Základ človeka

Základ inteligencie človeka „spočíva v úcte“ človeka k človeku. Kto stratil úctu k človeku, stratil sám seba – svetlo života, odpojil sa od centrálnej žily informačného programu. V roku 1989 sa štrngalo kľúčmi na námestiach, „utiahnime si opasky“, tak znel každý prejav. Teraz si každý zdravý človek uvedomuje, že chodí opásaný opaskom štyroch ročných období: zima – myseľ, jar – slovo, leto – skutok, jeseň – odbornosť. Za 32 rokov sa vodcom podarilo utiahnuť opasok, vládcovia doby roztrhali – rozdrvili opasok, ktorý spájal celok s dokonalosťou Boha Univerzum, z opaska zostala len jedna časť a to je slovo, ktoré znamená: „JAR.“ Božia príroda ožíva jarou. Aj v človeku Boh ukotvil zákon princípu prírody podľa vety: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Človek stratil úctu k človeku, semeno novej jari pokroku kamenie. Dajme hlavy dokopy a rozložme naspäť opasok na štyri ročné obdobia, je to rešpekt pred kolobehom života, hľadajme úctu k človeku, aby sme sa všetci ukotvili v Božom princípe, v Božom systéme, kde je nám vzorom príkladná príroda. Dvihnime svoju odvahu psychiky, aby fyzika mohla v človeku rozkvitať. Preto zanechajme cintorín: strachu, obáv, viny, neistôt, tak následne zanecháme patogén bezmocnosti a vymeníme ho za liek pozitívnej mysle, čo znamená: úcta k sebe, blížnym riešiť a vyriešiť každú situáciu s chladnou hlavou.

Riešením je pohyb kmitočtov kvantovej fyziky: presypávanie svetla

 1. najprv si odblokujeme kŕče paralyzovanej mysle, stíšením a sústredením sa, že všetko má riešenie, presypeme kmitočty pre prvú časť opaska, tu je pripravená prvá štafeta života, človek preberá od Boha Univerzum prvý darček: pokojnú myseľ – zimu človeka. Myseľ je ukojená – upokojená, našla tichosť presypávania, prevzdušnila sa svetlom života, máš prvý klinový remeň s Bohom Univerzum pre aktuálnu situáciu
 2. na rade je odblokovanie kŕča dreveného jazyka, vytrvalým sústredením, že všetko má riešenie receptúr, nájsť slovo riešenia, stať sa Pánom inteligencie. Pre pozitívne slovo sa stíšime, dávame svojmu drevenému jazyku čas, tak následne odblokujeme jazyk, presypeme kmitočty určené pre druhú časť opaska, tu je pripravená druhá štafeta života, človek preberá od Boha Univerzum druhý darček: pokojný jazyk – jar človeka. Myseľ, jazyk sú ukojené – pokojné, prišla vízia receptúry, svetlo z jazyka sa rozlieva do celého tela, máš druhý klinový remeň s Bohom Univerzum pre aktuálnu situáciu
 3. sme pripravení zvládnuť tretí krč tela, stíšením a vytrvalým sústredením sa, každú receptúru je nutné odskúšať v praxi, tak je v rukách dôkaz, že človek je inteligentný, má presýpané kmitočty určené pre tretiu časť opaska, tu je pripravená tretia štafeta života, človek preberá od Boha Univerzum tretí darček: pohyblivé telo – leto človeka. Myseľ, jazyk, telo sú ukojené – pokojné, vízia receptúry je overená, svetlo sa rozlieva po celom tele – charizmaticky sa rozžiari, máš tretí klinový remeň s Bohom Univerzum pre aktuálnu situáciu
 4. stali sme sa učiteľmi daného odboru, kde sa nachádza štvrtý krč tela, stíšením a vytrvalým sústredením sa, prajeme každému zažiť charizmatickú chvíľu spokojnosti, žiarivú spojitosť s Bohom Univerzum, preto trpezlivo sledujeme každého blížneho, tu je dôkaz, že si obhájil ľudskú inteligenciu, presypávame kmitočty určené pre obhajobu štvrtej časti opaska, je to štvrtá štafeta života, človek preberá od Boha Univerzum štvrtý darček: pokoj – tichosť – sústredenosť v tele – jeseň človeka. Myseľ, jazyk, telo sú ukojené – pokojné, vízia receptúry sa stala rutinou života, človek kraľuje a užíva si zázraky života, máš štvrtý klinový remeň s Bohom Univerzum pre aktuálnu situáciu

Zákon úcty je známkou inteligencie človeka, ktorú si človek váži, váži si ľudskú slobodu života, pretože rešpektuje zákon Boha Univerzum. Vie používať Boží zámer, prijíma drevo kríža, čo je to hadia sila v človeku:

 1. vie presýpať kmitočty kvantovej fyziky: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou
 2. vie tvorivosť naučiť, odovzdať skúsenosti blížnym
 3. je otvorený novým možnostiam vychytať každú situáciu po stopách Boha Univerzum, aby obhájil ľudskú inteligenciu
 4. tak vždy nájde otca – slovo a matku – skutok
 5. vyhrá v sebe každý boj o pokrok, lebo načúva Bohu Univerzum
 6. vie používať tretie oko, pretože pozná históriu minulosti, rieši prítomnosť, tak následne budúcnosti otvára dvere novej, vzácnej perspektíve
 7. vie užívať rozum: svojou vytrvalosťou (10) remeslo zvláda (11) kráľovsky (13), postaví všetko na múdrosti (9) vyššieho Ja v rutine života (12), a tak obháji zákazku života (8), získava čarovnú mincu, ktorou je zdravá psychika a fyzika (14), lebo sa človek stáva dieťaťom božím (1): vie sa stíšiť (2), každému človeku a systému dáva čas (3), pre plodnosť života (4), ktorá je postavená na prijatí svojho blížneho (5), aby sme prijímali nové nápady (6), ktoré žijú sedem dní v týždni (7)

Je čas pre skutočnú inteligenciu, kde hlavnou témou v prítomnosti je úcta, urobiť krok k dokonalosti: práca s kvantovou fyzikou presypávania kmitočtov, rozloženie a následne presypávanie kameňov života. Buď kameň rozsypeš – rozleješ ako rudu, alebo ťa privalí.

Človek si šťastnú chvíľu života tvorí sám: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.05.2021

Vytlačiť Vytlačiť