Druhá adventná nedeľa.


Druhá adventná nedeľa je slovom. Počúvaj v sebe rytiersky jazyk, oheň života, aby v ohni života si plával ako ryba v čistých vodách.
Slovo má byť živé, pevné, plodné, pravdovravné, rytierske, dlhoveké, pevné ako radnica. Slovo posilňuje inteligentného ducha človeka.
Slovom opatruješ zdravé, živé orgány – svaly vo svojom tele – v chráme božom. Stíš sa, hľadaj riešenie, zasvieť v sebe druhú adventnú sviecu. Každá bunka v tele hľadá rytiera – svojho blížneho, svetlo života.
Kto je klamárom, podvodníkom, udavačom? Od – pílený rytier, vyhasnutý strom, odňatý z ohňa života.
S pozdravom a úctou Anna Matejová
V Bardejove 07.12.2020 www.immanuel.eu


Druhý vstup do piatej dimenzie:
„Slovo robí človeka.“
Druhá adventná svieca nám svieti od juhu:
teplé slovo- rozviaže jazyk.
Hovor svojim blížnym povzbudivé slovo,
aby cítili v sebe sebaúctu.
Posilňuj blížnym slovom,
posilňuješ v sebe svaly- orgány tela, vo svojom chráme.
Sláviš v sebe živý strom poznania.
S láskou a úctou Anna Matejová
V Bardejove 06.12.2020
www.immanuel.eu
Vytlačiť Vytlačiť