Lúč šípu lásky

Orientovať sa v lúči šípu lásky je vedomým ovplyvňovaním hormonálneho systému. Hormonálny systém v nadobličkách zaznamená informačnú žiadosť o aktuálnu pravdu zrelého celku v prítomnej chvíli, kde sa vychytáva – prebúdza funkčnosť dokonalého kvalitného účinku na kohokoľvek, čohokoľvek – pre charizmatické chvíle života. Charizmatická chvíľa je pripravenosť používať zmysly pre zdravý hormonálny systém: rozumom snívať […]

Popol cesta

Dôveruj, ale preveruj. Vďaka mesiacu vidíme na oblohe drevo kríža, po ktorej každý sám zdravo kráča. Na polceste sú emócie ega pre spracovanie situácií pre následné skúsenosti. Čítame z obrázka: žiaria vpravo – nepoznané chute života a žiaria vľavo – poznané a udržiavané chute života, tu okolo Matky zem /každý človek je matkou zem/ putuje […]

Smiech a žiaľ

Radujme sa s radujúcimi, smúťme so smútiacimi, informuje nás múdrosť vety pre plodnosť života. Poďme sa pozrieť na víziu začiatku kruhov, kde sa rozprúdi inteligencia pre vzťahy života: smútok – žiaľ v nultej čakre radosť – smiech v siedmej čakre Pracujeme vo vzťahoch v nultej čakre: štartujeme vzťahy Smútok /tok um s´ – tok v […]

Záblesky

Človek používa záblesky radosti a starosti. Rozložme si kľúčové slová života: radosť: ar – dosť /zatvorenie žiary sily trenia človeka s kýmkoľvek a kdekoľvek/ starosť: stať – ros /otvorenie žiary sily človeka s kýmkoľvek a kdekoľvek/ Nepovyšuj udalosti záblesku dňa života, vytváraš hyeny pre seba, rodinu, obec, štát, národnosť, kontinent, planétu Zem, poškodzuješ žiaru svetla […]

Vzácnosť kruhu

Učíme sa používať jadro – vzácnosť kruhu, moja vízia z roku 2005, keď prvýkrát som mala v sne ukázanú šesť – cípu hviezdu, pre hudbu notovej osnovy zdravých zmyslov a následne zdravých orgánov tela. Človek disponuje so siedmymi základnými pravými osobnými slnkami cez päť zmyslov: /8/ čuch – pľúca, hrubé črevo – kov – had […]

Šťastie

Každý je strojcom svojho šťastia. Aký máš cieľ – úmysel dennodenný, krátkodobý, alebo dlhodobý? Ako vyzerá tvoje šťastie? Zdravým šťastím človeka je slovo zhmotňovať v odborný skutok. V každom vidíš a počuješ slovo a dáva ti osobne voňať, chutnať, hmatať skutok rastu, alebo rozkladu svojej a tvojej osobnosti. Uvedomiť si, že to, čo povedali, urobili […]

Slovo pravdy

Slovo pravdy v siedmom páde nám odhaľuje skutočnosť výsledkov našej osobnej aktivity, ako sme čelili slovu v hľadaní pravdy: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“. Skopírovala som siedmy bod z 24 možností: 7. nadrotmajster blíženci VII. živý rast pre druh plodu stály živý pohyb k remeslu pešiak rozpráva to isté slovo Božie […]

Chuť sliny

Chuť sliny je vodivosťou tela, kde bojujeme so svojou viditeľnou zlosťou a počuteľným strachom, to jasne vidíme na obrázku pre päť – cípu hviezdu od pása dole, ako sa postaviť múdro /sluch – energia číslo 9/ na svoje vlastné nohy, táto verzia sa nazvala možnosť – práca s treťou čakrou – prejsť pupkom sveta pre […]

Čistota planéty Zem

Čistota planéty Zem má svoje pravidlá spojené s Univerzum. Pripomíname si desať Božích prikázaní z iného uhlu pohľadu, kde vidíme a počujeme dúhu, po ktorej slobodne kráča každý a všetko, v tom spočíva múdrosť, kresanie ohňa – načítavanie poznatkov z informačného poľa. Otázka znie: sme pripravení dobrovoľne zanechať otroctvo? Čo je otroctvo? Každý človek je […]

Cesta dokonalého kompromisu

Všetko, čo sa ti páči, je cestou dole EKG – práca s dychom. Požehnaj – pracuješ so svojim hormonálnym systémom pre udržanie plodnosti – mať dosť vzduchu /nádych a výdych/ a rozpoznávať chute sliny na svojom jazyku, cvičenie opakujeme sedemkrát. Zo skúsenosti viem, že to, čo sme vyvyšovali na hornej hranici, stratilo – prepálilo vzduch, […]

© 2024 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu