Objatie psychiky a fyziky

Pri komunikácii s Bohom Univerzum /bod 20/ je najdôležitejšie objatie psychiky a fyziky /bod 19/ porozumieť udalosti, ktorým smerom chcem/š/ kráčať:

  1. v zodpovednosti tvoriť, mať nové ciele /bod 21/
  2. seba likvidovania – krpatenie, začať na novo od samého začiatku /od bodu 1 po 21/

Dnešný dátum 12.05.2024 /12. máj 2024/ nám pripomína objatie, zvládať body: 19, 20, 21

  1. 2 x 0. = stáť na pevných základoch v kolese šťastia, od -7 po 0 /1 – 8/ poznať nové učenie ,,Manuál života“ od bodu 1. po bod 13. /9 – 21/
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, pri objatí psychiky a fyziky zažívam/š/ nové zázraky viery dané Univerzum
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ svoju psychiku a fyziku, tým vznikne objatie pre načúvanie Univerzum, dosiahnuť najvyšší bod 21. ,,dospelosť zodpovednosti“
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, stíšením psychiky a fyziky nastáva objatie, vidíme a počujeme nové hmatateľné plány pre novú vôňu, chuť života
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, vždy sú tri body: 1. – psychika, 2. fyzika, 3. – udalosť s niekým – s niečím: ,,kde sú dvaja traja v mojom mene, tam som i Ja“. Pri meditácii s Univerzum psychika a fyzika sa dostáva do harmónie pre nové nápady s novými cieľmi života. Získavame zodpovednosť – zrelosť ,,byť dospelým“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.05.2024 /12. máj 2024/

Vytlačiť Vytlačiť