Ohňom riadené kroky

Známa veta: ,,oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán“, vo všetkom hľadám/š/ oheň svetlo poznania, obhajovať svoju inteligenciu – zvládať svoje ego, spracovávať vrstvy dejín: vedomých, podvedomých, karmických, dedičných. Vedomý úmysel je dotykom k Božej dokonalosti, vyžaduje rešpekt pred rovnodennosťou a rovnocennosťou: ,,situáciu chcem riešiť“, oheň z bunky sa stáva takzvanou myšlienkovou pochodňou, kráča po dutej žile do srdca, v pľúcach zaznie gong korunovácie – otvorenie svetla poznania, rozžiarená pochodeň vidí svetlo – vízie poznania, vracia sa ako bumerang cez srdce, aortu, tepnu späť do bunky, tak sa celé telo harmonizuje poznaním – vnútorným pokojom, voláme to ,,bohatstvo duše“, dokonale recyklovaná energia situáciou.

Dnešný dátum 27.04.2024 nám pripomína kroky riadené ohňom:

  1. 2 x 0. = pevný základ pre chránený posvätný oheň, hľadať a mať cit – oheň života
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, rešpektujem/š/ štyri fázy života v každej situácii, mám/š/ rešpekt pred ohňom citu pre funkčné – inteligentné ovládanie svojho tela
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života, všetko dokonalé vyžaduje vytrvalý cit – rozkvet plodnosti života
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, A – rozpoznávaj v sebe mnícha – meditáciu – vytrvalý hlad po dokonalej kvalite – Božskej pravde, B – nájsť slovo – receptúru, C – receptúru uviesť do praxe, D – poriadna robota sa chváli sama, blížni po nej slintajú – otváram/š/ novú éru plodnosti: ,,mať potrebu byť informovaný, byť v tom doma, od A po Z“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 27.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť