Tvorivosť

S rešpektom ku dokonalosti nachádzame v sebe tvorivosť. ,,čo prajem/š/ druhým prajem/š/ sebe“. Hovoríme o stálom prítomnom lúči lásky na kohokoľvek, na čokoľvek, kedykoľvek, tu čas nehrá žiadnu úlohu.

Dnešný dátum 08.05.2024 /8. máj 2024/ nám pripomína psychiku pre výživu fyziky:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre dokonalosť: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – učím/š/ sa prijímať nové tvorivé vône, pre plodnú chuť života
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, učíme sa dýchať: A – pre uchopenie novej tvorivej vône, B – pre nádych novej tvorivej vône, C – pre chuť sliny na jazyku, D – výdych, až cítiť tlak pôrodu – plodným pohlavným orgánom – realizovať ,,Áno“ v talianskom význame: ,,otvor zadok“
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, zmyslový dotyk je darom lúča lásky Univerzum, pros o tvorivú vôňu – nádych, ďakuj za chuť sliny na jazyku – výdych, až od rití
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú pre mňa/teba/ signálom činnej psychiky pre tvorivosť fyziky
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, všetko má vyprosený katalóg možností s následnou tvorivosťou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 08.05.2024 /08. máj 2024/

Vytlačiť Vytlačiť