Najlepší kamarát Boh – Univerzum.

Poďme spoločne zvládnuť pandémiu s Bohom! Prechod cez zvieraciu ríšu (zvieracia – viera živá, obháj, zvládni mäkčeň a palicu života – obháj cit života).

Pandémie zvládneme so spoločným kamarátom s Bohom, s pánom Univerza.

Božia správa sa nedá kúpiť! Božia správa je spojenie s Bohom!

A. Žiješ vo zvieracej ríši, kde srdce je tvrdé – nespracované informácie a zákon palica života nie je rovnakými Vahmi života – zneužívanie informácií pre blaho jedincov. Stratené slnko, svetlo života.

B. Žiješ v Božej ríši, kde je srdce mäkké – zvládnuté emócie, palica tvrdá, platí zákon receptúr pokroku =Tu žije Boh – Univerzum.

Mám, máš, máme na to sedem krokov. Je to svätá omša človeka:

S prehľadom pozrieš na zákazku života! „ Prvé čítanie.“ Zvládni čerta v sebe, prijmi novú zákazku života!

Človek má vinníka, vidí a počuje vinu, svoju, alebo blížneho. Mám, máš, máte prvé čítanie Božie, jasne voniaš Božiu pozvánku. Si na území zvieracej ríše, preto sa stíš a ver v nádej, čistotu Božiu. Mám, máš, máme kamaráta pre všetko: Boha – Univerzum.

2. S prehľadom pozrieš na múdrosť života! „ Druhé čítanie.“ Dovoľ si myslieť, premýšľať prijmi anjela, anjelov v sebe, prijmi novú múdrosť života!

Stíš sa, použi ticho svojho vnútra, používaš svoje bunky pre obnovu a svoje napredovanie. Druhé čítanie Božie, jasne si počul, počuješ, budeš počuť otvárať Božiu pozvánku. Stíš sa, mám, máš, máte vieru, Božiu čistotu. Mám, máš, máme kamaráta pre všetko: Boha – Univerzum.

3. S prehľadom zvládaš vyššie Ja v rutine života! „ Evanjelium.“ Príde sladkosť života: Dedo Mikuláš – dobrý sladký nápad mám, máš, máte.

Prišiel nápad. Stíšiš sa, čítaš evanjelium. Čítaš Božiu správu svojim rozumom, posilňuješ svojho ducha pokroku. Nápad je dokonalý a má Božie Váhy: „ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Stíš sa, mám, máš, máte lúč lásky, čistotu Božiu: svoj jazyk – vyššie Ja v rutine života, svoje zuby – vždy ide o zdravé orgány tela, každý zub je prípojkou k orgánu tela. Tridsaťdva zubov a jeden jazyk, je to pekná ukážka s tridsiatimi dvoma kartami – zvládnutá dúha človeka. Mám, máš, máme kamaráta pre všetko: Boha – Univerzum.

4. S prehľadom kraľuješ: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou! „Kázeň.“

Hmatateľne sa pripravíš na realizáciu. Pripravíš si pomôcky na prácu. Zvládaš kázeň života, ku každej hmatateľnej realizácii potrebuješ náradie a suroviny. Stíš sa, mám, máš, máte vieru, čistotu Božiu. Mám, máš, máme kamaráta pre všetko: Boha Univerzum.

5. S prehľadom chutnáš svoju vytrvalosť! „ Obeta pod spôsobom chleba.“

S chuťou sa pustíš do práce. Tebou urobená, ukončená, činnosť je obeta pod spôsobom chleba. Stíš sa, mám, máš, máte lásku, čistotu Božiu. Mám, máš, máme kamaráta pre všetko: Boha – Univerzum.

6. S prehľadom si sa dotkol zvládnutého nového pokrokového učiva. „Obeta pod spôsobom vína.“

Vidíš skutok. Akú máš emóciu: Charizmatickú? Šťastnú? Radostnú? Zvládol si obetu pod spôsobom vína. Opúšťaš hranicu zvieracej ríše, kde panujú emócie zla a začína sa hranica dobra – Božia ríša. Stíš sa, mám, máš, máte obhájenú lásku, čistotu Božiu. Mám, máš, máme kamaráta pre všetko: Boha – Univerzum.

7. Obhajuješ v prítomnej chvíli zdravú psychiku a fyziku! Koniec svätej omši.

Amen – tak je. Zvládol si emócie, prechod cez zvieraciu ríšu. V pokoji a v radosti si žiješ chvíle života v Božej ríši. Mám, máš, máte spoľahlivé inžinierske siete, (človek má 11 inžinierskych sietí: nervový, lymfatický, svalový, krvný…. systém) zvládnuté pružiny – tlmiče života. Vítaj v zasnúbenej zemi – vo svojom tele, kde každý deň žiješ radosť života. Ďakuješ, vieš, že si v Božej ríši, pod ochranou najlepšieho kamaráta Boha, žiješ VIANOCE, máš obnovenú bunku, novonarodeného Ježiša Krista v sebe. Vždy vieš, zdolať skúšku, sedem krokov života, prechod zvieracou ríšou nadriadenosti, alebo podriadenosti. Spoľahlivo zvládaš učivo pokroku, lebo mám, máš, mate najlepšieho kamaráta Boha – Univerzum.

Zopakujme si význam slova: zvieracia – VIERA ŽIVÁ. Našiel si mäkčeň a dĺžeň života? Mám, máš, máte zvládnuté emócie. Našiel si, máš a udržiavaj si ho, svojho najlepšieho kamaráta Boha, zotrvávaj božej ríši, zotrvávaj v raji.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel. eu

V Bardejove 18.12.2020

Vytlačiť Vytlačiť