Prah ku všetkému

Kritika poškodzuje, oslabuje výkonné orgány – svaly, nádobu tela. Hovoríme o zanedbaní duše, materiálu k spáse. Najdôležitejšie ovládanie človeka, človekom je vytvorené dojmom pravdy, tým sa vytvára poslušnosť – zákaz myslenia – používania duše – dokonalého internetu.

Detská zvedavosť, keď nevie, nerozumie, pýta sa, je prahom ku všetkému. Hovoríme o emócii ,,Nie“, pravdivom spracovaní materiálu psychikou v päť – cípej hviezde, kde každá situácia je príležitosť – posilňovač pevných orgánov – svalov tela. Myseľ si dovolí do všetkého vkročiť, sústrediť sa – čítať z prahu – z prachu – z popola zeme, čo je to uhlík – čistý diamant – výkon šesť – cípej hviezdy.

Rozdúchajme svoje kováčske mechy ,,pľúca“, nech hrubé črevo odstráni ťažké kovy z tela, na to potrebujeme úprimnú pravdivú detskú zvedavosť – chcieť poznávať receptúru pre výkon pohybu tela.

Dnešný dátum 29.04.2024 nám pripomína prah – popol – čistý uhlík, čo je diamant – geometria šesť – cípej hviezdy – zdravej bunky:

  1. 2 x 0. = rešpektuj pristávaciu dráhu k prahu zeme, byť ukotvený v pevnom základe, vedieť spracovávať mysľou emóciu ,,Nie“ pre posilňovanie svalov – orgánov – nádobu tela, dávam/š/ pravdivé údaje, ináč poškodzujem/š/ svoje telo – nádobu duše – psychiky, pre výkon fyziky
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, vytrvalo odstraňujem/š/ nános toxických látok ,,strach, krivdu, zlosť, klamstvo … pýchu“, pre čistotu psychiky – dušu a následný výkon tela – fyziky
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života, preveruj, čo je dojem pravdy /nemá korene – statiku/ a čo je pravda sama o sebe /má korene, statiku, pretrváva večne/
  4. 1 x 9. = pre múdrosť života, pravda je aktivovaný prah – popol – uhlík – čistý diamant – šesť – cípa hviezda – zdravá výkonná bunka, tým tvorím/š/ zdravú psychiku pre výkon fyziky pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem. Pevnosť pravdy sa stotožňuje a kontroluje ,,s hadom“ slnečnej sústavy, ktorý sa rúti ako vlak, kde cestujeme po Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 29.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť