Kontroluje sa vízia u človeka

Dnes sa mi spája šiesta autosugescia so šiestou čakrou – tretím okom, ktorá je šiestou lekciu ,,Manuál života“. Šiesta autosugescia znie: ,,pre prijatie nového pokrokového slova“. Tretie oko, šiestej čakre kontroluje víziu života. Pozrime sa na nákres, viditeľného uchopenia skutku: Čítame v obrázku: autoritu človeka prezrádza biológia v praxi života zaplaveného svetla v bode A […]

Ohniská človeka

Dnes si pripomeňme lekcie učiva 4., 5., čo sú čakrami, ako sa dokonalo – stálo pohybujú energie. Keď volíme možnosti z tretej čakry päť – cípej hviezdy, vytvorí sa nám šesť – cípa hviezda a posunie nás do štvrtej čakry. Práca s tabuľkami a s obrázkami, pozri článok: Hviezda ,,Dizajn tela je spojený s planétou […]

Úsečka života

Úsečkou života je rozpoznávanie zla a dobra. Zlo je bod ,A“, potrebujeme sa dostať do bodu ,,B“, použijeme zdravý rozum, aby sme zaznamenali spokojnosť bod ,,D“. Rozpoznávanie vonkajšieho šatu – aury človeka, od šperku – duši človeka. Miluj seba je plávajúca loď, pre svoju autoritu, zo šesť – cípej hviezdy trojuholník hore: bod A. je […]

Os otca a matky

Dostali sme sa do bodu, kde vnímam dve osi: os matky a os otca. Os matky je planétou Zem, kde poznávame cit života a os otca, kde poznávame cestu života, pre označenie slnečnej sústavy poznávať celý vesmír – Univerzum. Os matky je znakom päť – cípej hviezdy pre rozbehnutie pohybu energie, kde poznávame a vyživujeme […]

Liečime sa s planétami slnečnej sústavy

Čo pre celý svet v prítomnej chvíli znamenajú Izraeliti? Aký odkaz nám zanechali? Šesť – cípu hviezdu, ktorá je prvkom diamantu – automatický výkon pohonu kvantovej fyziky – liečenie psychického a fyzického tela, mať rešpekt pred troma časťami aktívneho pohybu energií, pre získanie štvrtej časti pohybu energií – autorita odbornosti. Liečiš sa cez blížnych a […]

Človek spí vo zvieracej ,,ruji“

Vypočula som si dole video – kazateľa Biblie, ako ohlupoval svojím výkladom veriacich. Čo je to čert, diabol, satan, lucifer na planéte Zem a kto je anjelom na planéte Zem. Poďme spracovať najprv slová, ktoré sú ponížením a povýšením našich spoluobyvateľov planéty Zem. Pri tom pamätajme na predošlé články o 10. Božích prikázaniach a o […]

10. Božích prikázaní vytvára energiu pevnej aury

V spodnej častí článku je obrázok s čakrami, pozeraj na obrázok tak, že v Biblii je matkou Abram + Sáraj = neplodné slovo, Abrahám + Sára = plodné slovo. Mojžiš je realizátorom skutku. Pozeráme na obrázok, kde sú znázornené čakry a aura človeka: 8, 9,10. Desať Božích prikázaní riadené človekom štyrikrát: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou. […]

Vyživujme svoju auru

Miluj svojho blížneho ako seba samého, je boj o plodnú auru. Pripomeňme si funkciu štvrtej čakry: ,,otec + matka.“ Čerstvosť žiary aury sa riadi podľa vzoru: ,,kohút a vajce“ – je otcom života. Zrelosť žiary aury sa riadi podľa vzoru: ,,strom poznania“ – je matkou života. otec je učiteľom slova – spermiou pre prvú časť […]

Vyber si: oslobodenie alebo trest

Pre oslobodenie je všetko rozpísané – opísané v rozprávkach, Boží trest prezentovala cirkev s možnosťou, že je tam vyslobodenie. Poďme si to vyjasniť po lopate. V prítomnej chvíli vyvedie niekto hlúposť, vždy je to moja akcia, alebo blížneho, na to máme vetu: ,,Bože nepočítaj mu to za hriech“, v tom prípade máš imunitu azylu – […]

Používaj dušu, spracuješ ego

Človek vedome používa tri úrovne: dušu, myseľ – ducha, telo. Duša pracuje v prítomnej chvíli, myseľ pozerá do budúcnosti, aby odstránila bloky nevedomosti z minulosti. V tele sa zrkadlí minulosť, telo žne to, čo sme trénovali získali sme skúsenosť – zážitok a tak následne zážitok overovali v praxi života. Emócie nazývame egom: to, čo tvorí […]

© 2022 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG