Nultý polárny svet

Nultý polárny svet je koreňom života založený na rovnodennosti, pre tri okruhy váh v základoch Božieho stvorenia: bod ,,1. až 7″ alebo bod ,,-1 až -7″. Tak človek začína s daným programom na nule: ,,Všetko je, bolo, aj bude“. S rešpektom a úctou hľadím na blížneho, otváram/š/ staronové pripojenia, kde sme zanedbali úctu – bod pripojenia, aby sme našli lásku. Úcta je osivom – cesta k láske. Láska je plodom – výsledok Božej pravdy.

Váhy koreňa života pre nultý polárny svet sú štyri kružnice:

  1. ťažidlo rovnodennosti – bod ,,4″ alebo bod ,,-4″
  2. prvý kruh váh: rovnocennosť, bod ,,5″ alebo bod ,,-3″, sú spojení 24. hodín dennodenne, hľadám/š/večné živé poznanie, bod ,,3″ alebo bod ,,-5″. Každý deň poznávame detail učenia pre celok poznania, ktorý sa počíta: ,,24×4+1+1+1+1=100″
  3. druhý kruh váh: kompas života – myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, bod ,,6″ alebo bod ,,-2″, sú spojení s Mesiacom – Archou zmluvy – večným živým svetlom, bod ,,2″ alebo bod ,,-6″. Mesiac, putujúci okolo Matky zeme meria čas – učenie pre vnímanie pripomína veta: ,,tri a pol času 28+28+28+14+1+1=100″
  4. tretí kruh váh: kolobeh života /práca so silou – živlami: v myšlienkach – vietor, v slovách – oheň, v skutkoch – voda, v odbornosti – zem, pevnosť pod nohami/, bod ,,7″ alebo ,,-1″, sú spojení s Matkou zemou – večným živým ohňom s bodom ,,1″ alebo s bodom ,,-7″: s úctou psychiky nachádzam/š/ a vyživujem/š/ fyziku – lásku, najväčší poklad: ,,chrám Boží – telo“ – zrkadlo spravodlivosti

Dnešný dátum 15.05.2024 nám pripomína nultý polárny svet – systém Boží: ,,stvorenie sveta“

  1. 2 x 0. = pevný Boží základ pre otvorenie nebeských brán ,,hudby života – akordy paliva, pripravovaných v srdci, pre pľúca, hrubé črevo“, sú nocou – spia, otvárajú hlas spevu v pľúcach, sú dňom – v plnej prevádzke – aktívne bunky v tele
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pre načúvanie nového a opúšťanie starého
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, tým otváram/š/ nové a uspávam/š/ staré programy pokroku pre vyspelosť civilizácie
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, každý moment je založený na nebeskom speve, ktorý kontroluje celistvosť ,,akordov“, pre dar dychu života: ,,cítiť vôňu a chuť“. Zanedbaná vôňa a chuť, berie človeku hmat – srdce, viditeľná a stále počuteľná aktuálna dokonalá ekonomika Boha Univerzum
  5. 2 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú jadrovým palivom, otvárajú a zatvárajú jadro pre dar dychu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť