Odkaz z postavenia hviezd, z duchovnej revolúcie 30.06.2015

Čo oslavovalo univerzum na zemi 30.06.2015? Postavenie hviezd: Jupiter, Venuša, Pluto, Urán rozprávali jasnou rečou? Takto postavené hviezdy bývajú raz za dvestopäťdesiat rokov. Aký obraz poskytoval tento deň, na duchovnej úrovni – „vízia“? Každá kvalitná vízia má tri časti: „obraz, zvuk a úžitok.“ Víziu vám pretlmočím do zrozumiteľného jazyka: 1. To, čo sa Vám nepáči […]

Informačná tabuľa človeka

Body od 1 – 14 je zmodernizovaná krížová cesta. Pozeraj pozorne, inteligencia človeka rastie ako príroda. Pozorne pozri, čo znamená miluj seba. Čo dosiahneš, vybrúsením svojej inteligencie? Zbavíš sa sebectva? Vinníkov? V akom stave je tvoj duch? Ako zvládaš korene života? Pohľad na svojich blížnych. Ako si vážiš koreň života? Dary mysle, slova, skutku, odbornosti? […]

Žijeme v dobe psychickej nevedomosti.

Dovolíme sebe, aj blížnym vstúpiť do novej doby: „Psychickej vedomosti? “ Užívaj svoje dary, rovnosť človeka s človekom. Vždy bude originalita Ja, kde sa prejavuje pocit. Každý pocit čaká na spracovanie. Keďže človek je jeden veľký živý diamant, potrebuje radikálne riešenie. Na to nám slúžia emócie. Poďme pekne od začiatku. Čo, sú to dary každého […]

Používaj rozum – svetlo života.

Najprv tabuľka rozumu: Znak šelmy: Vyber si z troch možnosti! 1. Si božím dieťaťom – dieťa slnečnej sústavy, mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou. Hmatateľne vidieť a počuť ľudskosť, žiješ a praješ blížnym pokrok. 2. Si vypočítavým človekom, mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou. Vidieť a počuť hmatateľného psychického kanibala – zneužívaš príležitosť ľudskosti. 3. Si človek ako ovca, […]

© 2023 Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu