Duch človeka je rytierom slova a skutkami systémov.

Človek maj v sebe rytiera lásky, nikomu nepatríš.

Slovo postav rytiersky, aby sa ti dalo hýbať a blížny ti dali dôveru.

Pokrokovému slovu rozumieš, je teplým slovom, hýbe tvojim telom a telom blížnych.

Nikomu nepatríš, ale slovom dávaš silu všetkým okolo seba.

Rozosievaš slovo, aby si žal pohyb.

Čo láme ducha človeka?

Zvládnite svoje emócie, ponižovanie, povyšovanie láme ducha – rytiera človeka.

Ponižovanie hasí rytierovi oheň života.

Povyšovanie spáli rytiera neovládateľným ohňom života.

Zlomeného ducha – rytiera človeka tvoria ľudia,

preto hľadajme božie riešenia, nie Luciferove argumenty.

Boh nám ponúka jednoduchý zákon: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Týmto zákonom dosiahneme: Všetky názvy obsahujú slová: „Aby všetko jedno bolo.“

– satelit slnečnej sústavy pre zdravého ducha – rytiera človeka, ktorý vládne zdravým bunkám v človeku

  • rozhovory s Bohom
  • dokonalý internet
  • piatu dimenziu
  • strom poznania
  • kohúta a vajce
  • všadeprítomnosť
  • neobmedzený časopriestor
  • ďalšie možnosti ……………………….

Čo na záver povedať?

Každé slovo podlieha vychytaniu systému, ponúka dar zdravého ducha – rytiera pre zdravé bunky v človeku. Každý sám pre seba má byť rytierom, rytier je zdravý duch človeka. Zdravý rytier duch hľadá pozitívne slovo, aby sa mohol úspešne hýbať. Slovo má človeka postaviť rezko, pružne na nohy, aby mohol žiť charizmatickú chvíľu svojho života. Spracované a overené slovo v praxi vytvára pružiny – tlmiče inteligentného pohybu človeka.

V Bardejove 08.12.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová

www.immanuel.eu

Vytlačiť Vytlačiť