Čas máme rýchly a pomalý

Slovo „čas“ malo, má a bude mať dve verzie pohľadu na život novodobého človeka. Čas delíme na rýchly a pomalý. Vieme, čo je to rýchly čas? ,,Človek vie:“ Rýchly čas je všetko, čo má človek vytrénované, poznamenané inteligenciou rodiny, obce, krajiny, štátu v kolobehu života, voláme to rutinou života, sú to živé olympijské hry v systéme odbore – profesii, to znamená, v mysli prebehne slovo a následne automaticky vytvárame čin alebo čin učíme blížnych, tak vládne v človeku inteligencia. ,,Človek nevie:“ Je to pomalý čas, zato, že nevie ho nebudeme strašiť, robiť mu nazlosť, valiť na neho vinu. Ako na to, poďme venujme sa pomalému času, kde všetko treba naštartovať, prebudiť, preverovať, lebo prefíkanosť a nevedomosť má svoje miesto za mrežami zneužitých kmitočtov: „paralyzovanie tela.“ Prejdeme si, pripomenieme si učivo ,,manuál života“, ako sa správne pripraviť na situáciu, na človeka, a pomaly podať olympijský výkon, aby zotrvaná úcta k zlatému dukátu človeka štartovala a udržiavala psychiku a fyziku pre inteligentný výkon, vývoj človeka.

Myseľ: každý nový systém situácie pomalého času sa najprv uchopí všetkými zmyslami, a tak naštartuje mozog – chránime, posilňujeme imunitu človeka

 1. všetko má svoju dokonalú vôňu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na človeka, aby sme zacítili afrodiziakum vône, posilňujeme imunitu pľúc a hrubého čreva, pracujeme s prvkom „kov“
 2. všetko má svoju dokonalú hudbu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na hovoriaceho človeka s víziou koncertu s rôznymi hudobnými nástrojmi, svojím sluchom posilňujeme imunitu obličiek a močového mechúra, pracujeme s prvkom „voda“
 3. všetko má svoj dokonalý tanec, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na hovoriaceho človeka, svojím tancujúcim, vnútorným pohybom tela, kontrolujeme vnútorným zrakom uvoľnenie tela, posilňujeme imunitu pečene a žlčníka, pracujeme s prvkom „strom – drevo“
 4. všetko má svoju dokonalú hmotu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na čin človeka, kmitočty hmoty sa menia na cit v rukách, v nohách a prebúdzajú celé telo do nového systému, tak sa posilňuje imunita srdca a tenkého čreva, pracujeme s prvkom „oheň“
 5. všetko má svoju dokonalú chuť, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na čin človeka, kontrolujeme novú tvorbu sliny chute na jazyku, tak následne posilňujeme imunitu žalúdka, pankreasu a sleziny, pracujeme s prvkom „zem“

Slovo: každý nový systém situácie pomalého času sa najprv uchopí všetkými zmyslami, a tak naštartuje mozog – chránime, posilňujeme imunitu človeka

 1. každé slovo má svoju dokonalú vôňu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na človeka, aby sme zacítili afrodiziakum vône, posilňujeme imunitu pľúc a hrubého čreva, pracujeme s prvkom „kov“
 2. každé slovo má svoju dokonalú hudbu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na hovoriaceho človeka s víziou koncertu s rôznymi hudobnými nástrojmi, svojím sluchom posilňujeme imunitu obličiek a močového mechúra, pracujeme s prvkom „voda“
 3. každé slovo má svoj dokonalý tanec, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na hovoriaceho človeka, svojím tancujúcim, vnútorným pohybom tela, kontrolujeme vnútorným zrakom uvoľnenie tela, posilňujeme imunitu pečene a žlčníka, pracujeme s prvkom „strom – drevo“
 4. každé slovo má svoju dokonalú hmotu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na čin človeka, kmitočty hmoty sa menia na cit v rukách, v nohách a prebúdzajú celé telo do nového systému, tak sa posilňuje imunita srdca a tenkého čreva, pracujeme s prvkom „oheň“
 5. každé slovo má svoju dokonalú chuť, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na čin človeka, kontrolujeme novú tvorbu sliny chute na jazyku, tak následne posilňujeme imunitu žalúdka, pankreasu a sleziny, pracujeme s prvkom „zem“

Skutok: každý nový systém situácie pomalého času sa najprv uchopí všetkými zmyslami, a tak naštartuje mozog – chránime, posilňujeme imunitu človeka

 1. každý skutok má svoju dokonalú vôňu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na človeka, aby sme zacítili afrodiziakum vône, posilňujeme imunitu pľúc a hrubého čreva, pracujeme s prvkom „kov“
 2. každý skutok má svoju dokonalú hudbu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na hovoriaceho človeka s víziou koncertu s rôznymi hudobnými nástrojmi, svojím sluchom posilňujeme imunitu obličiek a močového mechúra, pracujeme s prvkom „voda“
 3. každý skutok má svoj dokonalý tanec, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na hovoriaceho človeka, svojím tancujúcim, vnútorným pohybom tela, kontrolujeme vnútorným zrakom uvoľnenie tela, posilňujeme imunitu pečene a žlčníka, pracujeme s prvkom „strom – drevo“
 4. každý skutok má svoju dokonalú hmotu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na čin človeka, kmitočty hmoty sa menia na cit v rukách, v nohách a prebúdzajú sústredenosť celého tela do nového systému, tak sa posilňuje imunita srdca a tenkého čreva, pracujeme s prvkom „oheň“
 5. každý skutok má svoju dokonalú chuť, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na čin človeka, kontrolujeme novú tvorbu sliny chute na jazyku, tak následne posilňujeme imunitu žalúdka, pankreasu a sleziny, pracujeme s prvkom „zem“

Odbornosť: každý systém situácie je uchopený všetkými zmyslami, mozog je pod zdravým vplyvom imunity človeka

 1. každá odbornosť má svoju dokonalú vôňu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na človeka, aby sme zacítili afrodiziakum vône, posilňujeme imunitu pľúc a hrubého čreva, pracujeme s prvkom „kov“
 2. každá odbornosť má svoju dokonalú hudbu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na hovoriaceho človeka s víziou koncertu s rôznymi hudobnými nástrojmi, svojím sluchom posilňujeme imunitu obličiek a močového mechúra, pracujeme s prvkom „voda“
 3. každá odbornosť má svoj dokonalý tanec, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na hovoriaceho človeka, svojím tancujúcim, vnútorným pohybom tela, kontrolujeme vnútorným zrakom uvoľnenie tela, posilňujeme imunitu pečene a žlčníka, pracujeme s prvkom „strom – drevo“
 4. každá odbornosť má svoju dokonalú hmotu, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na čin človeka, kmitočty hmoty sa menia na cit v rukách, v nohách a prebúdzajú sústredenosť celého tela do nového systému, tak sa posilňuje imunita srdca a tenkého čreva, pracujeme s prvkom „oheň“
 5. každá odbornosť má svoju dokonalú chuť, pomalým tichým dychom sa sústredíme na systém, alebo na čin človeka, kontrolujeme novú tvorbu sliny chute na jazyku, tak následne posilňujeme imunitu žalúdka, pankreasu a sleziny, pracujeme s prvkom „zem“

Majme úctu a pokoru pre zachovanie rýchleho času a rešpekt pred pomalým časom. Odhaľme škodcov imunity, ľudia boli stáročia zneužívaní pre pomalý čas: ,,sám si pomenuj všetky nadávky strachu, zlosti, viny … a všetko, čo bolo super = pýcha – vyhorenie človeka“, a tak následne imunita a rozkvet človeka zostal na patogénnom bode kvantovej fyziky = nehýbal sa, alebo pod tlakom sa rozsypal. Verím, že v novej dobe, človek v sebe prebudí každý potrebný systém svojho poslania a uspí zastaralý, nepotrebný systém, nová doba cez zmysly v pokore žiada úctu človeka k človeku a k systému = princíp pozerania do slnka cez zlomený lúč potvrdzuje vetu: ,,Bohu do tváre nikto nevidel“, preto je na mieste veta: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 16.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť