Immanuel

Ráno nesľubuj večer a večer nesľubuj ráno

Dnes je deň po voľbách prezidenta – ,,preži deň“ na Slovensku a tretí deň po rovnodennosti, chcem len sebe a svetu pripomenúť vetu: ,,Kde sa piesok lial a voda sa sypala …“, veta hovorí o človeku, ako o gejzíru, rašeniu novej Jari pre obnovu bunky – puzzle života – spracovať emocionálne programy: vedomé, podvedomé, karmické, dedičné. Takže opakovaná fráza: ,,keď sa druhýkrát narodím, narodím sa do dokonalej spoločnosti“, je výsmechom Boha Univerzum, ale druhýkrát sa chcem správať zodpovedne, som gejzírom tlaku nahor – rašenia novej bunky, pre pevné osivo novej bunky, tu už hovoríme o okovách – spútanom gejzíre nadol, kontrolované podľa planét slnečnej sústavy. Slnečná sústava tvorí okovy zdravých orgánov tela.

Som /si/ živou spútanou fontánou poznania ohňa svetla, spútava mňa/teba/ regulácia presnosti každej planéty slnečnej sústavy, ktorá tvorí tlak a čas obnovy jednotlivých buniek pre celistvosť zdravých funkčných orgánov tela.

S rešpektom hľaďme na obruče – fontány života, ktoré merajú planéty slnečnej sústavy pre zdravý orgán sval tela.

Keď chcem/š/ niekoho dobehnúť, prestávam/š/ byť fontánou rašenia, zanedbávam/š/ novú jar – obnovu bunky, tým sa stávam/š/ púšťou – vyhorím/š/. Keď sa opičím/š/, to znamená: srdce sa s tým nestotožňuje, vytváram/š/ rakovinu – rak o vinu – idem/š/ sám proti sebe, proti bunke.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.03.2024 13:42

„Manuál života,“ konzílium v človeku

Konzílium nazvem/š/ liečenie ducha človeka pre moju /tvoju/ psychiku a fyziku, tak môžem/š/ žiť v liečivom mieri. Spočítam/š/ si to na jednej ruke, prebúdzam/š/ energiu duše a bunky človeka na jednej ruke:

Slovo konzílium sa skladá z troch častí: Adam v človeku, ktorého prebúdzam/š/ – ktorému načúvam/š/ môjmu/tvojmu/ telu, svojim/tvojim/ bunkám

 1. kôň – prvá časť významu slova – vymodlené ruky hore aj dole v diakritike (vôkáň a mäkčeň), uvedomenie si konskej pohonnej sily vo mne a v tebe
 2. žíl – druhá časť významu slova – ochota chcieť – vymodlené zvieracie pudy chcem/š/ – nechcem/š/ – práca s krvou človeka v kvantovej fyzike, ale treba vymodliť ruky hore (dávam/š/ všetkému čas), použitá diakritika (mäkčeň)
 3. umí (vie) – tretia časť významu slova – bunky a duch človeka majú totožný dokonalý program, kráčam/š/ s navigáciou slnka života

Slovo študent sa skladá z troch častí: Eva v človeku, ktorú prvýkrát obdarúvam/š/ mojou/ tvojou/ mysľou

 1. tuš – prvá časť významu slova (v hudbe) – nachádzam/š/ vnútorné ticho = objavím/š/ tuš, myšlienku pokroku
 2. deň – druhá časť významu slova – potrebujem/š/ si vymodliť (dávam/š/ všetkému čas), pridaná diakritika (mäkčeň)
 3. t – tretia časť významu slova – v tichosti, z vnútorného ticha napredujem/š/, kráčam/š/ vpred

Slovo prezident sa skladá z dvoch častí: Eva v človeku, ktorú druhýkrát obdarúvam/š/ slovom

 1. prežiť – prvá časť významu slova – vymodliť si dva mäkčene (dávam/š/ všetkému čas) – diakritiku v mysli a v slove
 2. deň – druhá časť významu slova – vymodlený charizmatický deň s plnou vojenskou silou slova – vymodlený mäkčeň diakritikou

Slovo premiér sa skladá z dvoch častí: Eva v človeku, ktorú tretíkrát obdarúvam/š/ skutkom

 1. pre – prvá časť významu slova – si tu a žijem/š/ na planéte Zem
 2. mier – druhá časť významu slova – kde svieti slnko skutku – svieti ti dĺžeň diakritiky k mojej/tvojej/ tvorivosti, som/si/ človekom

Slovo génius sa skladá z dvoch častí: Eva v človeku, ktorú štvrtýkrát obdarúvam/š/ odbornosťou

 1. gén – prvá časť významu slova – otváranie a zatváranie programov v tele
 2. uši – druhá časť významu slova – potrebujem/š/ v sebe vytvoriť vnútornú tichosť, len tak počujem/š/ rozhovory buniek, tak ušijem/š/ všetko na mieru podľa receptúr pokroku
1.palecduch človekaKonzílium
2.ukazovákmyseľŠtudent
3.prostredníkslovoPrezident
4.prstenníkskutokPremiér
5.malíčekodbornosťGénius

Počítam/š/ na jednej ruke moju/tvoju/ inteligenciu v sile jedinca človeka

Človek v dnešnej vyspelej dobe sa môže uberať dvoma smermi:

 1. mierovou vyspelou cestou pokroku
 2. prepadnúť sa na koloniálnu spoločnosť, zopakovať si Babylonskú vežu – pomotané jazyky

Každý je strojcom môjho/tvojho/ šťastia. Táto doba bola pripravovaná viac ako sto rokov – šípková Ruženka, driemajúc si pripravila plodné pole, zobudila sa a udrela plnou silou na zapredancov, pre ktorých sú peniaze viac ako ľudský život človeka a chcú späť svoje kraľovanie. Odporúčam použiť múdrosť, vynaliezavosť pochopenia, ticho čakať na lepšie časy. Každý v sebe skrýva Adama – dokonalý internet – vo svojej tichosti používam/š/ vnútorné ticho – viem/š/ rozmýšľať, používam/š/ rozum. Uvedomujem/š/ si, že kritikou sa prepadám/š/ na koloniálnu vnútornú krajinu, tak žijem/š/ v tretej krajine bez práv a múdrosti, nechám/š/ si zlomiť môjho/tvojho/ ducha, zomrie, zahubí sa, pripomeň si babylonskú vežu – zrútenie pochopenia, zakrpatenie človeka. Voláme to depresia.

Ponúkam učivo Manuál života pre krok vpred, každý sa môže očistiť a napredovať, alebo všetko stratiť. Každý má rovnakú šancu, cez uvedomenie si učiva: manuál života, človek sa lieči človekom – korene života, dokonalý systém Boha – Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.02.2021

S pozdravom a úctou stránka Immanuel.


Anna Matejová – PREMENA, Hurbanová 670/22,
085 01 BARDEJOV, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

0907 206 978

premena@post.sk

www.immanuel.eu