Dielo Božie

Dobrota je dielom Božím, skrytá v útrobách zeme – v živých bunkách pre svetlo a takzvanú temnotu – stáť – na pevných základoch Božích.

Dnešný dátum 17.05.2024 nám pripomína ,,dielo Božie“, stojace na pevných základoch, slovo vidím/š/ premenený v skutok:

  1. 2 x 0. = pevný základ života v nultom bode – v načúvaní Boha Univerzum, všetko je majstrovské učenie, ktoré odhaľuje česť človeka – zachované stopy Božie ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pre slovo a následný skutok
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre detail slova, ktorý sa premieňa v automatický skutok – rozum velí končatinám uchopením ,,hmatu“ pre následný skutok – česť živého plodného srdca
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, takzvané podsvetie a svet neba disponuje s váhami života v štvrtom bode ,,rovnodennosť a v štrnástom bode ,,slovo Božie vidieť“
  5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, Ja a blížni sú previerkou osobnej cti a čestnosti rodiny, obce, štátu, národa, kontinentu, matky planéty Zem, pre vždy novú a novú jar v rozkvete ľudstva s kontrolou slnečnej sústavy a Univerzum
  6. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pre načúvanie hlasu Božieho a tým sa detailne hmatateľne realizujeme

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci 17.05.2024

Vytlačiť Vytlačiť