Brána nebies

V kolese šťastia všetko trvá iba chvíľku, hľadá a má svoje miesto, tak zvládame skúšky života. Nič nás nezastaví otvárať a udržiavať vnútorné brány nebies, cestu svetla k blížnemu. Život je smiech – radosť dosiahnutej túžby.

Starosťou, strachom, zlosťou … pýchou, narušujeme bránu nebies sebe a blížnemu, je to hra s puzzle kockami – načúvanie čistého zvuku – akordu nebeskej hudby

Dnešný dátum 18.05.2024 nám pripomína brány nebies ,,puzzle“

  1. 2 x 0. = pevný základ pre váhy života: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, je vetou vnútorného pochopenia, s významom skladania puzzle, z odkazu: ,,neostane ani kameň na kameni“ – puzzle kocka na puzzle kocke – akord za akordom nebeskej hudby
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, situácie sú skladacie puzzle kocky, ktoré Božie dieťa skladá – otvára a udržiava vývoj otvorených vnútorných brán nebies, pre silu konského pohybu
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, otváram/š/ alebo udržiavam/š/ vnútornú bránu nebies – zrkadlenie psychiky vo fyzike
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, prekonaný chvíľkový smútok, hľadá a nachádza chvíľkové radosti, to je význam ,,plodnosť života“
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, blížni sú pre nás puzzle kocky – stojaca zrkadlová hladina vody, pre načítavanie nových zátiší – čítanie z Božích kníh: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ – počujem/š/ akord hudby pre nový pohyb tela
  6. 1 x 8. = pre zákazku života, prvý krok pre zvládnutie pomalého dychu je dovolenie si vnútornej tichosti – načítavanie nových skúseností: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci: 18.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť