Žijeme v dobe psychickej nevedomosti.

Dovolíme sebe, aj blížnym vstúpiť do novej doby: „Psychickej vedomosti? “

Užívaj svoje dary, rovnosť človeka s človekom.

Vždy bude originalita Ja, kde sa prejavuje pocit. Každý pocit čaká na spracovanie. Keďže človek je jeden veľký živý diamant, potrebuje radikálne riešenie. Na to nám slúžia emócie.

Poďme pekne od začiatku. Čo, sú to dary každého jedného človeka, každej jednej bunky? Dary človeka a dar každej jednej bunky sú slnkom a mesiacom. V pravej ruke každý človek a každá bunka drží slnko, oheň svetla života. V ľavej ruke každý človek a každá bunka drží mesiac, kvalitu tlaku života. Ku každému jednému človeku pozeráme v tvárou v tvár. Diamant je dokonalá brúska ohňa a tlaku. Brúsku riadiš úmyslom pokroku nových možností. Každý jeden človek je majiteľom jedného veľkého diamantu. Zloženého z triliónov malých diamantov. Malé diamanty voláme bunky.

1. Robíš prvý krok. Emócia „Nie“ je v človeku zimou. Si v sýpke posvätnej mysle. Nepokojná myseľ je živlom vietor. Brúsiš sa, spevňuješ svojho ducha kvality pravdy, vo svojom rozume, vo svojej mysli, až dosiahneš vánok vetra, pokojnú tichú myseľ. Ďakuj za emóciu „Áno,“ si v prvom cieli, na ceste životom. Situácia je pod kontrolou.

2. Robíš druhý krok. Emócia „Nie“ je v človeku jarou. Seješ posvätným jazykom. Nepokojné slovo je živlom oheň. Brúsiš sa, spevňuješ svojho ducha kvality pravdy, ovládaním svojho jazyka, vo svojich ústach. Dosiahneš posvätný oheň, pokojného tichého kvalitného slova. Ďakuj za emóciu „Áno,“ si v druhom cieli, na ceste životom. Situácia je pod kontrolou.

3. Robíš tretí krok. Emócia „Nie“ je v človeku letom. Pestuješ posvätné telo. Neohybné telo sa zmetá v živle vody. Tréningom brúsiš skutok, spevňuješ svojho ducha kvality pravdy, ohýbaš svoje telo, svojou mysľou a svojim jazykom. Dosiahneš posvätnú vodu, pokojného tichého pohybu tela. Ďakuj za emóciu „Áno,“ si v treťom cieli na ceste životom. Situácia je pod kontrolou.

4. Robíš štvrtý krok. Emócia „Nie“ je v človeku jeseňou. Udržiavaš zdravé telo. Tvoj výkon skrotil živel zem. Spevňuješ svojho ducha kvality pravdy, oddychu svojho tela. Svojou mysľou, jazykom, skutkom brúsiš svojich blížnych v neobmedzenom časopriestore. Dosiahol si zasnúbenú zem pod svojimi nohami. Máš pokojného, oddychového ducha pravdy pre náuku pokroku vo svojom obore. Ďakuj za emóciu „Áno,“ si vo štvrtom cieli na ceste životom. Situácia je pod kontrolou.

Každý človek je dieťaťom dokonalého tvorcu, v pravej ruke drží slnko, oheň života, pre svoju pravú dlaň. V ľavej ruke drží mesiac, tlak života, pre kvalitný výkon svojho tela.

Rozmýšľaj! Detská zvedavosť je klaňaním. Brúsenie diamantu. Prebúdzanie novej zdravej bunky.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 14.11.2020 www.immanuel.eu

Vytlačiť Vytlačiť