Dvor poznania /5/

Celistvosťou života je kolobeh života okolo človeka. Skúsenosti máme v prírode, v remesle, … tam je nám daný príklad pre inteligenciu človeka, aby človek bol človekom, tým v sebe nosí statiku – kríž – kompas života, žiť prítomnú chvíľu v láske, tak následne človek zberá ovocie svojho života. Sme rôzne tipy ľudí, podľa toho, ako máme spracovanú psychiku. Psychika otvára dvere fyzike, preto máme slovo BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj – silnie ti statika – kríž. Pozerajme na situácie tak, že emócia Nie: strach, zlosť, krivda … je len plachta strašiaka nespokojnosti. Všetko má stály kolobeh života, človek je pozorovateľ Adam a modelár Eva. Dobro má statiku – kríž, zlo je bez statiky – kríža, spadne ako opona, lebo chcel dôkaz lásky. Bohu sa láska nedokazuje, v Bohu sa žije – hľadá a nachádza svetlo života – to robí človeka, človekom:

Nájdi si správny výraz pre osobné chvíle života:

  1. /ne/spracovaná ruda človekom
  2. /ne/stáť sa kameňom uhoľným
  3. /ne/prijímaš kyslík, svetlo života,
  4. /ne/vydychuješ uhlík, /ne/smrť života

Hľadajme svetlo života, tvorí ho zrak, našli sme ho v tretej lekcii v obrázku: psychika. Emócia Nie, je život bez slnka, slúžime len mesiacu – psychike. Emócia Áno je slnko, spoznali sme pravdu života, máme skúsenosť s dobrotou Božou.

V piatej lekcii Manuál života sa zaoberá so vzormi, ktoré sú pomôckami: piata čakra svetlomodrej farby, planéta Mars, počuť Boha Univerzum, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – číslovky, piaty Boží príkaz: Nezabiješ, … .

Psychika /mesiac planéty Zem, duša Adam/ používa jasnozmysly – ďaľekohľady: čuchom hmatá, svetlo – um počuje, chuťou pozerá ako jadro bunky pracuje, alebo: čuch hmatateľným svetlom/um/ počuje chuť zraku jadra.

Fyzika /slnko slnečnej sústavy, telo Eva/ používa jasnozmysly – mikroskopy: čuchom počuje, svetlom – umom hmatá, chutná zrakom ako mu jadro pracuje, alebo: čuch počuje svetlo hmatu chute zrakom chod jadra.

Vždy počuť hostí v našom vnútri: Emócia Nie je hosť mesiaca, pýta sa: Ako zaobchádzaš so zmyslovými ďalekohľadmi? Emócia Áno je hosť Slnko, pýta sa: Ako zaobchádzaš so zmyslovými mikroskopmi? Odpoveď si na tieto otázky položí každý sám.

Dnešná téma je počúvaj, dovoľ si počúvať/ piata čakra/, aby si videl dokonalosť Boha Univerzum /šiesta čakra/ – zajtrajšia téma – mať užitočné tretie oko.

Dnešný dátum 20.11.2022 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný stály základ
  2. 2 x 1. = si Božím dieťaťom /BOH – Bohatstvo osobnosti hľadaj/
  3. 4 x 2. = stíš sa, nech máš čistý dvor poznania, prúdiaceho svetla cez zmysly k orgánom

Plaziaci sa had /deň – 24 hodín/ nás posilňuje:

  1. 1 x 11. = pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života
  2. 2 x 20. = pre jasnovidné videnie pod ďalekohľadom a mikroskopom
  3. 1 x 22. = pre blanu kvetu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 20.11.2022

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť