Zhmotniť zázrak žitia /4/

Zázrak života je v nás, volá sa duša – psychika – Adam, riadi ju mesiac na oblohe. V štvrtej lekcii Manuál života sa zaoberá so vzormi, ktoré sú pomôckami: štvrtá čakra zelenej farby, planéta Zem, otec slovo – matka skutok, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – zámena, štvrtý Boží príkaz: cti si otca svojho i matku svoju, … .

Každý je dirigentom svojich zmyslov vo svojom vnútri, stíšiť sa, si pri krátkom úseku obehu chodu mesiaca okolo zeme svojho života – upokojiť svoje napnuté vnútro, v tichosti riaď svoje Ja, poznávaš nové pri emócii Nie, stíšiť sa pri dlhom úseku obehu chodu zeme okolo slnka svojho života – upokojiť svoju unesenosť, v tichosti riaď svoje Ja, skúmaš nové pri emócii Áno.

Červený trojuholník je slovo – otec. Modrý trojuholník je realizácia skutku – matka. Mesiac je strážcom psychiky – duše – Adama pre planétu Zem:

 1. Všetko deje sa v mysli, pomaly stíš napätie bolesti svojím dychom /čuchom/, psychicky voniaš nové nepoznané, používaš svoj prvý ďalekohľad jasnočuchosti a pripravuješ pre fyziku mikroskop jasnočuchosti
 2. Všetko sa dosahuje tréningom, kde vychytáva rozum – um, svetlo života použitím psychiky – duše – Adama, používaš svoj druhý ďalekohľad jasnorozumu a pripravuješ pre fyziku mikroskop jasnorozumu
 3. Skúsenosti zaznamenávajú stopu chute, tvoria sa sliny na jazyku, psychicky chutnáš nové nepoznané, používaš svoj ďalekohľad jasnochutnosti a pripravuješ pre fyziku mikroskop jasnochutnosti
 4. Hmatateľne vnímaš silu vo svojom tele, používaš svoj štvrtý ďalekohľad jasnohmatateľnosti a pripravuješ pre fyziku mikroskop jasnohmatateľnosti
 5. Počuješ myšlienku vo svojom vnútri, používaš svoj piaty ďalekohľad jasnopočuteľnosti a pripravuješ pre fyziku mikroskop jasnopočuteľnosti
 6. Vidíš víziu zo svojho vnútra, používaš svoj šiesty ďalekohľad jasnoviditeľnosti a pripravuješ pre fyziku mikroskop jasnoviditeľnosti
 7. Máš otvorené jasnozmysly, používaš ďalekohľad svojej duše Adama – psychiku jasnozmyselnosti a pripravuješ pre fyziku mikroskop jasnozmyselnosti

Slnko je strážcom fyziky – telo Eva – chrám Boží pre planétu Zem:

 1. Prebudená chuť človeka je známkou používania prvého mikroskopu: jasnochute
 2. Prebudené svetlo umu rozumu človeka je známkou používania druhého mikroskopu: jasnosvetlosti
 3. Prebudená vôňa človeka je známkou používania tretieho mikroskopu: jasnočuchu
 4. Prebudený zrak človeka je známkou používania štvrtého mikroskopu: jasnovidnosti
 5. Prebudený sluch človeka je známkou používania piateho mikroskopu: jasnopočutia
 6. Prebudený cit hmatu človeka je známkou používania šiesteho mikroskopu: jasnohmatu
 7. Prebudené jasnozmysly človeka sú známkou spolupráce psychiky – duše Adama ďalekohľadu – a fyziky – tela Evy – mikroskopu

Otec – slovo a matka – skutok spolupracujú spolu sedem dní v týždni, pre použitie duše – daru nebeského otca pre modelovanie tela. Odpúšťaj – resetuješ nefunkčné programy a pros – otváraš nové možnosti jasnozmyslov.

Dnešný dátum nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = pevný základ života,
 2. 3 x 1. = si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 3 x 2. = stíš sa, počúvaj šepot svojej duše, dirigovaním si nastavuješ hlasitosť
 4. 1 x 9. = múdrosť života

Plaziaci had nás napomína:

 1. 19 – je piatou čakrou svetlomodrej farby, planéta Mars, počuť Boha Univerzum, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy: číslovky, piaty Boží príkaz: Nezabiješ
 2. 11 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 3. 20 – vidieť dielo Univerzum
 4. 22 – blana kvetu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.11.2022

Konzultanti: Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť