Laserová šou pravdy jadra /3/

Dnes sa pozrieme na tretiu lekciu, ktorá je treťou tretinou laserovej šou našej osobnosti: činnosť jadra ukončenie celku: podľa vzoru kmeňa života – strom poznania, alebo podľa vzoru žĺtka – kohút a vajce. V tretej lekcii Manuál života sa zaoberá so vzormi, ktoré sú pomôckami: tretia čakra žltej farby, planéta Venuša, možnosti, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – slovesá, tretí Boží príkaz: spomeň si, aby si deň sviatočný svätil, … .

Každý je dirigentom hudby života vo svojom vnútri, stíšiť sa pri krátkych vlnách/dráha mesiaca okolo zeme/ – upokojiť svoje napnuté vnútro, sme dirigentom svojho vnútra – stíšením dirigujeme v tichosti svoje Ja, ktoré sa vždy hlási ako emócia Nie. Stíšiť sa pri dlhých vlnách/ je to dráha zeme okolo slnka/ – upokoj svoju unesenosť, sme dirigentom svojho vnútra – stíš sa a diriguj v tichosti svoje Ja, ktorá sa vždy hlási ako emócia Áno.

Stíš sa, aby srdce mohlo žiť: ,,emócia nie – neokysličená časť srdca, emócia áno – okysličená časť srdca“.

Materiál pre samouka:

Venujme sa horeuvedenému obrázku, kde vidíme sedem bodov psychiky /ďalekohľad/ pre modelovanie svojho tela:

 1. chuť/1/, zrak/2/, sluch/3/ spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je nájdená vnútorná chuť/4/
 2. hmat/1/, sluch/2/, čuch/3/ spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je nájdený vnútorný sluch/4/
 3. zrak/1/, čuch/2/, chuť/3/ spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je nájdený vnútorný čuch /4/
 4. sluch/1/, chuť/2/, hmat/3/ spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je nájdený vnútorný hmat/4/
 5. čuch/1/, hmat/2/, zrak/3/ spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je nájdený vnútorný um svetla zraku/4/
 6. chuť/1/, zrak/2/, sluch/3/ spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je nájdený vnútorný zrak/4/
 7. zrak/1/ a sluch/2/ prijali chuť/3/spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je nájdená vnútorná chuť/4/
 8. otvoril sa živý Portál pre srdcovú čakru

Venujme sa horeuvedenému obrázku, kde vidíme sedem bodov fyziky /mikroskop/pre modelovanie svojho tela:

 1. chuť/1/, sluch/2/, zrak/3/ spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je stála funkčná sila chutí/4/
 2. čuch/1/, zrak/2/,hmat/3/ spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je stála funkčná sila umu zraku, svetla života/4/
 3. sluch/1/,hmat/2/, chuť/3/spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je stála funkčná sila hmat/4/
 4. zrak/1/, chuť/2/, čuch/3/spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je stála funkčná sila čuch/4/
 5. hmat/1/, čuch/2/, sluch/3/spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je stála funkčná sila sluch/4/
 6. chuť/1/, sluch/2/, zrak/3/spolupracujú, šéfom týchto zmyslov je stála funkčná sila chutí/4/
 7. čuch/1/ zrak/2/ hmat/3/prijali medzi seba svetlo umu/4/
 8. otvára nový Portál pre srdcovú čakru

Človek svoje jasnozmysly používa pre ďalekosiahle dôsledky, ktoré sú telepatické nástroje pre skúmanie vesmíru, aj majstri oblohy zachytávajú ďalekohľadmi červené a modré žiarenie.

Dnešný článok nás posilňuje:

 1. 1 x 0. = pevný základ života
 2. 3 x 1. = si Božím dieťaťom /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 3 x 2. = stíš svoje ego, aby si správne používal dušu – psychiku
 4. 1 x 8. = pre zákazku života

Plaziaci had nás posilňuje:

 1. 18 – štvrtá čakra, zelená, planéta Zem, otec – slovo, matka – skutok, gramatika Slovenského jazyka – slovné druhy – zámena, štvrtý Boží príkaz: cti otca svojho i matku svoju, ….
 2. 11 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 3. 20 – vidieť dielo Univerzum
 4. 22 – blana kvetu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 18.11.2022

Konzultanti: Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť