Náboj živlov v človeku

Všetko, čím prechádzam/š/ v prítomnej chvíli má svoju minulosť: vedomú, podvedomú. karmickú, dedičnú. Aký úmysel pre zásadnú zmenu v sebe udržujem/š/? Pamäť od slova, do slova sa skrýva v bunkách. Bunky sú vždy pripravené na budúce zmeny v prítomnej chvíli. Stíšením sa cez energiu živlov rastieme, pozvánkou je emócia ,,nie“ – všetko bolo, je a bude, má a vyžaduje dennodenný pokrok. Hovoria o tom tabuľky pre dvoch: stop a ideš do cieľa svojho úmyslu, kde sú pánmi štyri živly, ktoré nastavuje zmeny z päť – cípu ,,učenia“ do šesť – cípu majstrov“:

  1. živel voda, dnes tu kraľuje ,,lekár špecialista“, overujem/š/, alebo neoverujem/š/ slovo v praxi života, vládne tu v päť a šesť cípe takzvaný ,,prorok Mojžiš“, učí nás používať svoj zrak, pre následné zmeny ,,pečene, žlčníka. Vrcholom pre päť – cípu hviezdu, strážcu hraníc živlov takzvaná biblická ,,Saraj“ – učiteľka hmatu, pre srdce, tenké črevo. Vrcholom pre šesť – cípu hviezdu, hranicu medzi živlami voda a zem stráži prorok ,,Eliáš“ – majster v človeku, vedieť ponúkať pokrokové možnosti, užívať svoj rozum, um, som/si/ spojený/á/ a ukotvený/á/ s jadrom – s Bohom Univerzum
  2. živel vietor, dnes tu kraľuje ,,cirkev“, vládca v päť a šesť cípej hviezde biblický ,,Lot“, učiteľ začiatku a konca ,,nádych a výdych“, používať čuch – pľúca, hrubé črevo pre poznanie vôní budúcich zmien, zaznamenané a žiadané v prítomnej chvíli, výzva pre takzvaného plodného proroka ,,Abraháma“, rozprávať sa s Bohom Univerzum – počuť, používať v tichosti sluch, pre výživu obličiek, močového mechúra, tak získať hranicu medzi živlami: vzduch a oheň
  3. živel zem, dnes tu kraľuje sudca, s papierom i bez papiera, hovorí biblická veta: ,,nesúď, odsúdiš sám seba“. Vrcholom päť – cípej hviezdy pre stráž hranici živlov je biblická neplodná ,,Saraj“ – hmat – srdce, tenké črevo, žezlo odovzdáva biblickému ,,Eliášovi“ – rozum – podať realizačné možnosti k pokroku ľudstva. Územiu živlu zem kraľuje biblický ,,Noe“ stavia koráb pre zmeny: A – krkavca – prestať kritizovať – kráčať do záhuby, začať pozorovať, skamarátiť sa so živlom vietor ,,myseľ“, B – holubica, ktorá sa vráti späť – vždy sa bude hľadať odborník – prorok, ktorý vedie pokrokovo ľud, skamarátiť sa so živlom zem ,,odborník“, C – holubica, ktorá prináša zelenú ratolesť, alebo sa nevrátila / takzvaná kritika/, skamarátiť sa so živlom oheň ,,slovo“, D – vždy prichádza nové učenie, takzvaná potopa sveta, živel voda ,,skutok“. Tu hovoríme o trávení, rôznych chutí života ,,žalúdok, pankreas, slezina“, kde biblického ,,Noema“ strieda plodná ,,Sara“ – hmat – srdce, tenké črevo
  4. živel oheň, dnes tu kraľuje politika, politika je osobný názor, ktorý vedie dvoma smermi: A – Božský – horiaci ker, ktorý horí, ale nikdy nezhorí, B – klamstiev, všetko je matematikou má skúšku správnosti pre statiku. Tu kraľuje takzvaný prorok ,,Abram“ – nevedomosť v päť – cípej hviezde a vedomosť v šesť – cípej hviezde, kde plodný ,,Abrahám stojí na hranici živlov ,,vietor a oheň“, hovoríme o sluchu, výživu pre obličky močový mechúr, priestor živel oheň odovzdáva neplodný biblický ,,Abrám“ pre pristátie korábu s Noemom, nachádzam/š/ svoju chuť, živenú ohňom pre výživu: žalúdok, pankreas, slezinu

Dnešný dátum 02.05.2024 nás vyzýva k spravodlivosti, mať za seba zodpovednosť, s papierom, či bez papiera:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre spravodlivosť vedomú, podvedomú, karmickú, dedičnú: ,,pros o vedomosti, ďakuj za vedomosti“. Nevedomosť neospravedlňuje, dávaj pozor na blud – život bez Boha, slovo BOH je skratka: bohatstvo osobnosti hľadaj
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre rozvoj svojej osobnosti, naberám/š/ silu živlov v prítomnej chvíli pre seba, rodinu, obec, štát, národ, planétu Zem, s kontrolou slnečnej sústavy ,,DNA“ pre prijatia Univerzum
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, všetko má plodnosť kvetu novej vône pre nový plod sýtosti života v rukách odborníka, dávaj pozor na bludárov, takzvaných odborníkov, ty nepoznajú ani vôňu, ani chuť, večne sú hladný
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú štartovacia a cieľová rovinka ku chuti sýtosti a fyzického zdravia: poznať vôňu pre plod chutí

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť