskov v človeku, ktoré sa ovládajú vojenskou disciplínou. guľový blesk nazveme dokonalým internetom plodnosti človeka, darom nebeského otca blesk – aktivácia dokonalého internetu – programu receptúr dvoch smeroch: sebazničenia – kritika je dopredu prehratá vojna, alebo sebapoznávania – detská zvedavosť je brúsením Bio diamantu – […]

Čiernobiele emócie skrývajú studené a teplé farby

Vyfarbime si svojho emočného – informačného ducha. Čierno je nevedomosť – človek nie je v obraze, uvedomenie si pohybu ducha človeka v studených modrých farbách je znázornený nocou. Biele je vedomosť – človek je v obraze, pohyb ducha človeka v teplých červených a žltých farbách je znázornený dňom v skrytých hodinách času psychiky a fyziky. […]

Za všetkým je čin, vyberáš si

V prítomnej chvíli človek vedome narába – hýbe súčasne so psychikou a fyzikou. Psychika je zaradená v tabuľke k nebu a fyzika je zaradená v tabuľke k zemi. Na začiatku sú v ponuke vždy dva smery: tvorby alebo rozpadu. Ako prekonávame strach, neistotu, zlosť, krivdu, závisť, pýchu …? Hovoríme o zanedbaní štartovacej dráhy uvedomenia pre […]

Pevný krok je vedomosť

Automatické písanie: 30.05.2022 13:00 Život kráča svojou cestou do neznáma. Pevný krok je vedomosť. Neznámy krok je nevedomosť, zdravá túžba človeka spoznávať neskrotené – tajuplné Univerzum pre vyjadrenie všetkého, čo sa nám v živote deje. Stíšme sa, sú to kroky – Božie hlasy, ktorými spoznávame, alebo poznáme zvuk. Zvuk je tancom Univerzum pre Bohaté dni […]

Počasie, emócie tela

Človek je zrkadlom planéty Zem. V predošlom článku sme si pomenovali, porovnali orgány tela s kontinentami. Dnes si pomenujeme počasie, ktoré je totožné v človeku s planétou Zem. Dobrý pocit je slnkom a zlý pocit je dažďom, pre spracovanie pocitov máme vietor – dych života. Človek je často zavlažovaný dažďom – svojou nespokojnosťou, vyhrievaný slnkom […]

Začiatok – čierny a koniec – biely

Emócie človeka sú čiernobielymi, označujú cestu z tmy do svetla pre rozkvet farieb: ,,novovek článok z 26.02.2022″. Poznáme dve emócie: emócia tmy – emócia Nie, ženícha človeka – ženích v čiernom obleku je duchom tela, ktorý je našou psychikou, stíšením fyziky duch tela aktivuje nový program svetla a emócia svetla – emócia Áno, ktorá je […]

Končí sa doba dostihov

Odchádzame z doby, ktorá nám pripomína hru dostihy. Kto pozná a hral hru: ,,dostihy“, tomu sa vidina predstavy o prítomnej chvíli zrovná s hrou žitej doby dostihov. Jasne vidieť hŕstku výhercov i prehrávajúci národ, kde všetko ide dolu vodou. Žitá doba odchádza, poďme čítať článok s pochopením. Skrátka povedané, skrytá hĺbka hry: prvú stranu od […]

Človek biorobotom

Úvaha: materiál krst – pohľad podstaty daný do pohybu atóm – podstata v pohybe atómová elektráreň – rešpekt dokonalých váh – hladký priebeh diania klaňanie – prosím + ďakujem – mechanické uvádzanie energie do pohybu a zastavenie pohybu Slovania – prepracovaný dokonalý pohyb váh najkvalitnejší uhlík je ľudský výkal – stíš sa pre porozumenie, vyrábaš […]

Ako slúži kód DNA

čokoľvek kritizuješ, mozog nepracuje a duch človeka je podvyživený a tak dosahuje aktivitu rozumu od 1% do 5% čokoľvek požehnávaš (používaš detskú zvedavosť), mozog nalaďuje správne frekvencie pre zvýšenie informačnej aktivity sýtosti ducha človeka a tým človek následne používa dušu – dokonalý internet – obnovuje bunky – spevňuje fyziku pre zdravé pružné telo. Každý je […]

Chrám Boží

Božím chrámom je človek, vo svojom chráme duch človeka slúži svätú omšu dvadsaťštyri hodín denne. Poďme pochopiť hĺbku vety: ,,Zborte tento chrám a Ja ho postavím za tri dni“ – duch človeka je čítačkou pre živé knihy – blížnych a všetko živé i neživé na naladených frekvenciách počuješ informáciu koordinovaného pohybu. Každý človek je štebotavým […]

© 2022 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG