Človek prebúdza človeka.

Poďme sa ukotviť, prebúdzať – udržiavať si imunitný systém.

Viackrát sa mi snívalo, že ma chcela obrovská guľa spáliť, kričala som, držte ma, aby ma svetlo nespálilo. Teraz viem, že všetko, čo vyvyšujeme, to znamená, opierať sa o istotu, spáli ma, ťa. Všetko beží v pokroku.

Tak, poďme si prebudiť, ukotviť energiu, podľa vety a tabuľky: „ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Najprv pozrieme dôkaz, tabuľky pre systém človeka. Je to krížová cesta novodobá so štrnástimi zákonmi a štrnástimi pohybmi energií ducha a buniek človeka podľa slnečnej sústavy.

1.Som esom – božím dieťaťom svojho životaĽud pochádza z jedného celku: puzzle
2.Stíš saPre zdravú psychiku a fyziku
3.Daj všetkému časVšetko má kolobeh života a svoje miesto
4.Pre plodnosť životaPre základ statiku – kríž – ukotvenie – prebudenie
5.Pre prijatie svojho blížnehoPre prvý chod energie slnka života – vynálezca
6.Pre prijatie nového slovaPre druhý chod planéty Merkúr života – podnikateľ
7.Slovo božie žije sedem dni v týždniPre tretí chod planéty Venuša života – možnosti
8.Pre zákazku životaPrvý chod planéty Zem: Otec – slovo, Matka – skutok
9.Pre múdrosť životaDruhý chod planéty Mars: Počuť slovo pokroku
10.Pre vytrvalosť životaTretí chod planéty Jupiter: Slovo pokroku vidieť
11.Pre zvládnuté pokrokové učivoŠtvrtý chod planéty Saturn: Slovu rozumieť
12.Pre vyššie Ja v rutine životaOkružný chod planéty Urán: Kvet – blana života
13.Pre kraľovanie v každom remeslePavučina života, chod planéty Neptún: Ovocie – škrupina života
14.Pre zdravú psychiku a fyzikuChod Pluta. Žiara života – živý človek

Mať a nachádzať radosť života. Čo neurobíš sám, urobia to druhí. Človek nepatrí nikomu, ale čo rozdáva ostatným: seje. Čo zaseješ, to budeš žať. Tak si každý človek obháji svoje miesto v celku.

Mať svojich päť autosugescií po hromade, keď s nami lomcujú emócie. Päť prvých krokov novodobej krížovej cesty: Som esom života, stíšim sa, dávam všetkému čas, pre plodnosť života, pre prijatie blížneho. S piatimi autosugesciami, tvoríme prvý pohyb života. Objavujeme, alebo udržujeme slnko, svetlo života.

Deviatimi autosugesciami kráčame životom, aby sme obhájili inteligenciu pokroku: pre prijatie nového slova, slovo žije sedem dni v týždni, pre zákazku života, pre múdrosť, vytrvalosť, zvládnuté pokrokové učivo, vyššie Ja v rutine života. Tak človek kraľuje myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosti v zdravej psychike a fyzike.

Všetci ľudia tvoríme jeden celok – puzzle. Keď máme zlý pocit, štartujeme z ohňa života. Pozrime si tabuľky. Oheň života pre človeka je slnkom. Každému potrebujeme žehnať – prijať, ťahať ho z ohňa života. Pre svoje osobné napredovanie. Prvá lekcia uvedomenia si, kto si a kto je tvoj blížny. Jedno, či o tom vieš, alebo nevieš, nevedomosť neospravedlňuje. Pre vysvetlenie ponúkam stavby kráľovských miest. Postavíme sa zadom k západu a čelom k východu. V strede stojí radnica. Po ľavej a pravej ruke dva kostoly. Za radnicou kopec, kde je umiestnená krížová cesta na vrchole kalvária – kostol, znak zdravého ducha. Zákon človeka.

Vidíme východ slnka. Každý človek má jedného zdravého ducha. Jedno, či patrí do kostola po pravej, alebo ľavej ruke. Sú to ovečky všetkých remesiel pre inteligentný život človeka. Človek nemusí, ani nikde patriť, ale zákon novodobej krížovej cesty každému dáva priestor pre využitie pokroku.

Preto spojme svoje ruky, nohy ako vojaci dajme sa do pozoru, prichádza slnko života, prijatie blížneho. Všetko má svoj východ slnka, niečo nové nepoznané, kde sa nám treba uchytiť. Využiť šancu pokroku, pre pohyb nôh a rúk človeka.

Kde nám ukazovali východ slnka? V kostoloch, ako oplátku pri premene chleba a vína. Dávam príklad pre jednoduchú predstavivosť. Každý človek je pre nás slnkom, ktoré prejde po našej oblohe. Naša obloha je rozum, porozumieť krokom života, ako remeslu. Vidíme kvalitu rozumu, pre kvalitu remesla. Vidno, ako sa človek do remesla zaľúbil, taký výkon podá.

Tak vidíme, že sa potrebujeme všetkými zmyslami zahrýzať do výkonov svojej činnosti. Pre odovzdanie kvalitného materiálu pre pokrok ľudstva.

Krok za krokom:

  • nepáči sa mi, hovoria moje zmysly, preto premýšľam
  • dvihnem aktuálnu situáciu ako vychádzajúce slnko, chcem poznať, riešenie
  • pokľaknem k nohám, k úcte novému slnku, zapaľujem sviecu poznania pokroku
  • úprimne poviem päť autosugescií: som, aj Ty si esom svojho života, stíšim sa, dávam čas, pre plodnosť života, pre prijatie blížneho
  • autosugesciami som ukotvila energiu pokroku, zapínam energiu poznania
  • energia od srdca k srdcu sa rozpáli a pokračuje k západu, spoznávame cestu odborníka pre danú situáciu
  • ruka v ruke kráčame k pokroku, ako je to človeku dané, tvoriť, ako tvorí Váš nebeský otec
  • spoznávame cit remesla, duchovné dieťa

Preto na všetko použijeme rozum a srdce. Keď máme emóciu Nie, stíšime sa, dávame všetkému čas, pre plodnosť života. V pokore sa ukloníme človeku ako východu slnka s úmyslom, že všetko má dokonalý zákon univerza. Zopakujeme si päť autosugescií: som a sme všetci esom svojho života. Stíšim sa, všetkému dávam čas. Pre plodnosť svojho života. Pre prijatie blížneho. Blížny je pre mňa slnkom, nového učenia. Modernizujem sa.

Tak môj zdravý duch komunikuje so zdravým duchom môjho blížneho. Proces zdravo pokračuje kontrolou dokonalých Váh univerza v záujme človeka. Pre prijatie nového pokrokového slova. Slovo žije sedem dni v týždni.

Tu som použila sedem autosugescií z tabuľky, pre statiku – kríž pokroku. Moja viera v dokonalosť hovorí: Všetko má východ slnka – začiatok a všetko má západ slnka, preverená spravodlivosť v odbornosti. Zanechané majstrovské dielo, pre modernizáciu pokroku..

Každý sám určí, ukáže, čomu venoval čas. Vidno, aký odborný výkon podáva.

Tu prebehne kontrola druhej polovice autosugescií.

1. pre zákazku života

2. pre múdrosť života

3. pre vytrvalosť života

4. pre zvládnuté pokrokové učivo života v praxi.

5. pre vyššie Ja v rutine života

6. pre kraľovanie mysle, slov, skutkov, v odbornosti

7. pre zdravú psychiku a fyziku človeka

Takto sa spevňuje imunita. Takto sa sýti človek človekom, prijímaním nových informácií. Svojou detskou zvedavosťou. Jedno akej rasy si, akej národnosti. Pochádzame z jedného obrazu s názvom puzzle. Kde dáš detskú zvedavosť získaš nápad – slovo pokroku. Nápad zrealizuješ, vychytáš, vznikne odbornosť.

Zachovaj si zdravého ducha, zachováš v sebe zdravý vesmír, aby si s maxi – vesmírom mohol komunikovať. Každého človeka prijmi, ukotví v pokore, obhajuješ mikro – vesmír. Sme jedna vzácna skladačka pre rešpekt pokroku. Všetko má svoje pravidlá. Aká dokonalosť hore – vesmír univerzum. Taká dokonalosť dole – vesmír človek. Taká dokonalosť vo vnútri človeka – vesmír bunky. Svojou detskou zvedavosťou si obhajuješ imunitný systém.

Chceš poznávať riešenie pokroku? Tabuľky koruny života hovoria jasnou rečou:

1.Zákazka životaPľúca, hrubé črevočuchLót
2.Múdrosť životaObličky, močový mechúrsluchAbrahám
3.Vytrvalosť životaŽalúdok, pankreas, slezinachuťNoe
4.Prax životaPečeň, žlčníkzrakMojžiš
5.Vyššie JaRozum, zdravý duch človekaOvládanie zmyslovEliáš
6.Kraľovanie remeslaSrdce, tenké črevohmatSara
7.Psychika, fyzikaZdravé jadro človekaFunkčný internetSi prorokom života

Je čas Vianoc. Postaviť stromček, ovešať guľami – krehkosťou človeka. Sladkosťami – dobrými nápadmi, aby sme si užívali radosť života. Mať živý stromček života, mať reálne pokrokové nápady. Odhoďme krivé svedectvá, lebo vytíname v sebe strom života – zdravého ducha. Buďme pozitívni v mysli, aby nám telo slúžilo, ako výkonnému športovcovi, ktorý v prítomnej chvíli obhajuje medailu života.

Vždy k nám príde čert – emócia Nie. Naučme sa stíšiť, používať rozum anjela, života – zachytiť energiu života. Príde nápad, prišiel Mikuláš, sladkosť života, môžeme sa realizovať – chytená energia života. Realizácia je starostlivosť o novonarodeného Ježiša – ukotvená energia života. Čas ukáže a prezradí Vás o úprimnom konaní môjho, vášho postoja. Každý pre každého je kométou – výzvou použiť dokonalý internet, pre novú udalosť pokroku.

Poskladáš svoje puzzle, ako deduško hviezdy na oblohe? Silou univerza sa človek napája.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 10.12.2020

Vytlačiť Vytlačiť