Večná obnova

Večnou obnovou sa myslí: A – objatie psychiky a fyziky pre poznanie, B – načúvanie Univerzum pre svetlo života, C – zodpovednosť pre oheň života. Vyjadrujú nám to nastavené váhy, ktoré pracujú s kruhmi.

Pripomenieme si tri základné slová, ktoré som získala pri sprevádzaní Jana Pavla II, na takzvaný druhý svet a následne som to dnes uložila do tabuľky:

  1. večne živý oheň /-7 alebo1/
  2. večne živé svetlo /-6 alebo 2/
  3. večne živé poznanie /-5 alebo 3/

Dnešný dátum 13.05.2024 má namiešaných viditeľných a počuteľných šesť čísel: 0,1,2,3,4,5, skontrolujem/š/ si zakončenie končatín pre nebeskú hudbu života – cítiť hmat a tým nám roztáča koleso šťastia: A – zodpovednosť za oheň, B – rozhovory s Univerzum pre svetlo, C – slobodne zotrvať v nemom objatí pri harmonizovaní: ,,psychiky a fyziky“

  1. 2 x 0. = pevný základ v kolese šťastných váh, mať na pamäti tri slová: ,,oheň, svetlo, poznanie“, tým získať zodpovednosť rozhovorov s Univerzum, v objatí psychiky a fyziky: ,,seba samého“ v každej situácii pre obnovu a zachovanie zdravej bunky
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, hľadám/š/ svoje vnútro: ,,možností“
  3. 2 x 2. = stíšim sa, pre päť čiar a štyri medzery, hovoríme o zakončeniach končatín, cítiť nebeskú hudbu v rukách – nohách, následne mať pokojné srdce v hrudi
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre plnosť sily: ,,ohňa svetla poznania“ – semena života, kde si každý situáciou obnovuje bunky, sedí v tichosti, obracia koleso šťastia dennodenne ako sliepka vajíčko, aby vzišla nová vôňa pre chuť života, kde akordy skladá pre dych života srdce ,,vidíme a počujeme“ moje/tvoje psychické a fyzické zdravie
  5. 1 x 4. = plodnosť života v každej situácii vyzývajú mňa/teba/ tri dvojice významu slov: 1 – oheň zodpovednosti je matkou zem, 2 – Univerzum svetla je archa zmluvy meraná tri a pol času mesiacom, 3 – sloboda psychiky a fyziky poznania 24. hodín dennodenne pre obnovu buniek: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
  6. 1 x 5. = pre prijatie blížneho v každej situácii, kontrolujeme nebeskú hudbu v sebe cez končatiny rúk a nôh, tým hmatateľne posilňujeme svoje srdce, kde sa začína a končí obnova buniek /kritika je zanedbávaním obnovy buniek – krpatenie seba samého, kde ako mor zasiahne rozkvet ľudstva rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem, vylúči nás zo systému slnečnej sústavy a Univerzum, stávame sa rozpúšťadlom – hnojom v útrobách matky zeme, pre zanedbávanie večného živého ohňa/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť