Živý človek. Činnosť jednej bunky a jedného zdravého ducha.

Prednáška od a po z – bunka funguje ako satelit slnečnej sústavy.
Druhá časť z prednášky: Živá bunka satelit slnečnej sústavy.
Štvrté video. Druhá lekcia. Plavíme sa korábom pre spracovanie emócií druhýkrát, kde holubica sa vrátila späť na koráb. Plavíme sa tretíkrát na korábe, kde holubica nám prináša zelenú ratolesť: zvládnuté emócie života.
Prebudí svojho ducha človek, aby používal svoje zdravé bunky, ako satelit slnečnej sústavy pre komunikáciu s vesmírom? To závisí od jednotlivca.
Vytlačiť Vytlačiť