Matka a macocha života

Človek v sebe potrebuje zvládať emócie. Systémy, ktoré kričia o pomoc a vysielajú SOS, nazývame ich emóciou „macocha“. Ak nezvládame naštartovať a ubrzdiť emócie, takúto chvíľu života nazývame macochou. Nespracované pocity vytvárajú v človeku zábrany napredovania, človek potrebuje posilňovať svoju silu, spoznávať drevo kríža – statiku: vidieť horizont, tak následne získa priestor života: ramená kríža – vertikál, všetko má svoj priestor – poličku – viď postavené hrady. Vždy, keď pozrieme na človeka vidíme, kde sa v živote sám zaradil a kde je zaradený v mysli človeka, tak následne energia slúži telu a duchu macoche, alebo matke. Nemáš spracovanú energiu, to ti velí macocha, máš spracovanú energiu, to si chránený v kolíske svojej matky.

Prítomná chvíľa situácie bije na poplach, poďme sa učiť spracovávať emócie pre seba, potomstvo, rodinu, priateľov, okolie, obec, štát, na planéte zem. Nesmieme stavať problém na problém, lebo živíme v sebe Marfu, ale chytiť sa sústredene na svoje poslanie, riešením živíme v sebe Nastenku. Človek v sebe potrebuje využívať liečiteľské schopnosti regenerácie, veriť, že je Božím dieťaťom, pre spracovanie emócií použijeme kompletnú výbavu Božej nevesty, tak si odstránime zo života macochu, volanie po energii SOS – plynový pedál, tak sa následne rozbehne mozog a začne chápať situáciu – prichádza nápad, ktorý realizujeme vychytávaním všetkých zátiší a použijeme brzdy života pri ukončení nápadu poslania, kde všetko vždy je pod vedením Boha Univerzum, lebo sme použili výbavu Božej Nevesty a stali sme sa matkou diela – receptúry. Každá myšlienka má svoj priestor, je semenom novej pokrokovej doby, potrebuje prípravu k získaniu maternice láskyplnej matky Božej, tak sa prebudená výbava stáva Nebeskou Matkou, takýto človek je tvorivým vynálezcom.

Keď si človek uvedomí, že kritika je macochou, detská zvedavosť je Nevestou Božou, ktorá sa stáva Matkou Božou, otvára dvanástu komnatu: sebavedomie vyššieho Ja, môže urobiť krok vpred, kde ho čaká štafeta kolobehu života, zvládnuť v sebe štyrikrát macochu života, prijať v sebe Nevestu života a stáť sa Matkou Božou:

 1. pokor v sebe macochu mysle, prebuď v sebe Božiu Nevestu, staň sa Matkou Božou, staň sa pre seba víťaz vykupiteľ pre spásonosnú myšlienku. V slove vykupiteľ nájdi odkaz: vy puki teľ = vy mäkké teľatá, pozeráte na nové ako na puk, s pukom sa tvrdo hrá hokej, kto poruší pravidlá, sedí na trestnej lavici, na svojej riti. V slove spásonosná, hľadaj odkaz: spás nos oná = spasíš nos, len keď spoznáš pravidlá tela od Boha Univerzum, pre tvorivého človeka každá „oná“, je dokonalým systémom Boha Univerzum
 2. pokor v sebe macochu slova, prebuď v sebe Božiu Nevestu, staň sa Matkou Božou, staň sa pre seba víťaz vykupiteľ pre slovo Ježiš: JE – ŽI – Š = všetko je, ži v najväčšom tichu, tak počuješ Boha Univerzum hovoriť nové pokrokové nápady
 3. pokor v sebe macochu skutku, prebuď v sebe Božiu Nevestu, staň sa Matkou Božou, staň sa pre seba víťaz vykupiteľ pre život „Kristus – s Kristom“ vo svojom vnútri hľadaj odkaz v slove Kristus: sit ruk s, energia vytvára priestor, „sito rúk srdca“, a v slove s Kristom nachádzam odkaz: „sit rok ms“, používaj sito rok a si majstrom sveta v danom odbore – profesii.
 4. pokor v sebe macochu odbornosti, prebuď v sebe Božiu Nevestu, staň sa Matkou Božou, staň sa víťaz vykupiteľ pre Mesiáša. V slove Mesiáš hľadáme odkaz: M – e – si – á – š = matkou energií si, až zaplače nové dieťa – áááá, a Ty sa v tichosti o to staráš, je to tvoja charizmatická firma.

Starú dobu máme za sebou, nevedomosť, ktorá nás držala v reálnom šach – mate cirkevných výrazov, človeka držala v krpatení. V novej dobe sa učíme sami so sebou reálne žiť, vedieť, čo vytvorí v nás macocha, kedy prechádzame k Nebeskej Božej Neveste a kedy v nás znie hlas Matky Božej. Informácie o nespracovaných a o spracovaných emóciách, máme zhrnuté do siedmych bodov – sedem dní v týždni, podľa zákona Boha Univerzum, pre vstúp do novej doby:

 1. dokonalosť: som Božie dieťa
 2. tvorivosť: stíšim sa
 3. možnosti: dávam systému a človeku čas
 4. otec a matka: všetko má slovo semeno a matku maternicu priestor
 5. počuješ: macochu a matku
 6. vidíš: minulosť, prítomnosť a budúcnosť
 7. rozumieš pravidlám Boha Univerzum v štyroch fázach kolobehu života

Staň sa matkou Boha Univerzum podľa prísnych pravidiel myseľ – zima, slovo – jar, skutok – leto, odbornosť – jeseň života. Pokor v sebe nevedomosť, vždy vysielaš macochine hlučné SOS, stíš sa, zobuď seba a prijmi nové hry života.

 1. Vždy tu budú Vianoce čas zimy, kde prichádzajú nové informácie, deň je krátky, noc je dostatočne dlhá na konverzáciu s Bohom Univerzum.
 2. Vždy tu bude Veľká noc, čas jari, kde nás slovo ukrižuje – pochopíme slovo: nájdeme priestor maternice – Matky Božej
 3. Vždy tu bude Nanebovzatý Ježiš Kristus, kde prax overí slovo pred každým národom, poriadna práca rúk človeka letí do celého sveta
 4. Vždy sa bude oslavovať žatva života – odovzdávanie informácií pre rýchlu orientáciu vzdelávať sa v Božom učení, v Božom zákone

Čo, na záver textu povedať? – len to, že každá fráza sa človeka bytostne týka, hľadajme spojencov, čím viac ľudí sa spojí v jedno dielo, tým skôr vyriešime existenčný problém človeka. Človek je v železných, vodivých Božích putách, kde presypáva kmitočty – funkčný klinový remeň – Wi – Fi, štyroch ročných období v každom človeku, každý systém nám prináša výzvu, overí zvládnutie druhej časti tvorivého poslania pre inteligenciu človeka, tvoriť podľa siedmych bodov – sedem dní v týždni, tak ako to robí Boh Univerzum:

 1. zákazka života je tvojim dychom
 2. múdrosť života je tvojou čistotou
 3. vytrvalosť života je tvojou silou
 4. zvládnuté pokrokové učivo – prax je tvojou vstupenkou, zaradiť sa k inteligencii
 5. vyššie Ja života je tvoje sebavedomie v najčistejšej pokore dozvedať sa viac a viac, mať otvorenú a otvárať si dvanástu komnatu
 6. stať sa slobodným pre život v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti
 7. obhájiť svojim životom zlatý dukát: zdravú psychiku a fyziku

Boh stvoril svet podľa siedmych bodov – za sedem dní, ktoré sú základnými pravidlami života a sedem bodov – sedem dní nechal na previerku originality človeka, aby našiel žiarivú, charizmatickú cestu k spáse svetla života: pochopenie a uvedomenie si učiva zákonu života, tak následne sa všetko overí a vychytá praxou, tým človek získava priestor, účasti na Nebeskej hostine s Bohom Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť