Večný tanec

Kde hrá večná hudba života? Večná hudba života hrá v nultej čakre – základ života. Energia je v stálom pohybe, vyzýva nás všetkých naučiť sa s energiou pracovať. Dopracovali sme sa ku citoslovciam: op – uvedomenie ia, ka – začiatok cesty poznávania – práca s dutou žilou, hnať energiu cez srdce do pľúc – dostať […]

Frekvencie váh

Nepovyšuj, neponižuj, stratíš sa vo frekvenciách štartu a cieľa, v jemných ozubených váhach dokonalej čistoty. Praha – ha pár – slovo sa skutom stalo a prebývalo medzi nami /otec – slovo, skutok – matka: mať ka – mať spracované jedy života/ Bratislava – brat i sláva – len cez úctu k blížnemu nájdeš úspechy života […]

Pierka váh

Každý kráča s pierkom váh Božej dokonalosti pre prúd energie: štartu – krídlo ľadu a cieľ – krídlo slnka. Pierka váh v prítomnej chvíli sú v stálom pohybe, dôkazom sú pružné super schopnosti obalené v sline, pre východ: pravidelnú výrobu stolice, moču a skrytú celistvosť hormonálneho systému: muža a ženy. Hovoríme o Arche zmluvy: archa […]

Dvadsať mliečnych zubov

mliečnych – celý mních ˇ/ hľadaj spodný cíp múdrosti – krok v najväčšej prísnej tichosti, obhajujem/š/ statiku/ emócia ,,Nie“ – stíšim/š/ sa, privítam/š/ nový chlieb so soľou – vstupujem/š/ do novej príležitosti – z mrazu do tepla emócia ,,Áno“ – stíšim/š/ sa, niečo v mojom/tvojom/ živote končí svoju éru – ukončená príležitosť – z tepla […]

Pinocchio

Koleso šťastia nachádzame v slove pinocchio: pí – kruh -3,14 noc – pozvánka prebúdzať v sebe nové, tým posilňovať svoje super schopnosti ic – choď, konská sila človeka dopredu ho – stoj, statická konská sila človeka Rešpekt pred detským chrupom človeka: dvadsať programov zákona ,,Archy zmluvy“, kde tridsaťdva zubov čistí slinu, učíme sa používať duchovný […]

Znaky života

Rešpekt pred základnými znakmi života: ha: plodný Abrahám – energia pre pohyb vrcholu pohybu stvorenia radosti ,,pri sexe“ – každý pohyb radosti je pohybom sexu, Ha – hluchí sa pýtajú, pre vedomé pochopenie Y: tvrdé Y je tvrdosťou úmyslu práce na sebe – lievik pre rozum a koordinovaný pohyb tela, vo všetkom nachádzaj Božieho syna […]

Uťahovanie opaskov

Používať svoj štíhly pás, zapaľovanie iskry života, o tom je uťahovanie opaskov, vedome pomaly dýchať a tak si dovoliť pozerať na možnosti života. Rusko – súr OK USA – us a /ušká prebudí, začína od A/ Čína – nič – A /zanedbaný začiatok/ Poľsko – po sklo / s cípom sa dá ísť len po […]

Živočíšna výroba

Človek je živočíšna výroba – živo šíč na výr oba /živo dýchaj, bojuj z výrom, zožerie – rozpustí vás oboch/. V kostole v Kľušove je nápis: ,,Dedičstvo otcov zachovaj nám pane“, poďme sa pozrieť na slová s čítaním a porozumením: dedičstvo – t svedčí od /ticho svedčí od stvorenia sveta/ Kľušov – lúk voš Bosna […]

Nosná – statická stena

Nosná – statická stena v živočíšnej ríši človeka je vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – prechádzať cez stenu, kde následne počujem/š/, vidím/š/ dve hrdličky, hladné po každom jednom slove. Pre mňa samotnú, otočiť sa za starou dobou: vidím a počujem učiteľov psychopatov, kde v ich rukách prút palice zatienil inteligenciu ľudskosti, spomínam na […]

Padlí anjeli

Vsugerované nepravdy človeka blokujú a tým sa ľud stáva padlými anjelmi. Božie súper dary pre rozkvet zmyslov a následný chod zdravých orgánov tela sú živé inteligentné dokonalé puzzle. ľudia: ľu – úľ dia – a di /a choď/ Super schopnosti riadi detská zvedavosť /kresadlo ohňa – dôveruj a preveruj, všetko sa zrkadlí v /na/ orgánoch […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu