Immanuel

Vítam Vás na stránke Immanuel. Táto stránka vznikla po dlhom hľadaní slov. Až rozhodla ako vždy kniha: „BIBLIA“ Spýtala som sa jej, ako sa má stránka menovať.

Táto stránka je o vyrovnávaní psychiky človeka, je pre slabých, chorých, bezvládnych, opustených… s možnosťou naštartovania energie duše, aby očistila, ošetrila, vyliečila telo. V tom spočíva božia múdrosť, dokonalosť. Po prvom prečítaní mojich článkov je človek ako po búrlivej Silvestrovskej noci.. Články čítajte viackrát, aby ste prebudili energiu duše. S pozdravom a úctou Matejová

Na tejto stránke ako jedinec dospejete k tomu, že človeku je vložená dokonalosť, riadenie, ktoré má zvládať pocitovo.

Riadenie do poslednej bodky aj čiarky. Všetko je vkreslené v mape, ktorú ľud nazval menami: Dávidova hviezda, Židovská hviezda…

Je to riadiaci panel našej živej i neživej bunky. Nájdete v nej všetky obdobia, ako z biblie, tak aj z iných náboženstiev. Sú to javy, technológie ktoré prebiehajú, fungujú v bežnom ľudskom živote.

Originály majú elektromagnetickú silu. Kópie sú zbavené elektromagnetických síl. Dávajú možnosť schovávať sa za maminu sukňu a tým vytvárajú spôsob sebazničenia. Zničia imunitný systém, spôsobia nehybnú silu. Zásielka energií nebola doručená do cieľa. Vytvorila nám rozklad v podobe plesní, alebo kvasiniek.

Elektromagnetické vlny sú ako dokonalý gulečník, kde sami rozhodíme gule na plátno gulečníka:

  • svojimi myšlienkami 60%
  • svojimi slovami, skutkami 20%
  • genetika, karma 20%

Každú jednu životnú udalosť riešte ako hodenú guľu gulečníka. Čas odhalí, prezradí Váš úmysel.

Verím, že na stránkach Immanuel nájdete stálu barličku- čističku pre svoje telo-mikrovesmír buniek, kde ste vy, vaše Ja pánom. Nad nami je maxivesmír, kde Boh riadi planéty. Vyriešim svoj problém ako hlavolam?

Vás ako jedinca chcem upozorniť, že ste v tretej svetovej vojne- pocitovej. V tejto vojne nie je možnosť skryť sa ani do myšacej diery. Buď sa naučíme udržiavať, aj vypínať živé bunky a neživé bunky štartovať ako odstavené autíčko na ceste.

Tieto stránky sú len v slovenčine, pretože všetko hradím z vlastných zdrojov. Až vaše Ja pozná originalitu Immanuela, kde každý článok je písaný automatickým písmom. Moje Ja je prostredníkom Vás informovať o podrobnostiach z univerza.

Pokiaľ sa rozhodnete, že Váš jazyk- reč hovorí to isté a chcete to povedať svojím blízkym, môžete sa zapojiť ako prekladatelia v iných jazykoch ,ako aj nákladovo pre chod stránky.

S pozdravom a úctou stránka Immanuel.


Anna Matejová – PREMENA, Hurbanová 670/22,
085 01 BARDEJOV, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

0907 206 978

premena@post.sk

www.immanuel.eu