Zodpovednosť za oheň života

Každá situácia má zodpovednosť, priamy oheň váh svetla poznávania. Včerajšok sa započítava, plánujem/š/ si blok, alebo plodnosť života. Svet hľadá – zbiera junákov Božského čistého srdca.

  1. Trňová koruna – listnaté stromy v zime
  2. Srdce panny Márie ozdobené kvetmi života – nová jar úcty

Dnešný dátum 19.05.2024 nám pripomína oheň váh svetla poznávania:

  1. 2 x 0.= pevný základ, vo všetkom hľadám/š/ oheň svetla váh poznania ,,aby všetko jedno bolo“
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, v sebe nosím/š/ oheň svetla váh poznávania, prúd Božskej sily
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, vyrovnávam/š/ si váhy ohňa svetla poznania: vedomého, podvedomého, karmického, dedičného
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, detská zvedavosť je plodnosťou ohňa svetla váh životnej sily, argumenty sú dôsledkom vedomia, podvedomia, karmy, dedičnosti
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, cez blížneho prebieha kontrola váh úcty, nachádzať lásku vedomú, podvedomú, karmickú, dedičnú
  6. 1 x 9. = pre múdrosť života, vo všetkom prebieha kontrola úcty /semena/ a nachádza lásku /plod/, žitá životná síla vedomia, podvedomia, karmy, dedičnosti

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Haražďoviciach – Chanovice 19.05 2024

Vytlačiť Vytlačiť