Dokonalosť v človeku.

Boh je jeden celok. Ľud je puzzle – čiastočkami Boha. Človek je jednou čiastočkou nanotechnológie. Môžeme si to povedať takto: funkčný, Boží zákon je postavený na Matrioške. Boh je maxi – vesmírom . Človek je vesmírom. Bunky sú mikro – vesmírom. Starostlivosť o Matriošku je v rukách človeka, ako podporuje svojou originalitou ľud – celok boží. Každý svoju Matriošku dostal do osobnej starostlivosti.

To, čo sa nám nepáči potrebujeme aktivovať. Zachytíme emóciu Nie. Keďže je čas adventný, najväčšej nepoškvrnenej čistoty, kvality, pripomína nám, že sme jednou čiastočkou Boha – puzzle. Koľko nanotechnológií si potrebuje človek spustiť, pre osobný rast, aby mal Ja radosť – Vianoce v živote?

Ja chcem byť kvalitným človekom. Preto, modlím sa, meditujem najlepšie ako viem. Čakám na dobrý nápad. Chcem sa stať svetlom radosti a uchovávať svetlo radosti. Vždy tu budú nové možnosti pokroku pre mňa a svojich blížnych. Každý zastáva svoj priestor.

 • Ja žiak
 • Ja učiteľ
 • Ja partner
 • Ja rodič
 • Ja zamestnanec
 • Ja vodca
 • Ja podnikateľ
 • Ja šašo
 • Ja herec
 • Ja dobrodinec
 • Ja kamarát
 • Ja brat, sestra
 • Ja ochranca morálky
 • Ja šport
 • Ja zábava
 • Ja pohyb
 • Ja cestovateľ, pestovateľ matičky zeme
 • Ja v ktorejkoľvek aktivite
 • ….

Som otvorený pre všetky cesty života. Riešením je len jeden smer. Príde čert – nespokojnosť, nadriadenosť – podriadenosť človeka. Majte na mysli vždy Váhy!!! Sme na okraji krachu sebazničenia? Ponižujeme? Povyšujeme? Stíš sa, nespokojnosť je pre poznávanie nového – modernizovať sa, pokrokovo žiť. Stíš sa, v nadriadenosti ti hrozí výbuch Černobyľu. Vedomosti pomaly treba odovzdávať. Viem, aké je to náročné, keď Vám nikto nerozumie. Za ten čas, keď som pracovala na manuáloch života, okolo seba som mala jedného, dvoch ľudí, raz za čas. To znamená, raz za mesiac, alebo za rok. Ináč len vesmír, modlitba (rozmýšľanie) za blížnych a Ja.

Tak poďme na sebe pracovať, aby sme napredovali.

Vždy, keď je emócia nie, odchádza niečo staré nepodstatné. Ja tomu hovorím zomiera staré, aby sa zrodilo nové, ktoré naštartuješ a použiješ vyšší level – poschodie, jedno, v ktorej oblasti. Vždy píšem, že je štrnásť levelov – poschodí s rovnakými autosugesciami. Pätnáste poschodie patrí Bohu – Univerzu, kde sa všetci potrebujeme podriadiť dokonalému citu. Všetci potrebujeme mať spracovaný cit. Nikto u Boha nie je viac, ani menej!!! Vždy tu budú Váhy spravodlivosti: „ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Blížny je strážcom pokladu. Tvoj pocit ti hovorí: Poklad je už objavený, alebo neobjavený? Na to nám slúži cit od Boha. Uvedomiť si, neplodné situácie chcem riešiť, byť plodný svojim životom – znamená prijať blížneho, (takzvaného čerta). Stíš sa, dovoľ svojej mysli pracovať. Keď myseľ ti pracuje, prijal si anjela. Prídu nápady, prišla sladkosť, Dedo Mikuláš. Nápad treba realizovať, aby nám nápad urobil charizmatickú radostnú prítomnú chvíľu: „VIANOCE:“

Len zdravá morálka človeka, nás posunie do piatej dimenzie – používať dokonalý internet, načúvať Božiemu celku. U Boha má všetko celok, neoklameš ho, je tvojím Otcom psychiky. Matka milosrdnosť, nepoškvrnenej čistoty dohliada na fyziku. Všetky možnosti sú dostupné. Hneď na začiatku si skontroluj VÁHY: „ Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Aktivuj sa u strážcu pokladu (strážca pokladu je neznesiteľný, tebou podceňovaný človek, alebo situácia), aby si mohol nájsť funkčný celok. Pomôže ti len detská zvedavosť, vytrvalosť realizovať sa. Prekonať v sebe čerta – vinu, nájsť v sebe anjela – myseľ, príde nápad – Dedo Mikuláš. Tak sa môžeme tešiť na čas hrania radosti, veselosti. To sú pravé Vianoce. Vychytať nápad, zrodiť niečo nové, pokrokové – zmodernizovať sa a pokrokovo žiť!

Až si presvedčený o svojej pravde, stíš sa, všetko má svoj čas. Kým sa otvoria očí tvojim blížnym, ktorí sú zaneprázdnení svojou dôležitosťou. Časom sa im to pospája, o čom si ich informoval.

Nanotechnológie neoklameš. Je to dokonalý boží poriadok. Život bez trápenia. Život v hľadaní a overovaní dokonalej nepoškvrnenej, čistej pravdy sebapoznávania.

Boh sa na nás pozerá ako objavujeme všetky zátišia jeho dokonalosti. Čaká kým jeho deti nevyzrejú v čase trpezlivosti a vytrvalosti.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 12.12.2020

Vytlačiť Vytlačiť