Diamantový peniaz človeka

Dožitý starobný dôchodok je zvládnutý démon v človeku = penzia je peniazom človeka – obraz je tvoja kvalifikáciou v odbore, koľkokrát si trénoval, aby si prešiel cez most rieky pravdy. Pravdivé slovo je pevnou, zdravou psychikou, o ktorú sa človek opiera, to je známka čistej pravdy Boha v človeku, a tak následne človek pevne stojí […]

Vír – práca so živlami pre zvládnutie pandémie

V dnešných časoch, kde sa všetky víry zomkli v jeden celok, potrebujeme s jasnou mysľou pozerať vpred. Naplno si uvedomiť nástrahy života v dnešných zložitých časoch, pre plne vystresovaného človeka – vytráca sa orientácia rutiny života podľa Božieho zákona. Každý živel je tu preto, aby sme spoznávali, kde je miera váh tvorivosti, a kde začína […]

Perspektívny deň človeka

Poctivý človek verí v perspektívu, opiera sa o Božiu pravdu, preto si pripomenieme tabuľky, aby sme sa aj v dnešných časoch vedeli správne orientovať. V tabuľkách perspektívy človeka použijem farby pre: karty – čierna farba, krížovú cestu – oranžová farba, Boží zázrak prírody – poľnohospodár – zelená farba, formovanie človeka – remeslo pre modrú krv […]

Človek sa stáva Božím dieťaťom

Aký má význam fráza: ,,človek je Božie dieťa?“- je to prvá fráza Božieho zákona predpísaná kvalitou života človeka: ,,Si Božie dieťa“, to znamená: ,,ži, žite kvalitný život, podľa Božích princípov“. Pre človeka je, bol, aj bude v úvode stanovený vojenský poriadok kvality pre dvadsaťštyri hodín denne žiť a udržiavať kvalitný život rastu rozkvetu, pre plodnosť […]

Univerzum kojí človeka

Človek je od narodenia po celý život duchovným cicavcom, pri stíšení sa následne ukotví na planéte Zem, aby pozoroval a duchovne – mysľou bil chuť poznania jazyka, sací nástroj pre Univerzum – pre aktiváciu a spoznávanie nových zrelých informácií, pre plodnosť rozumu života. Vždy, keď sme nespokojní a hľadáme Božiu pravdu, jedno v akej súvislosti, […]

Kristus svetlo sveta v človeku

Kristus svetlo sveta v človeku je jasná myseľ odborníka pre čin, ktorý následne blížnym napomáha k rozkvetu, preto si najprv predstavíme učivo a tabuľky kolobehu života pre štvor – cíp, aby sme svoje zmysly – tabuľky pre päť – cíp, mali vždy pripravené pre dokonalosť božiu: pre šesť – cíp. Učivo a tabuľky sme predstavili […]

Šomranie – zemetrasenie v človeku

V človeku je veľká sila Matky planéty Zem. Pri stíšení a detskej zvedavosti čistí a spevňuje človeka vo viere – v slove, pre skutok. Medzi ľuďmi je rozšírené známe šomranie, ktoré spôsobuje v človeku škody zemetrasenia, padá statika, vyhráva oheň síry Sodomy a Gomory. Pri každej malej, veľkej nezhode stíšme sa, aby Matka Zem vedela […]

Olympijské ohne v človeku

Dnes máme prvého septembra, deň sviatku – čas rastu, niečo nové sa naučiť. Pod nátlakom sa samy, na plné hrdlo rozkričali dnešné časy, ukazujú smer, že sa nám treba zamerať na učivo: ,,čistotu slova“ pre následný skutok: ,,A slovo sa skutkom stalo“. Čistota slova je energia rastu, zložená zo siedmych čistých, pružných, olympijských ohňov pre […]

Ja som vo vás a vy ste vo mne

Pozrime si obrázky, ktoré majú pre mňa jeden spoločný význam, Univerzum je maxi – vesmír, nabíjačka pre mikro – vesmír – telo človeka, tak záhadné tri kruhy na Sahare a na Urale majú pre mňa skrytý význam: stred, štvrtá čakra planéta Zem otec – slovo, receptúra a matka – skutok, realizátor nápadov Prvý kruh: 5. […]

Žijeme tu a teraz

Dokonalosť božia sa zrkadlí v šesť – cípej hviezde. Každý človek je rovnako vybavený darmi pre svojho ducha svätého: dušu, preto za dary potrebujeme ďakovať, aby sme každý dar, ako vzácny klenot uložili na predom určené miesto, a tak boli vždy spojení s Bohom Univerzum, pre prítomné, vzácne, vášnivé, charizmatické … chvíle života. Božia pravda […]

© 2021 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG