Ohnivé jazyky

Pripomínajú sa nám ohnivé jazyky pri výstupe Ježiša Krista do neba, otvorenie takzvanej vnútornej sily. Stíšením sa, odstraňujem/š/ vrstvy nezhôd: vedomých, podvedomých, karmických, dedičných, napájanie sa na čistú energiu Univerzum. Je to energia lásky, spracovaná detskou zvedavosťou, pripomínajúc vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, znamená ,,funkčný Boží hromozvod“ – čisté panenské ciele. Podvod – klamať seba alebo druhých vytvára bezcitnosť – čiernu stavbu bez hromozvodu, nespracovaná sila s následkami tlaku blesku ohňa, ničí strom poznania života. Človek ubližuje: sebe, blížnemu, rodine, obci, štátu, národu, kontinentu, planéte Zem, ktorú kontroluje slnečná sústava a Univerzum.

Dnešný dátum 25.04.2024 nám pripomína búranie čiernych stavieb, ktoré zasypávajú čisté ohnivé jazyky – mannu života, nachádzajúcu sa v každej situácii – hľadanú pod mikroskopom:

  1. 2 x 0. = pevný základ úcty pre lásku, mať funkčný hromozvod – panenskú čistotu úmyslu detskej zvedavosti
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, hľadám/š/ hĺbku ukotvenej čestnosti pri spracovaní dostupného materiálu – každá nezhoda i zhoda je materiálom situácie, pripomína kontrolná veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života, tu zohrávajú dokonalú úlohu ,,Védy“: chémia, matematika, fyzika, zemepis – pôsobiac na auru, dejepis – odhaľuje vrstvy dejín: vedomých, podvedomých, karmických. dedičných s následkom na biológiu orgánov – svalov tela v prítomnej chvíli
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, spomínam na informáciu z Indie: jeden muž sa rozhodol, sedieť na ohni, okolo 150 metrov sa vytvorila nepriechodná vrstva, cez ktorú prejde málokto, Ja dodávam: prejdú odkrývači vrstiev vedomia, podvedomia, karmy, dedičnosti, s panenskou čistotou: poznávanie pravdy Božej

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Poľsku Wloszczowa: 25.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť