Slovanský Boh Perún bije na poplach.

Dnes 07.05.2021 si pozrieme slovanských Bohov a cirkevných prorokov, aby kŕče mozgových závitov Babylónu človeka nádeje – mysle, viery – slova, lásky – skutku, odbornosti – života navždy povolili, tak následne človek môže sláviť zlatý dukát života: zdravú psychiku a fyziku. Poďme sa pozrieť na územia učiva o päť – cípej a šesť – cípej hviezde cez slovanských Bohov, prorokov cirkvi a podľa novodobej krížovej cesty, prijať kráľovskú pečať pre život, svoju zdravú bunku.

V priestore myseľ – prvok vzduchu, máme slovanského Boha Perúna a proroka Lóta, ktorí spadajú pod číslo osem novodobej krížovej cesty: zákazka života. V živom, v dnešnom živote, vidíme Boha Perúna a Lóta s dcérami: našim dusiacim sa dychom pod rúškami znemožňuje nádych a výdych, utekáme pred ohňom síry – svojho výdychu, v dôsledku obzerania sa za minulosťou nevydýchneme, pretože minulosť nás dobehla, skamenela ako Lótova žena tak, ako voľnosť človeka je zviazaná dnešnými vládcami, ktorí ľuďom zviazali krídla. Áno, aj dnes sa blýska, človek horí v plameňoch, telo kamenie, lebo sa človek vzdal štyroch princípov života. V dnešných časoch, chceme počuť spásonosnú myšlienku, hľadáme ju, ako ihlu v kope sena, je priam nemožné ju počuť v rádiu, v televízii. Odborníci života majú s rúškami zapchaté ústa, lebo takzvaní vladári majú veľké, platené, otrocké slovo, kde mizne, vytráca sa nádej a vytratila sa májová láska, lebo buchot peňazí má väčšiu moc ako výkon odborníka. Zlatý peniaz človeka: psychika a fyzika je vo vážnom ohrození. Stíšme sa, aby Boh Perún mal u nás pevne ukotvené miesto hromozvodu a Lót s dcérami, získal slobodu dychu.

Medzi územím mysle a slova stojí v šesť – cípej hviezde plodný Boh Rod a prorok plodný Abrahám, ktorí spadajú pod číslo deväť novodobej krížovej cesty: múdrosť života. Dokážeme v dnešných časoch použiť múdrosť plodnosti života? Posunieme sa na územie posvätného ohňa, kde slovo je česť človeka, aby obhájil úctu života? Tu vždy stál a bude stáť slovanský Boh Rod a plodný Abrahám.

Na území slova kraľuje viera, kde sa strieda v posvätnom ohni života, v päť – cípej hviezde neplodný Abrám načúva novodobému Ježišovi, kde človek hľadá a overuje svoju česť, úctu k prítomnej chvíli pod číslom deväť novodobej krížovej cesty: múdrosť života, a tak následne ľudstvo prejde vývojom k šesť – cípej hviezde – korune života a tu jasne vidíme slovanského Boha Svaroga a Noeho, ktorý pristál, lebo vody upadli. Novodobý Noe čaká, kedy upadne klamstvo, lebo voda sa stala mútnou, ktorú človek leje miesto oleja do svojho vzácneho vozidla tela, kde všetko zhrdzavie a oheň života zhasne ako vozidlo na ceste. Preto slovo čestné a úctivé, je vždy chránené slovanským Bohom Svarogom a prorokom Noemom. Tak vznikne pravá viera v slovo, lebo nás volá – posunie pohyb života vytvoriť a tvoriť živý, láskyplný skutok.

Na treťom území skutku kraľuje láska posvätnej vody a prvku vody s novodobým Kristom. Územie skutku vždy patrí slovanskej Bohyni Mokoš, alebo prorokovi Mojžišovi. V päť – cípej hviezde v skutku kraľuje číslo desať novodobej krížovej ceste, čo je to vytrvalosť života, o tom hovorí aj úcta k slovanskej Bohyni Mokoš, alebo o prorokovi Mojžišovi, je to územie lásky pre pohyb človeka. V šesť – cípej hviezde skutku tu kraľuje číslo jedenásť z novodobej krížovej cesty: zvládnuté pokrokové učivo – prax. Vždy na území posvätnej vody, čo je to skutok, bude stáť slovanská Bohyňa Mokoš a prorok Mojžiš, aby láska Boha Univerzum, ľudí sprevádzala pre určený aktuálny program, zažívať charizmatické chvíle svojim vlastným výkonom, len tak zacítime pravú lásku v sebe, lebo sme sa venovali svojmu vlastnému vývoju byť živou inteligentnou bytosťou.

Medzi územím skutku a odbornosti v hodine dvanástej, sa nám striedajú chvíle života. V päť – cípej hviezde je neplodná Saraj s číslom jedenásť, v novodobej krížovej ceste je veta: obhájiť nové pokrokové slovo v praxi, tak následne prichádza šesť – cípa hviezda slovanský Boh Weles a prorok Eliáš, kde má svoje miesto číslo dvanásť v novodobej krížovej ceste s vetou: vyššie Ja v rutine života. Odborník svojou žiarou rozžiari celé okolie, je to slnko v človeku, v rodine, v okolí, v štáte na planéte Zem.

Presúvame sa na štvrté posledné územie prvku zeme, ktorým je odbornosť života s Mesiášom. V päť – cípej hviezde tu Noe stavia svoju loď, aby sa trikrát plavil a našiel – oslobodil zasnúbenú zem. Prvýkrát sa plavíme s Noemom, keď niečo vynájdeme, stávame sa vynálezcom, zvládli sme niečo nové: krkavca, ktorý sa vždy vráti, lebo na zemi sú ťažké bloky -choroby mysle, slov, skutkov, odbornosti. Človek stíšením si brúsi myseľ – používa rozum, hovorí – používať jazyk, slovo overuje v praxi – pohybom si telo zapotí, a tak následne má silu odovzdávať skúsenosti – oddychovať, keď blížni štartujú. Druhá plavba s Noemom je o majstrovi skutku, ktorý pri odovzdávaní skúseností, naberá na sile mysle, slove, skutku, odbornosti. Tretia plavba s Noemom sú možnosti, zopnutý celok – uzatvorený kruh sa zdokonaľuje, vylepšuje aktuálne dostupné možnosti doby, výkonom vychytáva každú časť, každý kút zátišia spriechodní svetlom dokonalosti. V šesť – cípej hviezde tu kraľuje slovanská Bohyňa Lada, Abrahámova plodná manželka Sára a číslo trinásť z novodobej krížovej cesty: kraľovanie mysle, slova, skutku, odbornosti. Životopis týchto žien otvára brány dokorán, pre zdravo mysliaceho, pokorného človeka.

Vždy sa budeme o niečo opierať, aby sme spoznávali nové, pokrokové hry života. Pamätajme na myseľ, slovo, skutok, odbornosť, štartujú sa so siedmymi autosugesciami novodobej krížovej cesty: som Božie dieťa (1), stíšim sa (2), systému a človeku dávam čas (3), pre plodnosť života (4), pre prijatie blížneho (5), pre prijatie nového pokrokového slova – nápad (6), slovo Božie žije sedem dní v týždni (7), si ochotný načúvať Bohu Univerzum a tak zvládneš slovanských Bohov, s prorokmi cirkvi, aby si zachoval svoj čestný život pre svoje deti, vnúčatá, pravnúčatá. Je čas obhájiť čestný titul slova dnešnej doby, aby sa mená vladárov zapísali zlatou farbou pre novú dobu pokroku. V opačnom prípade, je tu späť Babylonská veža, kde vládne otroctvo – peniaze. Dvihnime zlatý dukát novodobého človeka, zdravý peniaz ľudu, ktorým je zdravá psychika a fyzika.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www. immanuel.eu

V Bardejove: 07.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť