Tretia adventná nedeľa.

Tretia adventná nedeľa, zapálila tretiu sviečku života, pripomína nám priateľstvo s Univerzom.

Boh je tvorcom, do človeka vložil tvorivosť. Tvorivosť voláme skutkom, praxou, kde vznikne odbornosť.

Do ľudského telíčka Univerzum zabudoval všetky inžinierske siete, (Orgánové a iné funkčné sústavy človeka – systémy tela: nervový, svalový, cievny, lymfatický…).

Dokonalé funkčné inžinierske siete brúsime praxou ako tlmiče. Koľko črievičiek sme zničili? Kým sme sa remeslo učili! (Vybrúsenie remesla praxou na kvalitnú umeleckú odbornosť.) Hrali sa.

Brús si kvalitu tlmičov praxou. Všetky inžinierske siete zveľaďuješ zvedavosťou, štartuješ mysľou, slovom, skutkom. Dosiahnutou odbornosťou s pokorou vypínaš, brzdíš. Maj vždy na mysli Váhy Univerza: „ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“

Ďakujme za ladný tanečný pohyb tela, za dokonalé inžinierske siete.

Slovom Prosím, štartuješ inžinierske siete. Slovom Ďakujem za priateľstvo s Univerzom, že smiem dobrovoľne užívať dokonalý dar inžinierskych sietí.

Objavuj sám seba, každý človek má rovnakú výbavu inžinierskych sietí. Vidíme, počujeme ako morálne človek chce napredovať.

Mnohí, zabudli na morálku, ničia dar Univerza (Boha, Alaha, Budhu)…, zneužívajú, zneuctievajú dar Univerza, znesväcujú Váhy Univerza: “ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Zneužijú šikovnosť osobnosti na svoje vlastné ciele. Tak človek podľahne sebazničeniu. Odpojí sa, prestane načúvať detskej zvedavosti načúvať maxi – vesmíru, kde informácie sa rozložia v bunkách – mikro – vesmíre. Mikro – vesmír prestane sýtiť ducha pravdy. Duch pravdy človeka zomiera od hladu, lebo je kŕmený strachom, zlosťou, klamstvom… . Duch pravdy človeka sa vracia späť, bez naplnenia poslania. Človek zahodil detskú zvedavosť, prestal používať inžinierske siete, jeho inteligencia je zanedbaná, neobhájená.

Preto, vo všetkom, v každej chvíli hľadajme radosť, priateľstvo s Univerzom, aby sme zaznamenali charizmatickú úspešnú chvíľu: Radosť života – Vianoce.

V Bardejove 13.12.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vytlačiť Vytlačiť