Náhrobný kameň

Inšpirovala ma myšlienka zo Sibyly: „Ani kameň na kameni nezostane.“ Akú víziu mi ponúkol pohľad na náhrobný kameň života? Kameň života tvoria negatívne emócie – ponižovanie a povyšovanie. Deje z dejín života poukazujú na dokonalú spracovanú receptúru pre tvorivého, informovaného, inteligentného človeka, ktorá je následne rajom pohybu pre človeka, používaním vyššieho Ja v rutine života.

Preto všetko, čo príde negatívne – sú to pľuvance – kamene života, spracovávame ich:

 1. myšlienkou: pálime ako rudu
 2. slovom: formujeme diely pohybu
 3. skutkom: diely spájame do jedného funkčného pohybového procesu
 4. odbornosťou: usilujeme sa, o najlepší výkon v prítomnom čase, byť olympijským víťazom doby, a tak ľudstvo pokrokovo napreduje, alebo sebeckosťou krpatie pre skazu, lebo pokrok doby, jedinci zneužili pre svoje vlastné ciele, tak ľudstvo stagnuje

Až inteligentný človek pozná procesy diania, ktoré človeka nabádajú niesť svoj kríž, to znamená zrovnáva si sedem čakier, potom koruna života zaznamenáva svoj vrchol výkonu, má rešpekt pred tvorivou haďou silou človeka:

 1. vo všetkom hľadá dokonalosť
 2. vo všetkom hľadá tvorivosť
 3. vo všetkom hľadá možnosti
 4. vo všetkom hľadá slovo: otca a skutok: matku
 5. počuje vreskot macochy – nespracované emócie a tichosť matky – spracované emócie
 6. tretím okom vidí minulosť, prítomnosť a budúcnosť
 7. v akom procese sú základy rozumu života nespracované spracované myšlienky, slová, skutky, odbornosť

Na svoj rozvoj rozkvetu od Boha Univerzum, človek dostal tri a pol času:

 1. človek má plný čas na slobodu pre spracovanie kameňa (negatívnych emócií, pľuvancov života): mysle – zima človeka
 2. človek má plný čas na slobodu pre spracovanie foriem: slova – jar človeka
 3. človek má plný čas na slobodu pre kompletizáciu skutku realizovať slovo: prax – leto človeka
 4. človek má pol času na to, aby videl a počul váhy života, vybral si pokrok s kolobehom života – jeseň človeka

Vždy sa spája čas s časom, pre dokonalú tvorbu s Bohom Univerzum, telo človeka je pod stálou kontrolou kmitočtov kvantovej fyziky ako pracujeme s materiálom náhrobného kameňa: s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Čas nás odhaľuje ako je spracovaný pracovný materiál kameň života = informačné jedlo človeka. Preto vždy pátrajme, že všetko má riešenie, keď tomu venujeme svoj čas, tak následne spracované informácie, prijímame ako liek pre zdravý chod človeka, pre vyššie ciele s Bohom Univerzum. Keď pátrame po riešeniach, dlaňou otvárame krídlové dvere k Bohu Univerzum.

Keď pátrame po vinníkoch, svojim prstom si odpílime spojenie s Bohom Univerzum. Kto pátra po vinníkoch, nemá spracované informácie = má chybný (malý, alebo veľký) klinový remeň – kmitočty kvantovej fyziky narušia zdravý proces tela človeka. Človek je od nepamäti zvierací konzumný sebec, neuvedomuje si, že všetky informácie si požičiavame z Božieho depozitáru, kde ich máme aj v pokore vrátiť, kvantová fyzika každému ponúka zdravý gazdovský klinový remeň, ktorý je knihou života. Na každý deň je pripravený nekonečný príbeh, kde je scenárom a režisérom každý sám, čo si ukončil, je mŕtve, nepotrebuje scenáristu, ani režiséra. Kde hľadáš riešenie, píšeš nový príbeh svojho života. Pripomínam autosugescie: „klopte a otvorí sa Vám, hľadajte a nájdete, proste a bude Vám dané … .“ Rešpekt pred drevom kríža, ktorý tvorí, otvára, harmonizuje čakry v človeku, udržať si zdravú hadiu silu v sebe je na každom z nás, aby nikomu hadia sila nepadla zo stromu poznania, lebo strom poznania vyschne a koruna života nezarodí. Preto dbajme na svoj strom poznania – funkčné čakry, aby sa na vrchole dreva kríža dalo stavať, tak ako sa stavali prekrásne hrady na vrcholoch kopcov.

Buďme moderní a s ľahkosťou sa presuňme do novej doby, pre spracovanie mysle, slova, skutku, odbornosti s novodobou krížovou cestou:

 1. som Božie dieťa
 2. stíšim sa
 3. systému, človeku a sebe dávam čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho a systému
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie Univerzum, žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre kraľovanie mysle, slova, skutku, odbornosti života
 14. pre zdravú psychiku a fyziku = ktorá je zlatou mincou – dukátom človeka

Život dokonale prúdi v žilách človeka s kmitočtami kvantovej fyziky, pripravuje každú chvíľu nový scenár, osobným režisérom je každý sám, pre zvládnutie spracovanie kameňov – negatívneho života. Hľadáš vinníkov života? – kameň života nemáš spracovaný, zanedbal si v sebe scenáristu i režiséra, až sa človek stane nehybným náhrobným kameňom.

To, čo sa ti v živote nepáči, je to tvoj osobný najdôležitejší materiál emócií pre tvoj osobný rast, pre posilu tela. To, čo sa ti páči, stíš sa, ďakuj, aby ti to mohlo slúžiť, toľkokrát až príde nové pokrokové, ktoré vystrieda staré. Preto rozumne obracaj svoju knihu poznania, si v Božom depozitári, každý deň máš možnosť spracovávať negatívne materiály, aby si našiel pozitívne výsledky života, prítomná chvíľa chce od teba:

 1. daj svojej mysli nádej pre spracovanie svojho náhrobného kameňa, ponižovania – máš malý klinový remeň, povyšovania – máš veľký klinový remeň
 2. daj svojmu slovu vieru
 3. daj svojmu skutku lásku, tak ťa bude tvoja viera slova sprevádzať pri realizovaní skutku (nebudeš sa vyhovárať na sklerózu)
 4. ponúkaj a prijímaj odbornosť života

Čas ukáže či si kritik a kráčaš na hlinených nohách, alebo si poslucháč Boha Univerzum a kráčaš na železných nohách. Človek je obchodníkom svojho života, vždy hľadaj mier, tam kde je odbornosť je zdravý gazdovský rozum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť