Práca s imunitou

Človek od stvorenia sveta dostal do vienka prácu s kolobehom života prírody, v štyroch ročných obdobiach, spracováva svoju kúru detoxikácie a následne tvorí, a udržiava si zdravú imunitu, preto si každý sám volí cesty svojho života: Človek je „strom poznania“, rešpektuje vetu: „miluj svojho blížneho, ako seba samého“, tak následne štartér hadej sily je v […]

Prísaha života, na rany Ježiša Krista

Zaujala má Božia prísaha činu života, položená ruka na Bibliu, hovoriť len pravdu, preto poďme použiť receptúru, ako sa k Božej pravde dopracovať, cez rany Ježiša Krista, dostať sa do novej doby: Všetko, čo sa ti v mysli nepáči, je to nespracovaná situácia, stíš svoju myseľ v pravej ruke, kde je imaginárna rana Ježiša Krista, […]

Informačný pohyb

Človek funguje na báze informácií Boha Univerzum. Každá detská zvedavosť je živená hmotou kmitočtami kvantovej fyziky, preto buďme zvedaví ako deti, pre pohyb informačného slova v štyroch ročných obdobiach. Na vysvetlenie informačného poľa v kolobehu života, som použila slová: tŕňová koruna, dvojramenný kríž, rany Ježiša Krista, hrob Ježiša Krista a prvky – vzduch, oheň, voda, […]

Včelia kráľovná kmitočtov

Každý systém pre človeka má včeliu kráľovnú kmitočtov. Až chceme pochopiť a prijať jadro systému, ponúkam vám nový pohľad na život. Všetko má svoj úľ (priestor) s kráľovnou kmitočtov kvantovej fyziky (Wi – Fi), preto majme úctu a rešpekt ku každému človeku a systému, lebo všetko má svoj kráľovský priestor úľa. Včelia kráľovná úľa je […]

Náhrobný kameň

Inšpirovala ma myšlienka zo Sibyly: „Ani kameň na kameni nezostane.“ Akú víziu mi ponúkol pohľad na náhrobný kameň života? Kameň života tvoria negatívne emócie – ponižovanie a povyšovanie. Deje z dejín života poukazujú na dokonalú spracovanú receptúru pre tvorivého, informovaného, inteligentného človeka, ktorá je následne rajom pohybu pre človeka, používaním vyššieho Ja v rutine života. […]

Čas máme rýchly a pomalý

Slovo „čas“ malo, má a bude mať dve verzie pohľadu na život novodobého človeka. Čas delíme na rýchly a pomalý. Vieme, čo je to rýchly čas? ,,Človek vie:“ Rýchly čas je všetko, čo má človek vytrénované, poznamenané inteligenciou rodiny, obce, krajiny, štátu v kolobehu života, voláme to rutinou života, sú to živé olympijské hry v […]

Wi – Fi: systém človeka

Človek je preverovaný systémom Wi – Fi, podľa bodu štyroch ročných období: zima – myseľ, jar – slovo, leto – skutok, jeseň – odbornosť, a vetou: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Wi – Fi človeka je v takomto stave, v akom stave vie človek myslieť, hovoriť, overovať slovo v praxi a pri odovzdávaní informácií […]

Matka a macocha života

Človek v sebe potrebuje zvládať emócie. Systémy, ktoré kričia o pomoc a vysielajú SOS, nazývame ich emóciou „macocha“. Ak nezvládame naštartovať a ubrzdiť emócie, takúto chvíľu života nazývame macochou. Nespracované pocity vytvárajú v človeku zábrany napredovania, človek potrebuje posilňovať svoju silu, spoznávať drevo kríža – statiku: vidieť horizont, tak následne získa priestor života: ramená kríža […]

Slovanský Boh Perún bije na poplach.

Dnes 07.05.2021 si pozrieme slovanských Bohov a cirkevných prorokov, aby kŕče mozgových závitov Babylónu človeka nádeje – mysle, viery – slova, lásky – skutku, odbornosti – života navždy povolili, tak následne človek môže sláviť zlatý dukát života: zdravú psychiku a fyziku. Poďme sa pozrieť na územia učiva o päť – cípej a šesť – cípej […]

Základ človeka

Základ inteligencie človeka „spočíva v úcte“ človeka k človeku. Kto stratil úctu k človeku, stratil sám seba – svetlo života, odpojil sa od centrálnej žily informačného programu. V roku 1989 sa štrngalo kľúčmi na námestiach, „utiahnime si opasky“, tak znel každý prejav. Teraz si každý zdravý človek uvedomuje, že chodí opásaný opaskom štyroch ročných období: […]

© 2022 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG