Základy obsahu Immanuel

Meno Immanuel znamená ,,Boh s nami“, kde sa ponúka obsah šestnástich častí so záverečnou časťou odkazu používania kompasu- statiky – kríža života pre hrubohmotnosť – slovo – ráno a jemnohmotnosť – skutok – večer. Nanovo si zopakujeme mapy a tabuľky všetkých lekcií po každodennom maratóne sedemnástich dní. časť a mínus piata lekcia je prijatie oblohy: […]

Dokonalosť daná do rúk človeka

Prešli sme maratónom poznávania, došla som k záveru: človek má v sebe ukotvenú dokonalosť, s jasnými pravidlami, prebieha stály boj o slovo Ježiš – prosím a o slovo – Lucifer = slovo sa delí: L-uci-fer, písmeno L sa píli na tri časti, dva dĺžne a jeden mäkčeň a tak zo slova vznikne slovo: ,,učí fér […]

Obnova bunky

Naše zmysly sú prírodnými ďalekohľadmi, kde sa následne naše svaly vyživujú detskou zvedavosťou, pod mikroskopom zachytávajú dúhu farieb. V desiatej lekcii sa Manuál života zaoberá so vzormi, ktoré sú pomôckami: tretej časť aury – rozmanitých odtieňov farieb dúhy, planéta Pluto je posilňovač rozumu, päť mesiacov Pluta posilňujú jasnozmysly čerstvosti žiary aury používania ďalekohľadu nadobudnutou zrelosťou […]

Klbko šťastia

Človek je pátračom chvíľ života. Dnešný článok je pokračovanie šťastnej chvíle, ktorá sa odvíja ako klbko. Ľudia sú rôzny a idú niekam. Každý pracuje so svojim klbkom šťastia, keď pátra po láske, zvláda svoje ego, aby človek k človeku pristupoval s láskou, je to Boží ďalekohľad v rukách človeka: pozorovateľ nových príbehov. Kritika z človeka […]

Nič nebanuj, spoznávaš nové

Všetko je v rukách zákona jedinca, ako ovládnuť vesmír svojou psychikou, aby fyzika koordinovane fungovala ako švajčiarske hodiny, nastavujeme si správnym smerom ďalekohľad a mikroskop. Od jeden po štrnásť publikujeme znamenia zverokruhu oblohy, podľa inteligencie človeka. Každá duša má skúsenosti navigácie od inej časti oblohy pre výživu tela, preto prosme, aby sme si cez blížneho […]

Využitie jasnozmyselnosti

Laserová šou života s ďalekohľadom a mikroskopom nás priviedla k novému poznaniu pozerania na Vesmír. Človek nastavuje jasnozmysly ako ďalekohľad pri emócii Nie, použije rozum – studený mesiac na oblohe, pre teplé slnko oblohy, ktoré je mikroskop pre emóciu Áno. Učivo Manuál života som riešila podľa zverokruhu, ktorý som doplnila o dve znamenia: Jednorožec – […]

Schody do neba a späť

Vidieť na čom pracuješ, sú to schody do neba, to čo sa chváli samo – učíš, sú to schody z neba – odovzdávanie skúsenosti. Dovoľme si cez blížnych očisťovať seba: ,,pros – tvoríš spätný chod, psychika vidí v prítomnej chvíli ďalekohľad peklo – smetisko, uviazol si bez lásky – cítiš vytvorený odpad, stíš sa psychicky, […]

Dvor poznania

Celistvosťou života je kolobeh života okolo človeka. Skúsenosti máme v prírode, v remesle, … tam je nám daný príklad pre inteligenciu človeka, aby človek bol človekom, tým v sebe nosí statiku – kríž – kompas života, žiť prítomnú chvíľu v láske, tak následne človek zberá ovocie svojho života. Sme rôzne tipy ľudí, podľa toho, ako […]

Zhmotniť zázrak žitia

Zázrak života je v nás, volá sa duša – psychika – Adam, riadi ju mesiac na oblohe. V štvrtej lekcii Manuál života sa zaoberá so vzormi, ktoré sú pomôckami: štvrtá čakra zelenej farby, planéta Zem, otec slovo – matka skutok, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – zámena, štvrtý Boží príkaz: cti si otca svojho […]

Laserová šou pravdy jadra

Dnes sa pozrieme na tretiu lekciu, ktorá je treťou tretinou laserovej šou našej osobnosti: činnosť jadra ukončenie celku: podľa vzoru kmeňa života – strom poznania, alebo podľa vzoru žĺtka – kohút a vajce. V tretej lekcii Manuál života sa zaoberá so vzormi, ktoré sú pomôckami: tretia čakra žltej farby, planéta Venuša, možnosti, gramatika Slovenského jazyka […]

© 2022 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG