Odkaz Jupitera a Saturna z dňa 21.12.2020

Zdravý prebudený duch človeka slovom prosím, obháji kvet života – spojenie s Univerzom: “ Prišiel nápad.“ Slovom ďakujem za obnovenie a spevnenie zdravej bunky plodu života: pohyb tela, realizovanie a vychytanie skutku.

Tabuľky, mantinely života pre štvôr – cíp, základ statiky človeka:

  1. spiaci duch – myseľ – osivo života – zima – nádej
  2. prebudený duch: slovo – kvet života – jar – viera
  3. obnova bunky: skutok – plod života – leto – láska
  4. zdravá bunka – odbornosť – žatva života – jeseň – život

Na začiatku je úmysel, čo chcem svojim slovom, skutkom dosiahnuť? Všetko má kolobeh života – tabuľky, vždy tu boli aj budú, tabuľky sú poriadkom – mantinelmi života. Dávam sebe a blížnym na výber prejsť kolobehom života! Všetko Božie má kolobeh života.

Dostali sme sa k pohľadu na blížneho (tabuľky hovoria, že čísla 9,10,11,12 sú o koreňoch života, čo stvárňujú tabuľky – naši blížni), aby sme liečili seba, aj blížnych silou Univerza. Všetko má riešenie – múdrosť života – rak, hovoríme o tabuľkách s číslom deväť, dosiahol si energiu planéty Mars – piatu čakru. Na rade je v tabuľke číslo desať – vytrvalosť života – Panenskej čistoty dosiahol si energiu planéty Jupiter – šiestu čakru – tretie oko – vidíš cieľ cesty. Pozri si tabuľky a mapy, (mapy – hviezdy: žiara kométy – pár, štvôr – cíp, päť – cíp, šesť – cíp, veniec života – štrnásť bodov v kruhu života), čo číslo jedenásť skrýva, učí nás? Zvládnuté nové pokrokové učivo – Váhy života – Ježiša na kríž pribíjajú – zaradená siedma čakra – Radostný ruženec – planéta Saturn. Najvyššie položený bod života človeka.

V tabuľkách nasleduje číslo dvanásť – vyššie Ja v rutine života – planéta Urán – Kvet – Blana života – zdravý duch človeka. Zvládnutý prvý krok života.

Človek obhajuje dar života:

Venujme sa v tabuľkách číslu trinásť – kraľovanie v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti – planéta Neptún – Plod – Škrupina života – zdravé bunky človeka. Zvládnutý druhý krok života.

Nakoniec si pozrime v tabuľkách číslo štrnásť! Vidíme, počujeme život, tretí krok človeka. Spolupráca ducha človeka s Univerzom vytvára zdravú psychiku. Zdravá fyzika závisí od zdravej psychiky – kvetu života a vytvára nám zdravé bunky – plod života. Pluto – rozum človeka a jeho päť mesiacov – päť dvojíc orgánov v tele. Máš obhájenú žiaru života planétu Pluto – zdravý rozum a orgány tela? Život s Bohom – Univerzom. Alebo zatratenú žiaru života Pluto – chorý rozum – choré orgány tela? Život bez Boha – bez Univerza.

Pravidlo platí: zvládli to druhí, prejsť kolobehom života, zvládnem to aj Ja. Zaujalo má číslo jedenásť, keď som hľadala informácie koľko inžinierskych sietí má človek. Stíšme sa, aby jedenásť sietí, dokonalé Váhy človeka pre pohyb tela, zvládli náročnú skúšku ducha a tela a tak objavíme sami seba.

Viem, že rovnaký program má duch aj bunky a je to dokonalý systém Univerza. Vždy sa budeme dívať na vesmír, preto prebúdzajme svojho ducha, osivo v sebe. Prebudený duch nosí múdrosť pre plodnosť buniek človeka a prebúdza svojich blížnych.

Viem, že jasná smrť je ponižovanie, povyšovanie, znevažovanie človeka človekom. Víťaz používa dokonalé Váhy – riešenie – zvládnuté nové pokrokové učivo – Ježiša na kríž pribíjajú – vrchol života človeka.

Tabuľky sú mantinelmi života, pre funkčné siete v človeku. Poďme poznávať, doplňovať tabuľky, poznávať mantinely života. Najprv tabuľky ktoré tvoria pár, tak tabuľky štyroch ročných období – kompas života – postavený pre základ, tanec života. Kde päť – cíp a tabuľky tvoria kmeň, alebo žĺtok života – energia ducha čakry od pása dole. Šesť – cíp tvorí korunu, alebo bielok života – energia ducha čakry od pása hore. Tabuľky pre číslo štrnásť tvoria celistvosť ducha človeka a zdravie bunky človeka.

Planéta Zem vkročila do Veku Vodnára, preto stíšme sa, aby sme vek Vodnára hravo zvládli. Je to druhý vek pre planétu Zem. Zodpovedne načúvajme dokonalému Univerzu, ktorý žil, žije a bude žiť.

Všetko má prechod po rozpálených uhliach. Prejde a užíva si ich ten, kto sa na to psychický pripravil, vybavil bunky ochranným štítom života. Pozri sa na jablko na jeho jadro a dreň, kde jadro – semienka jablka sú chránené dreňou. Vždy bude vidieť a počuť, či más zdravé semená – zdravé telo, ako tvoj duch tela myslí, hovorí, koná ukazuje svoju odbornosť.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 22.12.2020

Vytlačiť Vytlačiť