Tvorivosť

S rešpektom ku dokonalosti nachádzame v sebe tvorivosť. ,,čo prajem/š/ druhým prajem/š/ sebe“. Hovoríme o stálom prítomnom lúči lásky na kohokoľvek, na čokoľvek, kedykoľvek, tu čas nehrá žiadnu úlohu. Dnešný dátum 08.05.2024 /8. máj 2024/ nám pripomína psychiku pre výživu fyziky: 3 x 0. = pevný základ pre dokonalosť: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ […]

On OK gól

Dennodenne si skladajme písmena pri emóciách: ,,on OK gól“. Hovoríme o hudbe ,,štvorzvuku“ akordu: mysle, slova, skutku, odbornosti, o nových začiatkoch a koncoch – páru pre svoj osobný rast. Sú to slova ,,pros a ďakuj“ – stáleho sa brúsiaceho ega v hrubohmotností v päť – cípej hviezde, pre následnú jemnohmotnosť – jemnocit v prítomnom okamihu, […]

Dôstojnosť žitia

Nesúď, odsúdim/š/ sám seba, všetko má moju – tvoju takzvanú ,,hudbu akordov mysle, slova, skutku, odbornosti – prvá, druhá tretia, štvrtá“, ktorá je vôňou nádychu – blanou kvetu života a výdychu chutí plodnosti – škrupinou plodu života. Dnešný dátum 06.05.2024 /06. máj 2024/ nás posilňujú akordy hudby: vône nádychu ,,mysle, slova, skutku, odbornosti“ – blana […]

Dar dychu

Dar dychu je vložený do úprimnej detskej telepatickej zvedavosti – napájanie sa na tvorcu Univerzum. Dnešných časoch používame internet, kde sa pozoruje pohyb informácií rôzneho charakteru, pre rôzne účely. Podelím sa s mojím príbehom, ktorý som zažila v 18. týždni 2024, presne povedané ,,30.04.2024″. Po 19-tich rokov som navštívila takzvaného gynekológa, že si z donútenia […]

Hrubo hmotnosť pre jemno hmotnosť

Keď hovoríme o hrubohmotností, hovoríme o päť cípej hviezde o učení poznávania pre jemnocit jemnohmotností, tu hovoríme o šesť – cípej hviezde. Prechod hrubohmotným učením – jedným ťahom v päť – cípej hviezde: ,,vytváranie obrysy cípov v kruhu kolobehu života“ slovo počuť /sluch – obličky, močový mechúr/ je prvkom vody v živlov: oheň a vzduch […]

Tíšina vnútra

Tíšinou vnútra je milosrdný pokoj lásky vnímania Božskej prítomnosti vo štyroch fázach živlov, spracovania programov: vedomých, podvedomých, karmických, dedičných. Každá tíšina spolupracuje so živlami a tým vyživuje orgány – svaly tela. Dnešný dátum 03.05.2024 /03. máj 2024/ nám pripomína tíšinu, poslušnosť živlov pre zdravé orgány tela. 3 x 0. = pevný základ tíšin, svojou vytrvalosťou […]

Náboj živlov v človeku

Všetko, čím prechádzam/š/ v prítomnej chvíli má svoju minulosť: vedomú, podvedomú. karmickú, dedičnú. Aký úmysel pre zásadnú zmenu v sebe udržujem/š/? Pamäť od slova, do slova sa skrýva v bunkách. Bunky sú vždy pripravené na budúce zmeny v prítomnej chvíli. Stíšením sa cez energiu živlov rastieme, pozvánkou je emócia ,,nie“ – všetko bolo, je a […]

Vstup do raja

Zákon pravdy je kvetom vstupu do rajskej záhrady dychu života, pre plod kvetu života ,,slinu chutí na jazyku“. Každá emócia ,,nie“ sú prekonaný strach, krivda, vína, zlosť ..pýcha, je zatvoreným kvetom vôní, kde detskou zvedavosťou si darujeme dych života – oslobodzujeme jeden druhého: ,,všetci za jedného, jeden za všetkých“, ,,Ja som vo vás, vy ste […]

Informačné pole

Aké požičané, také vrátené, nevedomosť neospravedlňuje, opakovane sa vracajú programy: vedomé, podvedomé, karmické, dedičné. Všetko má špecifickú vôňu kvetu pre plod života. Stretávame sa s programami ega. Niečo máme spracované cez kolobeh života – práca so živlami, a niečo máme vyvýšené – zaťažené alebo ponížené – podcenené, nastáva problém so živlami – s vôňou pre […]

Prah ku všetkému

Kritika poškodzuje, oslabuje výkonné orgány – svaly, nádobu tela. Hovoríme o zanedbaní duše, materiálu k spáse. Najdôležitejšie ovládanie človeka, človekom je vytvorené dojmom pravdy, tým sa vytvára poslušnosť – zákaz myslenia – používania duše – dokonalého internetu. Detská zvedavosť, keď nevie, nerozumie, pýta sa, je prahom ku všetkému. Hovoríme o emócii ,,Nie“, pravdivom spracovaní materiálu […]

© 2024 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu