Využitie jasnozmyselnosti /7/

Laserová šou života s ďalekohľadom a mikroskopom nás priviedla k novému poznaniu pozerania na Vesmír. Človek nastavuje jasnozmysly ako ďalekohľad pri emócii Nie, použije rozum – studený mesiac na oblohe, pre teplé slnko oblohy, ktoré je mikroskop pre emóciu Áno. Učivo Manuál života som riešila podľa zverokruhu, ktorý som doplnila o dve znamenia: Jednorožec – prijať svojho blížneho pre použitie duše ako ďalekohľadu, aby sme našli druhé znamenie: Hadonosa – výsledky znamenitého odborníka, ktorý má jasnozmysly otvorené a číta z Poltáru hviezd Univerzum. Správne nastavený rozum – mesiac – ďalekohľad jasnozmyslov človeka číta cez WIFI slnečnej sústavy – čakry človeka. Každá kultúra na planéte Zem sa zaoberá s iným zverokruhom koberca nočnej oblohy, aby sme cez stíšenie zaznamenali mieru váh dĺžky svetla pre jasnozmyslové použitie svojou WIFI/čakrami/ v celom Univerzum, jedno aká je miera rýchlosti svetla.

Buďme dirigentom svojho ega, utíšme každú emóciu, aby sme sa cez emóciu Nie, dostali k emócii Áno – otvárali si nové dôveryhodné dvere života. Stíšením sa, nastavujeme si smer jasnej oblohy, aby pod mikroskopom telo prijímalo živiny z celého Univerzum, jedno ktorým smerom od slnečnej sústavy je informácia, jasnozmysly zachytia každú informáciu. Pozor dávajme na kritiku – zdvihnutý prst – zdvihnutú ruku, blokujeme seba, telo nemá potrebné živiny z Univerzum a následne pre chudobu rozumu nastáva diagnóza. Taktiež pozor dávajme na chválu, tým stráca telo pružnosť.

Odpradávna je obloha pre nás záhadou, upíname sa pohľadom na jasný koberec oblohy, kde sa noc: mesiac – psychika – duša – Adam – ďalekohľad strieda s dňom: slnko – fyzika – telo – Eva – s mikroskopom.

V siedmej lekcii sa Manuál života zaoberá so vzormi, ktoré sú pomôckami: siedma čakra fialovej farby, planéta Saturn, rozumieť dielu Boha Univerzum, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – predložky, siedmy Boží príkaz: Nepokradneš, ... .

Čítame laserovú šou jasnozmyslov pre funkčný rozum tela psychiky – ďalekohľad: čuch hmatateľným zrakom počuje /sluch/ svetlo chutí jadra

Čítame laserovú šou jasnozmyslov pre funkčný rozum tela fyziky – mikroskop: chuť zrakovým hmatom počuje /sluch/ svetlo čuchu jadra

Siedma lekcia je o správnosti použitia predložiek hovorí gramatika slovných druhov Slovenského jazyka, kde rozum nepokradneš, hovorí desať Božích prikázaní. Pozri na obrázok, ktorý zaznamenal v laserovej šou na psychike trojuholníky: chuť, sluch, jadro a fyzike: čuch, sluch jadro,

Posilníme sa dnešným dňom 22.11.2022:

  1. 1 x 0. = pevný základ života
  2. 2 x 1. = si Božím dieťaťom/BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
  3. 5 x 2. = stíš svoje zmysly, aby ti rozum pracoval – psychika hlava /mesiac/ a telo – fyzika trup /slnko/, lebo rozum – mesiac – lunu ti z oblohy nikto nedá, môžeš si v tichosti spracovať emóciu Nie, pre otváranie nových možností, obohatíš: seba, rodinu, obec, kontinent /zdravé plodné orgány tela/, matku Planétu Zem – svoje fyzické telo.

Posilníme sa plaziacim hadom:

  1. 11 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
  2. 20 – vidieť dielo Boha Univerzum
  3. 22 – blana kvetu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.11.2022

Konzultanti: Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť