Život pamäti

Vo všetko hľadám/š/ úctu a nachádzam/š/ lásku. Pracujem/š/ s uloženou pamäťou v útrobách zeme. Viesť – šoférovať harmonický život – ,,funkčných orgánov a systémov tela“, všetko je napojené na kolobeh života: s úctou zvládam/š/ spojenie so živlami a nachádzam/š/ lásku, prepojenie hviezd: štvor, päť, šesť cípov

  1. A – myseľ – živel vzduch, s úctou dokázať v pokoji meditovať – načúvať Bohu cez blížneho, poznávať Božiu lásku vetra, pracujem/š/ so živou ekonomikou čuchu – vyživujem/š/ pľúca, hrubé črevo, pre sluch – obličky, močový mechúr
  2. B – slovo – živel oheň, s úctou dokázať s blížnym v pokoji komunikovať – viesť Božský pohľad cez blížneho, poznávať Božskú lásku ohňa, pracujem/š/ so živou ekonomikou sluchu – vyživujem/š/ obličky, močový mechúr, pre chuť – žalúdok, pankreas, slezinu
  3. C – skutok – živel voda, s úctou dokázať v pokoji vytvárať nové a nové dielo – používať Božskú silu, poznávať Božskú lásku vody, pracujem/š/ so živou ekonomikou zraku – vyživujem/š/ pečeň, žlčník, hmatateľne sa hmatom dotýkam/š/ srdca, tenkého čreva pre užívanie rozumu
  4. D – odbornosť – živel zem, s úctou môcť v pokoji užívať dary zeme, vymodlená Božská prítomnosť, poznávať Božskú lásku plodnosti zeme, pracujem/š/ so živou ekonomikou chutí – vyživujem/š/ žalúdok, pankreas, slezinu pre hmat – srdce, tenké črevo

Dnešný dátum 14.05.2024 nám pripomína živú ekonomiku ,,pamäť života“:

  1. 2 x 0. = pevný základ úcty pre nachádzanie lásky, spojiť sa so živlami pre funkčné orgány – svaly tela
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pre nové diely celistvosti cieľov života
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre hladký chod celistvosti v kolobehu života, skladať živé diely živlov pre funkčnosť orgánov tela
  4. 2 x 4. = pre plodnosť života, život tvorím/š/ s úctou a nachádzam lásku pre pokojné dni života: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou so zdravými orgánmi tela
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú požehnaním môjho/tvojho/ rozkvetu pokrokového života, preto sa nenechaj nikým, ničím otráviť – dôveruj, ale preveruj, dosiahnem/š/ živé spojenie so živlami pre zber plodov života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť