Obnova bunky /10/

Naše zmysly sú prírodnými ďalekohľadmi, kde sa následne naše svaly vyživujú detskou zvedavosťou, pod mikroskopom zachytávajú dúhu farieb.

V desiatej lekcii sa Manuál života zaoberá so vzormi, ktoré sú pomôckami: tretej časť aury – rozmanitých odtieňov farieb dúhy, planéta Pluto je posilňovač rozumu, päť mesiacov Pluta posilňujú jasnozmysly čerstvosti žiary aury používania ďalekohľadu nadobudnutou zrelosťou používania mikroskopu pre vývoj inteligencie života, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – citoslovce, desiaty Boží príkaz: Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je, ... .

Poďme si pripomenúť čísla z hore znázorneného obrázka, množenia – kopírovania čerstvých zrelých buniek:

  1. obetný stôl – jadro bunky – číslo 14 /psychika a fyzika/
  2. stoličky okolo obetného stola – číslo 13/kraľovanie s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou/
  3. súčet všetkých čísel okolo obetného stola je trinásť – kraľuj v každej pozícii, si suverenita na svojom mieste, vo svojom obore

Všetko má svojho učiteľa, kde sa kvalita upevňuje každou skúsenosťou. Každá chvíľa je novou hmatateľnou, počuteľnou skladbou tvojho voňavého dychu, zrakom meníš počuteľne chute nehy k dotyku výkonu overovania slova v praxi.

Slovenský jazyk- slovné druhy – citoslovce otvorenie rozprávajú o inteligencií človeka. Inteligentný človek s detskou zvedavosťou si to môže pripomenúť.

Dnešný dátum 25.11.2022 nás posilňuje:

  1. 1 x 0. = pevný základ
  2. 2 x 1. = si Božím dieťaťom/ BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
  3. 4 x 2. = stíš sa, každá spracovaná nespokojnosť je novým dodávateľom živín pre telo
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, človek používa blížneho dušu ako ďalekohľad, tak následne pod mikroskopom prijíma nové živiny do tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanel.eu

V Bardejove: 25.11.2022

Konzultant: Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť