Fázy života

Slovo ,,Áno“ po taliansky znamená otvor zadok, Ja dodávam: ,,použi plyn pri spracovaní nespokojnosti“, tak proroci vo mne, v tebe, v každom a vo všetkom majú automatickú funkčnosť obnovy buniek pri udržaní fontán – orgánov tela. Slovo Áno krotí emóciu slova Nie a emócia slova Nie uspáva emóciu Áno s piatimi pohybmi, tak sa vráti späť pre šiesty pohyb – ,,užívania rozumu“.

  1. emócia Nie označuje neplodného Abrama, prvok vody, ktorú zachytávame sluchom a vyživujeme obličky, močový mechúr
  2. emócia Nie označuje neplodnú Saraj, prvok oheň – sírové jazyky, ktoré zachytávame hmatom a vyživujeme srdce, tenké črevo
  3. emócia Nie označuje utekajúceho Lota s dvoma dcérami ,,nádych a výdych – pravidelný pohon vstrekov zo srdca a späť do srdca“, prvok kov, ktorý zachytávame čuchom a vyživujeme pľúca, hrubé črevo
  4. emóciu Nie označuje rozhodný prorok Mojžiš, prvok drevo – strom, ktorý zachytávame a kontrolujeme zrakom – pravidelný pohon plnosti vstrekov a tým sa vyživujeme čistotou – pečeň, žlčník
  5. emóciu Nie vyrieši prorok Noe, pozýva nás na svoju loď, pochopiť krkavca – uspieť v prvej čakre – mať svetlo slnka, pochopiť holubicu, ktorá sa vracia späť – dobrého majstra sa vyhľadáva – uspieť v druhej čakre – poznávať planétu Merkúr, nájsť vnútorný pokoj – holubicu, ktorá prináša zelenú ratolesť, uspieť v tretej čakre – planéta Venuša, kde je už len jeden krok na planétu Zem, pre prvok zem, kde zachytávame novú chuť a tak vyživujeme žalúdok, pankreas, slezinu
  6. návrh k rozumu dostáva späť ako bumerang prorok vedomý ,,Abrahám“, ktorému bola pridaná slabika hormonálneho uvedomenia, povzdych ,,há“

Dnešný dátum 22.04.2024 nám pripomína použitie plynu pre plodnosť života v štyroch fázach: myslí, hovor, slovo overuj v praxi života, slovo odborníka je pokorená veda, nazývaná našimi predkami ,,Védy“:

  1. 2 x 0. = pevný základ štartu plynu v premene slov Nie na Áno a Áno na Nie s významom otvor riť, pre pravidelnú stolicu, zbav sa plynov pre funkčnosť rozumu
  2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa a rozpoznávam/š/ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou spaľovanie plynov, emóciu Nie, hľadám/š/ emóciu Áno – otváram/š/ riť slovom prosím, a zatváram/š/ riť slovom ďakujem
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života, emócie majú a zotrvávajú vo vegetácii, ktoré voláme: ,,štyri fázy života“, A – myslieť – zima, B – hovoriť – jar, C – slovo overovať v praxi – leto, D – odbornosť ,,Védy“ – jeseň

S pozdravoma úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.04.2024

Vytlačiť Vytlačiť