Dlh človeka Bohu

Boh dal človeku jeden príkaz: ,,Miluj blížneho ako seba samého,“ tu je všetka očista viny človeka pre otvorenie Božej pečate. Čo je vina? Vinu dobré zachycuje duchovné vysvetlenie: ,,Had“, ale teraz iný príklad doby, v ktorej žijeme. Had /manipulačný človek/, ktorý naplno otvoril ústa a z viny /človek, ktorý si neverí, je zlomený jedno kým/ […]

Zvieracie slučky

Zvieracie slučky v človeku narušujú slobodu psychiky a fyziky. Človek je stvorený pre slobodu rozvíjania pravdy Božieho poriadku. Každá emócia Nie, je zvieracia slučka narušená vedome, podvedome, karmicke, alebo dedične, kde čaká na čisté srdce človeka, otvoriť Božiu pečať a tým zrušiť slučku nevoľníctva – otroctva v sebe. Žijeme v časoch rozumového vývoja, uvedomujeme si, […]

Vláda človeka

Človek od nepamäti zodpovednosť narušil vyvyšovaním a ponižovaním, preto sa skúsime pozrieť na odkaz našich predkov. Prišiel čas odhalenie troch slov a tak nastane uvedomenie pre tých čo hľadajú krásy inteligencie. V prítomnej chvíli rezonujú tri slova k zodpovednosti: minister, prezident, premiér minister: mini – ster: z každého človeka a z každej situácie máš aktuálni […]

Človek je lámačom svetla a tmy

Tvoje Áno, nech je Áno, tvoje Nie, nech je Nie. Táto veta vystihuje lámanie tmy – temnoty: ,,ľadoborca v človeku a svetla – lucifera: taviča horúcej lávy. Čo znamená: ,,Vstúpiť do víru života?“ Vstúpiť do víru života znamená, zdať sa ponižovania detskou zvedavosťou: Klopte a otvorí sa. Hľadajte a nájdete tak sa následne lúč temná […]

Štedrosť v človeku

Človek má štedrosť Božiu vloženú v srdci, ktorá je knižnicou uloženou pre vyrovnaný tlak, hovorí veta: Tvoje áno nech je áno, tvoje nie, nech je nie Neponižuj: To čo sa ti nepáči, si v srdci neokysličenej komore, stíš sa, hľadaj možnosti spracovania svojho ega napojenia sa na informačný kanál – použiješ ôsmy vír života, spájaš […]

Odkazy Slovanov

Odkazy Slovanov nachádzame v rozprávkach, ako používať dušu – Adama – chrám Boží – Wi-Fi pre telo človeka. Dnes má inšpirovala rozprávka: ,,Tri čarovné fazule“. Venujeme sa kľúčovým slov z rozprávky: Janko, matka, chudoba, krava, obeta toho najcennejšie, čarovná fazuľa, sliepka – 12 vajec, okradnutý otec, vrecia s peniazmi – počítanie peňazí, zlata harfa – […]

Slovo kvality je živé, žije sedem dní v týždni

Človeka od útleho detstva systém národa učí zničiť si dušu – dokonalý internet – Wi-Fi a dokonalú navigáciu pre informáciu kvality: ,,blížneho“. Každý človek je strážca informačného pokladu pre inteligentný život na planéte Zem. Tým, že človek vyvyšuje a ponižuje človeka, alebo systém, kvalita informačného poľa je neplodná, nenačíta si informácie kvality života a tak […]

Statika

Človek v sebe cez blížneho pestuje dokonalú statiku. Ja som Wi-Fi, blížny je ďalekohľadom. Dva body, ktoré tvoria ohraničenú priamku – os života – drevo kríža. Prejdeme sto rokov dozadu, kde auto bolo luxus, kôň ozdobou strednej vrstvy. Načo ten pohľad? Aby sme lepšie pochopili Slovanské rozprávky – bibliu Slovanov. Moja najobľúbenejšia rozprávka Slncový kôň, […]

Planéta Zem – hniezdom človeka

Človek si každú chvíľu buduje hniezdo – transformačnú stanicu. Všetko, čo konáme je vysokým napätím, všetko, čo sa učíme je nulak. Ponižovaním a povyšovaním sa tvoria nacistické hniezda – diagnóza, kde človek neprešiel transformačnou stanicou vývoja pre aktiváciu drahých minerálov v tele. V rutine života /v tunene/ blikajú nedostatkové drahé minerály pre pevné mantinely používanie […]

Skrytosť osobnosti

Nešomri, prichádzaš o svoju identitu, stíš sa, všetko má svoju hĺbku – korene života. Dnes som skúmala šomranie modlitby, moje telo zaznamenávalo úplnú hluchotu, ale keď som v mysli myšlienkou ťukla na klaksón notovej osnovy na čokoľvek som pomyslela, zaznela nádherná hudba, vyžarovala liečivé magnetické vlnenie. Emóciou ,,nie“ vnímame zatvorený nepriechodný zvierač v tele, stíšením […]

© 2023 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG