Hudobný kľúč svetla

Som/si/ hudobným kľúčom svetla, emócia ,,Nie“ otvára moje/tvoje/ vnútro pre koordinovaný – dokonalý – Boží pohyb, emócia ,,Áno“ udržiava svetlo zapáleného plynu svetla poznania.

Dnešný dátum 23.04.2024 nás upozorňuje na kľúč ohňa svetla poznania na hudobnej osnove pre citlivý dotyk špičiek prstov na rukách a nohách, mysľou dovolená hĺbka poznania:

  1. 2 x 0. = pevný základ hudobného kľúča pre tok nebeskej energie, ktorá prúdi vo mne, v tebe, vo vás všetkých a vo všetkom
  2. 3 x 2. = stíšim sa pre príjem toku energie – emócia ,,Nie“, pre výdaj toku energia – emócia ,,Áno“
  3. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre odhaľovanie – odkrývanie vrstiev tokov energie vedomých, podvedomých karmických, dedičných, pre nájdenie ohňa svetla života vo svojom tele – chráme Božom
  4. 2 x 4. = pre plodnosť života, človek je zrkadlom hľadača plodnosti: ,,ohňa svetla poznania“ – dennodenne prejavovaná úcta zodpovednosti: ,,myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou – najvyšší bod ľudského programu pod názvom ,,Ježiš Kristus“ – /Ježiš – je ži š, Kristus – čítame od stredu v špirále: sit ruk s – sito rúk s tebou, s každým, s jadrom/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť