Včelia kráľovná kmitočtov

Každý systém pre človeka má včeliu kráľovnú kmitočtov. Až chceme pochopiť a prijať jadro systému, ponúkam vám nový pohľad na život. Všetko má svoj úľ (priestor) s kráľovnou kmitočtov kvantovej fyziky (Wi – Fi), preto majme úctu a rešpekt ku každému človeku a systému, lebo všetko má svoj kráľovský priestor úľa.

Včelia kráľovná úľa je pre človeka Wi – Fi, pre poznávanie dokonalého systému v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti. Laicky povedané ponižovaním, alebo povyšovaním, svojím pohŕdaním, strachom, zlosťou, vinou, dajme pozor na kritiku, aby nám neuleteli včely, lebo kritikou zabíjame včeliu kráľovnú: Preto buďme dobrým včelárom, starajme sa o svoje včelie kráľovné v každom období, nastavme si správne Wi – Fi, požehnávajme svojim blížnym, alebo systémom (za všetkým hľadaj človeka – miluj svojho blížneho, ako seba samého):

 1. keď je zima: zohrievajme myšlienky svojou detskou zvedavosťou, chránime si úľ pred zamrznutím včelej kráľovnej, so včelami
 2. keď je jar: plodné rozhovory otvárajú úle do novej jari. Kritika vyháňa z úľa včeliu kráľovnú, alebo rovno zabíja včeliu kráľovnú so včelami
 3. keď je leto: v úli sa pracuje vytrvalo – človek vytrvalo overuje slovo v praxi, tým následne spevňuje a udržuje zdravé orgány tela s kmitočtami kvantovej fyziky
 4. keď je jeseň: A – z úľa zbierame med – výkon človeka. B – rodí sa nový úľ s novou včelou kráľovnou – obnova zdravého orgánu, zdravých a pevných svalov v tele človeka

Prebudený človek je stromom poznania, vo všetkom hľadajme zdvihnutú hadiu silu, dajme čas na priebeh rešpektu pred kolobehom života, pred drevom kríža, pred statikou, pred čakrami:

 1. čakra: dokonalosť
 2. čakra: tvorivosť
 3. čakra: možnosti
 4. čakra: otec slova, matka skutku
 5. čakra: počuješ v sebe macochu vresku, alebo matku tichosti
 6. čakra: minulosť, prítomnosť, budúcnosť
 7. čakra: myseľ, slovo, skutok, odbornosť tvoria priestor pre každý úľ (rešpekt pred systémom a človekom slobodnej vôle výberu), pre včeliu kráľovnú (Wi – Fi zdroj jadrovej sily pre človeka), pre včely (zberajúce nektár = kmitočty kvantovej fyziky, ktoré následne dodávajú a udržujú zdravú silu vitality človeka)

Preto na sebe pracuj: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou:

 1. som Božie dieťa
 2. stíšim sa
 3. dávam čas: sebe, človeku, systému
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho, systému, je to moje jadro pre Wi – Fi zdravých kmitočtov klinového remeňa, človek pre človeka je slnkom, aby sa lúč lásky zlomil pre víziu pokroku (nápad príde cez zlomený lúč riešenia detskej zvedavosti)
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre zdravé kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 14. pre zdravú psychiku a fyziku, ktorá je zlatou mincou – dukátom človeka

Človek žije v programe tri a pol času, aby sa formoval myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou:

 1. prvý čas celku: mať nádej priestoru pre úľ, zdravá myseľ človeka
 2. druhý čas celku: mať bzukot viery úľa, pravdivé slovo človeka
 3. tretí čas celku: mať lásku pracovitosti v úli pre výkon medu, poriadnej roboty – pre pohyb výkonu šeptá pravdivé slovo pre vytvorený skutok človeka, alebo poriadna robota sa chváli sama, počuť a vidieť pravdivosť človeka. Keď nemáš pravdivé slovo, krútiš sa ako stratená ovca, vyhováraš sa na sklerózu – si vyhorený, alebo nemáš znalosti o remesle – profesii
 4. pol času celku: A – mať úžitok, B – vedieť množiť úľ, odborník vychová zdravú populáciu pre planétu Zem

Majme úctu ku každému človeku a ku každému systému, je to jadro odborníka, ktorý vždy stojí na železných nohách, po ktorých preletí prúd kmitočtov kvantovej fyziky. Až človek vezme niekomu úctu, vypína si Wi – Fi (hrdzavie), kmitočty kvantovej fyziky pre kritiku sa prestanú pohŕdaním, strachom, zlosťou, vinou pohybovať. Ponižovaním, povyšovaním sme zabili včeliu kráľovnú (Nesúď, lebo odsúdiš sám seba). Buďme múdri, vždy hľadajme dokonalosť, hľadáme priestor pre včeliu kráľovnú, najrýchlejšiu Wi – Fi, pre náš nádherný, kvitnúci pozemský život. Každý si všetko spúšťa a zastavuje s pokorou zvedavosti sám, preto rešpektujme váhy života, aby sme napredovali, mali vždy správny klinový remeň – pracujúce včely – pre zdravú výživu tela.

Akým si včelárom? Čas ukáže, akú úctu si dával človeku, alebo systému, taký slnečný priestor a poriadok máš vo včelích úľoch svojho osobného života v uzdravujúcej žiare, slnečná žiara každému bije do očí, oznamuje pokrok. Každý sám si buduje svoje zdravie (mať zdravý rozum), šťastie (vedieť, že na víziu pokroku potrebuješ počkať istý čas – pôstne obdobie), psychickú pohodu (tak obhájiš jednu stranu mince – zlatého dukátu). Si stálym účastníkom Božieho depozitáru, svojou detskou zvedavosťou si píšeš v knihe života nové scenáre pre režiséra (realizácia nápadu), a tak si človek programuje a otvára nové situácie svojho života, je výkonnou, vrcholovou, olympijskou včelou v úli pokroku.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť