Prísaha života, na rany Ježiša Krista

Zaujala má Božia prísaha činu života, položená ruka na Bibliu, hovoriť len pravdu, preto poďme použiť receptúru, ako sa k Božej pravde dopracovať, cez rany Ježiša Krista, dostať sa do novej doby:

 1. Všetko, čo sa ti v mysli nepáči, je to nespracovaná situácia, stíš svoju myseľ v pravej ruke, kde je imaginárna rana Ježiša Krista, máš hľadať v ruke teplé svetlo, pre ukotvenie napätia svojej energie, v akej situácii si sa ocitol(a) s úmyslom načúvať Bohu, pravá ruka sa mysľou duchovne dotýka knihy poznania, zvládnuť nový cieľ scenáru života, je to darček Vianoc = základ nového, všetko má svoj čas, aby sme prijali plodnosť života, cez svojho blížneho. Pre prijatie nového scenára v Božej ríši je výber ponuky: pre zvieraciu ríšu, kde vládne sebectvo, kto je lepší – pýcha, alebo strach, zlosť, vina, žiarlivosť = boj o holý život, energia sa mení na hada, kde sa človek plazí pred niekým po všetky dni života, tu je stratený kľúč života od nebeských brán. Vedie tu cesta pre inteligenciu, kde vládne sebaúcta a dobroprajnosť = váhy života. Stíšením, „svojím dychom spracuješ železnú rudu“, pre pokrok života, máš potvrdenú prvú prísahu krstu života za sebou, posvätil si svoju myseľ, získal si kľúč od nebeskej brány – knižnici života, kde sa človek inteligentne realizuje, pre nové základy života.
 2. Všetko, čo sa ti slovom nepáči, je to nespracovaná situácia, stíš svoj jazyk v pravej nohe, kde je imaginárna rana Ježiša Krista, máš hľadať v nohe teplé svetlo, pre ukotvenie napätia svojej energie, v akej situácii si sa ocitol(a) s úmyslom načúvať Bohu, pravá noha sa duchovne dotýka jazyka knihy poznania, zvládnuť nový cieľ scenáru života, je to darček Veľkej Noci = základ nového, všetko má svoj čas, aby sme prijali plodnosť života, cez svojho blížneho. Pre prijatie nového scenára v Božej ríši je výber ponuky: pre zvieraciu ríšu, kde vládne sebectvo, kto je lepší – pýcha, alebo strach, zlosť, vina, žiarlivosť = boj o holý život, energia sa mení na hada, kde sa človek plazí pred niekým po všetky dni života, tu je stratený kľúč života od nebeských brán. Vedie tu cesta pre inteligenciu, kde vládne sebaúcta a dobroprajnosť = váhy života. Stíšením, „svojím dychom spracuješ železnú rudu“, pre pokrok života, potvrdíš druhú prísahu spovede života, posvätil si svoju jazyk, získal si kľúč od nebeskej brány života, kde sa človek inteligentne realizuje informačným slovom.
 3. Všetko, čo sa ti skutkom nepáči, je to nespracovaná situácia, stíš svoje telo v ľavej nohe, kde je imaginárna rana Ježiša Krista, máš hľadať v nohe teplé svetlo, pre ukotvenie napätia svojej energie, v akej situácii si sa ocitol(a), s úmyslom načúvať Bohu, ľavá noha sa duchovne dotýka tela knihy poznania, zvládnuť nový cieľ scenáru života, rozžiariť v pravom boku ranu Ježiša Krista, je to darček Turíc = základ nového diela, kde všetko má svoj čas, aby sme prijali plodnosť života, cez svojho blížneho. Pre prijatie nového scenára v Božej ríši je výber ponuky: pre zvieraciu ríšu, kde vládne sebectvo, kto je lepší – pýcha, alebo strach, zlosť, vina, žiarlivosť = boj o holý život, energia sa mení na hada, kde sa človek plazí pred niekým po všetky dni života, tu je stratený kľúč života od nebeských brán. Vedie tu cesta pre inteligenciu, kde vládne sebaúcta a dobroprajnosť = váhy života. Stíšením, „svojím dychom spracuješ železnú rudu“, pre pokrok života, potvrdíš tretiu prísahu prijímania celku života, posvätil si svoje telo pohybom, získal si kľúč od nebeskej brány života, kde sa človek inteligentne realizuje pri tanci, informačného skutku.
 4. Všetko, čo sa ti skutkom páči, je to spracovaná situácia odbornosti, stíš svoje rozpálené telo v ľavej ruke, kde je imaginárna rana Ježiša Krista, máš udržať v ruke teplé svetlo, pre ukotvenie napätia svojej energie, v akej situácii si sa ocitol(a) s úmyslom načúvať Bohu, v Božom depozitári Univerzum, ľavá ruka sa duchovne dotýka knihy poznania, zvládnuť nový rozkvet pokrokového cieľa scenáru života. Je to darček posvätenia úrody = základy štepu nového diela, všetko má svoj čas, aby sme prijali plodnosť rozkvetu života, cez svojho blížneho. Pre prijatie nového scenára v Božej ríši je výber ponuky: pre zvieraciu ríšu, kde vládne sebectvo, kto je lepší – pýcha, alebo strach, zlosť, vina, žiarlivosť = boj o holý život, energia sa mení na hada, kde sa človek plazí pred niekým po všetky dni života, tu je stratený kľúč života od nebeských brán. Vedie tu cesta pre inteligenciu, kde vládne sebaúcta a dobroprajnosť = váhy života. Stíšením, „svojím dychom spracovaná železná ruda“, pre pokrok života, potvrdíš štvrtú prísahu prijímania celku života, posvätil si svoje telo a ducha pohybu, získal si kľúč od nebeskej brány života, kde sa človek inteligentne realizuje informačným odborným skutkom.

Človek je stvorený pre inteligentné ciele života, potrebuje prejsť zvieracou ríšou strachu zlosti, obáv, viny, krivdy, pýchy je to chemická reakcia, ktorá následne vytvára v človeku patogén, ale je to spotrebný materiál pokroku, pre ukotvenie svojej energie, kde je energia potvrdená svetelnou prísahou života, viditeľné, počuteľné spojenie človeka s Bohom Univerzum, pre zdravé kmitočty kvantovej fyziky, dokonale pretrváva veky, preto ponúkam štrnásť autosugescií pre ukotvenie, prebudenie, pokroku života, podľa novodobej krížovej cesty:

 1. som Božie dieťa
 2. stíšim sa
 3. dávam čas: sebe, človeku, systému
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho, systému, je to moje jadro pre Wi – Fi zdravých kmitočtov klinového remeňa, človek pre človeka je slnkom, aby sa lúč lásky zlomil pre víziu pokroku (nápad príde cez zlomený lúč riešenia detskej zvedavosti)
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre zdravé kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 14. pre zdravú psychiku a fyziku, ktorá je zlatou mincou – dukátom človeka

Je otvorená nová životná cesta, pozýva inteligenciu, zvládnuť strážcov pokladu pokroku, je to prechod cez zvieraciu ríšu, získať štyri prísahy:

 1. nádej – zdravú myseľ
 2. vieru – zdravé pravdivé slovo
 3. lásku – zdravý svieži pohyb svojho tela
 4. obhájiš život – inteligenciu života.

Rozhodnutie je ponechané na každého človeka zvlášť, slobodná vôľa v rozhodovaní – v načúvaní Boha Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 28.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť