Nič nebanuj, spoznávaš nové /8/

Všetko je v rukách zákona jedinca, ako ovládnuť vesmír svojou psychikou, aby fyzika koordinovane fungovala ako švajčiarske hodiny, nastavujeme si správnym smerom ďalekohľad a mikroskop. Od jeden po štrnásť publikujeme znamenia zverokruhu oblohy, podľa inteligencie človeka. Každá duša má skúsenosti navigácie od inej časti oblohy pre výživu tela, preto prosme, aby sme si cez blížneho nastavili svoj ďalekohľad pre svoje remeslo, tak sa staneme prírodným hospodárom výživy svojho tela pri skúškach každodennej krížovej cesty – problémy dňa. Všetko sa čistí myšlienkami, je to psychická forma liečenia sa. Správnosť slova mysle sa overuje skutkom, ktorý sa následne stáva odbornosťou. Stíšiť sa, zísť vnútorne dole, k mínus piatej lekcii, aby sa schody do neba na váhach vyvážili a udržali strechu života, dnes je to o prvej časti strechy života.

V ôsmej lekcii sa Manuál života zaoberá so vzormi, ktoré sú pomôckami: prvá časť čakry ružovej farby, planéta Urán, blana kvetu života, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – spojky, ôsmy Boží príkaz: Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu, ... .

Maľovanka pre samoukov:

V prvej časti aury máme blanu kvetu života, zapínať navigačné spojenie cez svojich blížnych. Každý človek prijal do fyzického tela slnečnú sústavu – čakry a auru, potrebuje sa zakoreniť v základoch života, to sa hovorí v lekciách: mínus päť až nula, tak sa následne zo svojho vnútra napojuje z jadra gule – elipsy slnečnej sústavy. Vždy sa bude vracať k siedmej lekcii k správnej predložke: nahor – nadol, doprava – doľava, dopredu – dozadu. Dnes sa budeme spájať s Univerzom len cez jeden zverokruh, ktorý máme rozpísaný a zapadol do predlohy inteligencie. Svet je veľký, hlboký, a široký, každý má niečo za sebou i pred sebou a potrebujeme sa presne zamerať cez blížneho, do ktorej časti Univerzum poletíme cez navigáciu na svojej psychickej podstate – duše – Adam – ďalekohľad, aby sme informácie načítali – spracovali pod mikroskopom fyziky – v tele – Evy.

Dnes 23.11.2022 sa vyjasnil v mojom vnútri ľavý obrázok – psychika a pravý obrázok – fyzika.

Psychika pracuje ďalekohľadom zrkadlovo pre fyziku: rozložíme podľa predlohy od Nov po Spln a od Splnu po Nov, od jeden po štrnásť jasne vidíme kopírku fyziky – hmoty/vnútorný kruh/.

Fyzika pracuje pod mikroskopom zrkadlovo pre fyziku: nepárne čísla sú nocou – spracuj emóciu Nie na nápad – Áno, párne čísla sú dňom, nápad overujeme skutkom/vonkajší kruh od jeden po štrnásť/.

Spracované myšlienky sú telepatiou, cestovanie mysle Univerzom cez blížneho vo svojom vlastnom vnútri, použitý ďalekohľad – snívanie, pod mikroskopom – pochopenie reality je následným zhmotňovaním: človek je na fyzickej úrovni planétou Zem, každý so svojimi zmyslami tvorí svoje telo.

Dnes nás posilňuje dátum čísel 23.11.2022:

  1. 1 x 0. = pevný základ stredu zdravej psychiky – ďalekohľadu a fyziky – mikroskopu
  2. 2 x 1. = si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
  3. 4 x 2. = stíš sa, tvoja navigácia načítava smer
  4. 1 x 3. = všetkému dávaj čas

Plaziaci had dvadsať štyri hodín kontroly nás posilňuje:

  1. 11 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
  2. 20 – vidíš dielo Boha Univerzum
  3. 22 – blana kvetu života je tu po celý rok
  4. 23 – škrupina plodu života sa pripravuje na budúci rok

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.11.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť