Informačný pohyb

Človek funguje na báze informácií Boha Univerzum. Každá detská zvedavosť je živená hmotou kmitočtami kvantovej fyziky, preto buďme zvedaví ako deti, pre pohyb informačného slova v štyroch ročných obdobiach. Na vysvetlenie informačného poľa v kolobehu života, som použila slová: tŕňová koruna, dvojramenný kríž, rany Ježiša Krista, hrob Ježiša Krista a prvky – vzduch, oheň, voda, zem:

 1. myseľ: informačné pole pracuje s prvkom vzduch, predstavme si, že kontrolujeme striedavé zlaté svietiace miesta rán Ježiša Krista na rukách a nohách, žiarivé svetielka presúvajme v štyroch ročných obdobiach v kolobehu života. Začíname pravá ruka a noha, ľavá noha a ruka. Sústredením sa na akúkoľvek: neznalosť, nevedomosť, nesúhlas, neistotu, riešením prebúdzame – zapíname pohyb kmitočtov svetla života, vytvárame svoje informačné pole cez žiariace svetlo, zvládame tŕňovú korunu = kolobeh života podľa Boha Univerzum. A – pravá ruka = myslí, B – pravá noha = hovor, C – ľavá noha = overuj slovo v praxi, D – ľavá ruka = slovo Boha Univerzum je žatvou života, je tichým, viditeľným hrobom Ježiša Krista.
 2. slovo: informačné pole pracuje s prvkom oheň, predstavme si dokonalé váhy života, takzvaného dvojramenného kríža, alebo od pása dole a od pása hore. Najprv si rozžiarime energiu od pása dole, použijeme pri tom zlaté svietiace miesta rán Ježiša Krista na svojich nohách, svetielka žiary sa presúvajú raz vpravo – slovo a raz vľavo – skutok, aby sme sa vedeli k robote postaviť. Nastavujeme si statiku nôh, podľa informačného poľa Boha Univerzum, s úmyslom, že všetko má svoj priestor deja. Potom si rozžiarime energiu od pása hore, použijeme pri tom zlaté svietiace miesta rán Ježiša Krista na svojich rukách, svetielka žiary sa presúvajú raz vpravo – myseľ a raz vľavo – odbornosť. Nastavujeme si statiku rúk, podľa informačného poľa Boha Univerzum, s úmyslom, že všetko má svoj priestor, kde sa na tom tancujúc pracuje. Tak prichádza časom nápad, lebo sme zvládli pôstne obdobie: pokorili sme kritiku a našli sme nápad – riešenie = ukotvená energia ohňa
 3. skutok: informačné pole pracuje s prvkom voda, pod tlakom rany v boku Ježiša Krista = čistého slova nápadu sa telo pohybuje, aby človek podal patričný koordinovaný výkon, tak slovo Boha Univerzum dokonale hýbe človekom, podľa informačného poľa sa overuje pravdivá pečať slova Boha Univerzum. Prečítame slovo Univerzum zprava do ľava, slovo rozložíme na tri časti: muz ver inu, pridajme slovu diakritiku: muž ver inú možnosť, v rozkvet pokroku človeka.
 4. odbornosť: informačné pole pracuje s prvkom zem, potrebuješ tlak sily ohňa v sebe stíšiť, ďakuj a každému žehnaj, každý má možnosť sa napájať na Boha Univerzum, ale raz príde čas kométy zastaviť ju, lebo výkon človeka sa chváli sám. Je to prúd žiariacej sily aury človeka, ktorý pokoril, skrotil oheň v sebe, priniesol pre seba a blížnych na planétu Zem chránený oheň: remeslo v dokonalú profesiu. Každý odborník sa stáva informačným hrobom Ježiša Krista.

Staň sa sebavíťazom, pracuj so živým informačným ohňom života:

 1. som Božie dieťa
 2. stíšim sa
 3. dávam čas: sebe, človeku, systému
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho, systému, je to moje jadro pre Wi – Fi zdravých kmitočtov klinového remeňa, človek pre človeka je slnkom, aby sa lúč lásky zlomil pre víziu pokroku (nápad príde cez zlomený lúč riešenia detskej zvedavosti)
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre zdravé kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 14. pre zdravú psychiku a fyziku, ktorá je zlatou mincou – dukátom človeka

Starostlivosť o rany Ježiša Krista s kresťanským učením:

 1. každý problém rieš, je to tvoja tŕňová koruna: myseľ človeka
 2. každé slovo váž, sú to magnetické centrá po Ježišových ranách a rukách, otvárajú, spúšťajú cit pohybu: slovo človeka
 3. každý skutok urob precízne podľa Ježišových slov, tak nájdeš v sebe Krista, je to prebodnutá pečeň a žlč: skutok človeka
 4. každú odbornosť maj v pokore a úcte, je to hrob Ježiša Krista: odbornosť človeka

Nech je nám nápomocná: tŕňová koruna, rany Ježiša Krista dvojramenného kríža, aby čistota z boku rany Ježiša Krista pri každom overovaní pravdivosti informačného poľa Boha Univerzum, našla svoje miesto pre výkon v štyroch ročných obdobiach, tak sa človek posúva vpred, do novej doby, keď používa svoju originalitu, pre zdravý náboj pohybu svojho tela – chrámu Božieho.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť