Odkaz z postavenia hviezd, z duchovnej revolúcie 30.06.2015

Čo oslavovalo univerzum na zemi 30.06.2015? Postavenie hviezd: Jupiter, Venuša, Pluto, Urán rozprávali jasnou rečou?

Takto postavené hviezdy bývajú raz za dvestopäťdesiat rokov.

Aký obraz poskytoval tento deň, na duchovnej úrovni – „vízia“?

Každá kvalitná vízia má tri časti: „obraz, zvuk a úžitok.“

Víziu vám pretlmočím do zrozumiteľného jazyka:

1. To, čo sa Vám nepáči je prvý krok k poznaniu, za tým všetkým je posvätná bytosť pokroku. (obraz)

2. Keď sa dokážete premôcť a dotknete sa emócie nie, odovzdá Vám správu. (zvuk)

3. Správu treba overiť, staň sa pestúnom informácií. (úžitok)

4. Z nej vznikne život pokroku, úspešne si odštartoval. (Dôvera preverená.)

Tieto informácie sú prvou časťou zo štyroch dielov, voláme ju „Nádej“

Z toho dňa mi pre dnešok zostala len táto informácia a spomienkový obraz.

Čo nám prinesie 21.12.2020? Vieru. Odpustenie sami sebe. Zanedbaná sebaúcta. Prosiť svojich blížnych, aby si odpustili zanedbanú sebaúctu.

Čo je poslaním človeka?

Hľadať lúče lásky božieho daru: sebaúcty prozreteľnosti.

Dary človeka:

  1. Jupiter: myslieť – nádej, spájať sa s univerzom, s dokonalou prozreteľnosťou. Zvládaš zimu života. (6. čakra: vidíš svoju príležitosť.)
  2. Venuša: hovoriť – viera, informovať o dokonalej prozreteľnosti svojich blížnych, posilňovať si zdravé orgány v tele. Zvládaš jar života. (3. čakra: možnosti osobného rastu života.)
  3. Pluto: konať skutok – láska, posilňovať v sebe prozreteľnosť, inžinierske siete – cievny, nervový, lymfatický, svalový, meridiány…. Zvládaš leto života. (10. Žiara života, lúč lásky, sila ducha človeka.)
  4. Urán: učiť, odovzdávať odbornosť – život v piatej dimenzii. Vyčistiť bludy od reálnej skutočnosti. Zvládaš jeseň života. (9. Ovocie života stromu poznania, škrupina života z kohúta a vajca života.)

V Bardejove 29.2020

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť